In ,,,,,,

Uganda Catholic Management and Training Institute, voorheen: Uganda Catholic Social Training Centre

Algemeen:

Dit trainingscentrum, opgericht door de Internationale Graalbeweging, ligt in de hoofdstad Kampala en bestaat sinds 1968. Het is van een klein tot groot centrum uitgegroeid en biedt voor jongeren en ouderen een grote diversiteit aan cursussen. Zo kunnen schoolverlaters er terecht, kunnen verpleegkundigen er bijscholing krijgen, worden er managementcursussen gegeven, enzovoort.
Vanaf het begin van ons bestaan heeft onze stichting dit centrum ondersteund.

Het onderwijs instituut staat in Oost-Afrika goed aangeschreven en geeft een kwalitatief hoogwaardige impuls aan educatie en vooruitgang. Het centrum verzorgde tot 2012 opleidingen op bachelor niveau. In 2013 is het onderwijs over de hele breedte opgeschaald tot master niveau.
Toen is ook de naam veranderd tot Uganda Catholic Management and Training Institute.
Het nieuwe hoofd, opvolger van Elisabeth Namaganda, werd Dr. Nnassuuna Meresiane Musoke

Projecten:

  • Project 7160, 2007, ondersteuning vakopleiding.
    Aan Stichting Mirembe is een bedrag van € 4150,- gevraagd voor tekstboeken en ondersteunend materiaal om cursussen mode, kunstontwerpen, confectie/naailerares en binnenhuisarchitect mogelijk te maken. De cursussen zijn inmiddels van start gegaan.
  • Project 7026, Sewing Machines and Textbooks for UCMTI;  in 2014 afgesloten, zie bij recent afgesloten projecten.
  • Project 7400, ‘Help Me to School Programme’; wordt al jaren door ons gesteund, zie onder actuele projecten,

Help Me to School Programme

Eind jaren zeventig, na de oorlog met Amin, waren er in Oeganda veel weeskinderen. Elisabeth Namaganda heeft toen het ‘Help Me to School Programme’ opgericht. Een Duits echtpaar met familie en vrienden bood lange tijd hulp.
Hiv-aids zorgde later voor nog veel meer wezen en maakte het geldgebrek voor onderwijs des te nijpender. Om inkomsten te verwerven verhuurde het Fonds tenten voor bruiloften en begrafenissen. Het streven is om wezen en kwetsbare kinderen, basisonderwijs en vooral vervolgonderwijs – middelbare school of een beroepsopleiding – mogelijk te maken. Tot nu toe heeft het schoolgeldedenfonds ruim tweeduizend kinderen kunnen helpen.
De kerstactie 2007 bracht € 5430,- op. Enkele aanvullende acties in de loop van 2008 hebben ervoor gezorgd dat dit bedrag nog ruim 2 duizend euro groter werd.

Na het overlijden van Elisabeth Namaganda in 2012 vielen een deel van de inkomstenbronnen weg. Het het voorbestaan van dit fonds kwam in gevaar. Lees hier hoe het daarna verder ging.