Categorie:  Nieuws

Geslaagde sponsoracties voor de Kamuli school

In mei  konden we € 10.000 over maken naar het bouwproject van  Kamuli Child Care ( Kachica)

Veel  gulle gevers  hebben  hieraan bijgedragen:
De Nederlands Hervormde Gemeente Heumen – Malden voerde acties en hield collectes ook in haar buurgemeente te Groesbeek. Totaal brachten zij bijna € 3000  bijeen.
Van het Steunfonds Derde Wereld van Frankeland in Schiedam, ontvingen we een gift van € 1000,- De ludieke activiteiten voor de vastenactie van de Sint Nicolaas School in Nijmegen leverden veel plezier voor iedereen.  Spelletjes, schminken, een kap- en nagelsalon, de kleutersponsorloop, een pannenkoeken- en hapjesrestaurant. Kinderen, leerkrachten, ouders en ook opa’s en oma’s hebben zich enthousiast ingezet.
In totaal bracht deze geweldige actie € 6012,16 op!

(meer…)

De eerste maanden van Seechild

Ze zijn enthousiast gestart met de training van de eerste groep kinderen, hoewel de bouw en inrichting nog niet klaar zijn.

Bunamwaya Integrated Skills Training Centre (BISTC) draait en geniet veel steun van de directe omgeving.
De meeste ook de ouders zijn onder de indruk van de vorderingen die hun kinderen in die relatief korte tijd maken.
De inkomsten zijn echter nog onvoldoende om het centrum overeind te houden.
Daarbij zijn er ook nog veel middelen nodig om de beroepsgerichte opleidingen te kunnen starten.

(meer…)

Boeken voor de Kawempe Bibliotheek

Juni 2018. Op korte termijn zijn nieuwe en meer schoolboeken nodig.

De mobiele bibliotheek service voor scholen verloor enkele klanten toen de overheid voor januari 2018 een nieuwe syllabus aankondigde en KYC niet kon garanderen over voldoende nieuwe schoolboeken te kunnen beschikken.
Het ministerie stelde overigens in februari de vernieuwing een jaar uit o.m. omdat men de logistiek niet rond kreeg.
Inmiddels overwegen een paar scholen op hun besluit terug te komen de bibliotheek service te stoppen. Zij willen er wel op kunnen rekenen dat er voldoende up-to-date lesmateriaal beschikbaar is.
Dit benadrukt de noodzaak om op korte termijn de schoolboekenvoorraad te vernieuwen en te verruimen.

(meer…)

Vernieuwing ICT van Kawempe Youth Centre

Het is hard nodig. Zowel de internetservice als het eigen intranet functioneert niet meer goed. In heel Oeganda is internet een probleem, maar voor dit centrum is een goede ICT voorziening een noodzaak.

In een vorig bericht schreven we dat Kawempe Youth Centre (KYC) in 2017 een moeilijk jaar doormaakte. De groei van het eigen inkomen uit het internetcafé , de leeszaal en de mobiele bibliotheek stagneerde en daarmee vertraagde ook de groei naar zelfstandigheid.
De ICT is niet alleen de basis voor allerlei computercursussen als trainingen voor startende ondernemers en onderwijzers van de scholen. Voor veel studenten is toegang tot literatuur en vakinformatie onontbeerlijk.

(meer…)

In Fort Portal laten ze er geen gras over groeien.

Meteen na het ontvangen van het geld eind april zijn de mensen van Ulrika Women and Orphans Development Group begonnen.

Er moet ook nogal wat gebeuren om de workshop af te bouwen: plafonds maken, vloeren afstrijken, muren pleisteren, glas zetten, schilderen, elektra en sanitair aanleggen…
Het werk vordert snel, maar zijn ze nog niet helemaal klaar.
Ze willen zo snel mogelijk kunnen starten met het winkeltje, de cursussen en  verder trainen van de groepsleden zelf.

Met U kijken we uit naar hun volgende berichten.

Lees hier waarom ze na twee jaar eindelijk groen licht kregen.

Bezoek aan Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Zondag 28 januari 2018 reis ik in gezelschap van  Sharifa Nabaweesi en Kees Ebskamp naar Kamuli.

Ontvangst en lunch zijn ten huize van Fred Kalanzi Kizitode, de hoofdmeester en zijn vrouw Kalanzi Josephine, leerkracht en leider van de vrouwengroep.
Een levendige boel is het, diverse mensen lopen in en uit en delen in de lunch.

Op het schoolterrein tonen de diep uitgesleten afwateringsgeulen dat ze goed en op tijd voor de regens zijn aangelegd.
Om de school is een heg aangeplant. Op veel plaatsen zijn er openingen waardoor koeien en geiten lopen. De noodzaak om prikkeldraad in de heg aan te brengen is duidelijk.
De nieuwe toiletten worden bewonderd.
Op enige afstand staat het scheefgezakte lemen gebouwtje waar de kleuters worden opgevangen…

(meer…)