In ,,,,

Lubaga Counseling and Homecare

Algemeen

Het Lubaga-ziekenhuis ligt ten zuidwesten van Kampala, ongeveer 3 km van het centrum.
In 1989 werd officieel begonnen met het pré- en post-test counselen van cliënten, en met huisbezoek en verpleging van terminale aidspatiënten.
In 1992 breidde deze Sectie zich uit met meer staf en werd begonnen met het intensief trainen van de eigen staf en van verplegenden uit het ziekenhuis. Er werd een nieuw beleidsplan opgesteld en er werden buitenposten in omliggende dorpen gestart, in nauwe samenwerking met drie andere ziekenhuizen in Kampala. In deze buitenposten kregen gekozen dorpsbewoners training in basisgezondheidszorg en in de verzorging van aidspatiënten.
Er kwamen bewustwordingsprogramma’s voor volwassenen en jongeren. Zodra een dorp getrainde werkers had, werd een dorpscomité opgericht dat verantwoordelijk was voor begeleiding van de vrijwilligers. Dit programma werd gefinancierd door Catholic Relief Services.

Er werd ook onderwijzend personeel getraind, dat op de omliggende middelbare scholen regelmatig trainingen gaf aan de scholieren. Dit programma was niet gesubsidieerd; Stichting Mirembe gaf hiervoor een donatie.

Omdat de dorpsgezondheidswerkers vrijwillig werkten, naast hun werk op het land, kregen zij de kans om een inkomensgenererend project in te dienen om hen te belonen voor hun werk en om uitval van vrijwilligers te voorkomen. Ook deze aanvraag werd door Mirembe gehonoreerd.

Projecten:

  • 7100, 1997 Hiv/aids-training voor de jeugd van omringende scholen;
  • 7101, 2001; Inkomensgenererende projecten voor vrijwillige dorpsgezondheidswerkers.

Contactpersoon:

Resty Ndagano.