In Nieuws,Onderwijs,Water,Weeskinderen

Kerstactie 2018: de KACHICA school

Kamuli, een afgelegen dorp met veel Rwandese vluchtelingen, wil graag een goede lagere school.

Ouders, verenigd in de KACHICA ontwikkelingsgroep, zetten zich er al jaren enthousiast voor in. Want ‘Onderwijs is de toekomst van onze kinderen!’
De school in Kamuli ontwikkelt zich gestaag, maar langzaam.
Het ministerie van onderwijs gedoogt de gebrekkige situatie zolang er duidelijk voortgang is.
Voor 2019 zijn de plannen heel ambitieus: men wil in dat jaar de school grotendeels afbouwen.
Duidelijk is dat dit alleen mogelijk is met hulp van meerdere sponsoren.
Van verschillende kanten zijn er wel toezeggingen om mee actie te voeren.
Maar zonder uw hulp gaat het niet lukken!
Draag ook bij aan het voortbestaan van deze school.
Wilde Ganzen  is gevraagd dit project te steunen!

Kamuli Childcare, Nursery and Primary School in Kamuli, een klein dorpje in Zuidwest Oeganda in een wat achtergebleven gebied aan de grens met Tanzania. De enthousiaste en actieve vrouwengroep daar neemt vanaf 2005 het voortouw voor de opvang van weeskinderen in dit dorp met zijn vele Rwandese vluchtelingen. Hun  school bestaat dan nog uit een verzameling lemen hutten en een paar kleine bakstenen klaslokalen in ruwbouw.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Malden -Heumen zet zich sinds 2016 in voor deze mensen. Als start bracht de kerkgemeenschap € 5000 bijeen . Hiermee zijn in januari 2017 toiletten gebouwd voor de 460 leerlingen en 15 leerkrachten.
Het Oegandese Ministerie van Onderwijs wil primitieve schooltjes als deze sluiten.
Tusaidiane schiet geld voor om de bouw van twee nieuwe klaslokalen te versnellen. Dit overtuigt de inspectie om gedurende een paar jaar de situatie te gedogen.

Met de opbrengst van de acties van de N.H. Gemeente Malden – Heumen en een sponsoractie op de St. Nikolaas School in Nijmegen lukt het om in 2018 nog twee klaslokalen te bouwen en het terrein te verbeteren. Nu wordt het zaak om door te pakken.

Actieplan 2019.
Jaarlijks maakt het schoolbestuur, begeleid door Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane, een nieuw actieplan..
Voor 2019 zijn de prioriteiten heel ambitieus. Men wil graag de school afbouwen tot de minimaal vereiste voorzieningen:
1. Noodzakelijke zaken voor een goed  onderwijsklimaat, waaronder aansluiting op het  elektriciteitsnet  € 7.000)
2. Een gemeenschappelijke watervoorziening voor de school en het dorp (€ 14.820)
3. Bouw van kleuterlokalen met meubilair (€ 20.523)
4. Bouw van bibliotheek- en administratiegebouw  (€16.283)
5. Renovatie van de bestaande klaslokalen (€20.041)

Duidelijk is dat dit actieplan alleen mogelijk is met hulp van meerdere sponsoren.
Tusaidiane Nederland, onze partnerorganisatie,  garandeert de noodzakelijke voorzieningen, prioriteit 1.
Rotary Woerden en het Minkema College daar sponsoren de watervoorziening, prioriteit 2.

Samen met de N.H. Gemeente Heumen en Malden willen wij ons inzetten voor de overige prioriteiten.
Met uw bijdrage en de steun van Wilde Ganzen moet dit gaan lukken.

Help deze school!

Alvast hartelijk dank!

Lees hier verder de Facts and Figures en de voortgangsberichten:

%d bloggers liken dit: