In ,,

Boeken voor de Kawempe Bibliotheek

Wij vragen uw steun voor dit unieke jeugdcentrum en buurtvoorziening.

De versterking van de mobiele bibliotheekservice, de opzet van schoolbibliotheken en vernieuwing van de boekenvoorraad zijn hard nodig.

Help hen weer een stap verder.
Meer lezen