In Empowerment,Kawempe Youth Centre,Nieuws,Onderwijs,Straatkinderen

Kawempe Youth Centre zet door

Directeur Esther Kyazike: ‘Ons centrum was net weer opengegaan na de lange, eerste lockdown. Maar opnieuw werd in juni jl. een nog strengere lockdown afgekondigd.

Het is zo frustrerend. Er is veel nodig om al die kinderen en jongeren die niet naar school gaan te ondersteunen, maar de mogelijkheden blijven beperkt. We doen ons uiterste best om binnen de beperkingen het maximale te doen.’
Net als in Nederland blijft het virus in Oeganda rondgaan. De impact van twee jaar covid is en blijft groot in de arme buitenwijk Kawempe, waar KYC is gevestigd.
Tijdens de lockdowns zaten medewerkers van KYC niet stil. Ze onderhielden contact met de jongeren.
De mobile voorlichtings- en steungroepen bleven actief.

Muziek verbindt
Muziek is één van de manieren waarop KYC jongeren steunt. De brass band van KYC trok het afgelopen jaar een groot aantal nieuwe deelnemers. Vrijwel iedereen was gestopt met school. Muziek maken schept een band; de leden ondersteunen elkaar in deze moeilijke tijd. Bovendien geeft het een zinvolle tijdbesteding. Nu er na de laatste lockdown van 42 dagen er weer mondjesmaat groepjes zijn toegestaan, kan ook de muziekgroep weer starten.

Ook het ICT-lokaal laat weer wat jongeren toe. Zij kunnen gebruik maken van internet of van het grote digitale boekenbestand. Hier worden leden van het Youth Livelihood project weer getraind in IT-vaardigheden. Zie hier meer informatie over dit onderwerp.

Netwerken gaat door
Door de jaren heen heeft het centrum een groot netwerk ontwikkeld. Dat betaalt zich regelmatig uit in nieuwe mogelijkheden en soms ook fondsen.
Zo kon een aantal jongeren in Kawempe via KYC zich recent aansluiten bij spaar- en kredietgroepen die door de organisatie World Vision worden gefaciliteerd.
Met een organisatie in Italië treft KYC voorbereidingen om, zodra het weer kan, leraren te trainen om in hun onderwijs gebruik te maken van de natuur rondom de school, Heel belangrijk!
KYC is verder deel gaan uitmaken van het wereldwijde netwerk van T4Education, dat zich richt op versterking van onderwijs in landen als Oeganda. Online kennis en ervaringen uitwisselen tussen collega’s elders in de wereld kan in deze corona-tijd gelukkig ongestoord doorgaan!

Dreigende stagnatie
De ontwikkeling naar een sociale onderneming, die meer dan voorheen in staat is eigen inkomsten te verwerven, is door de covidcrisis tot stilstand gekomen. Het oorspronkelijke businessplan moet aan de nieuwe situatie worden aangepast. Van het bestuur zijn drie personen de laatste anderhalf jaar overleden aan covid. Deze droeve gebeurtenissen verminderen uiteraard de slagkracht van de leiding.
Het (her)schrijven en de uitvoering van het businessplan lijken soms een rally over Oegandese wegen vol kuilen en hobbels.
Kawempe YC zit achter het stuur, Stichting Mirembe met Wilde Ganzen moedigen ze aan, rijden soms een eindje mee of plakken een band.

Salarisondersteuning
Omdat het centrum momenteel nauwelijks eigen inkomsten uit activiteiten kan genereren, steunt Stichting Mirembe deze organisatie met de salariskosten voor de zeven medewerkers, van wie vijf fulltime, en de onkosten voor de drie vrijwilligers.
Mede dankzij uw steun zijn we in staat dat te doen. Hartelijk dank daarvoor!

Lees wat Imke Straaten van Wilde Ganzen schrijft over haar recent bezoek aan Kawempe YC.

Hier vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over Kawempe Youth Centre.