In Elisabeth Namaganda Foundation,Nieuws,Schoolgeld

Restaurant Elisabeth Namaganda Foundation geopend!

Kampala, 1oktober 2021, Phiona Nalweyiso.
‘Feestelijk werden de eerste hapjes en drankjes geserveerd!

Een paar dagen eerder, op 29 september, tekende de trotse uitbater de huurovereenkomst.
Ondanks de coronabeperkingen zijn de bouwers erin geslaagd het restaurant te openen op het moment dat de economische activiteiten op Lubaga Hill weer opleven. Hoewel de onderwijsinstellingen nog dicht moeten blijven is er volop belangstelling’.

In haar verslag memoreert Phiona aan de vele hindernissen die zij in het bouwtraject moesten overwinnen. Niet in het minst de, deels door alle vertragingen, snel oplopende kosten.
Heel dankbaar zijn zij, en ook wij van Stichting Mirembe, met de grote bijdrage van Stichting Mukwano uit Aalten. Zonder hen was dit niet gelukt!

Lees hier de verantwoording en het verslag van de bouw. (Engels)

De exploitatie van het restaurant is een belangrijke stap op de weg naar duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid van de Elisabeth Namaganda stichting. Als belangrijkste doel heeft zij het beheren en uitvoeren van het schoolgeldenfonds met een minimale afhankelijkheid van externe donoren.
Het restaurant belooft nu een solide bron van inkomsten.

Terugslag door de corona-pandemie
De opbrengsten van de exploitatie van het parkeerterrein, het ’partytentenproject’ en de verkoop van vlees en wijn zijn in de coronatijd bijna volledig weggevallen.
Op enkele maanden na zijn de scholen in Oeganda twee jaar dicht.
Betaalde schoolgelden worden niet terugbetaald en zijn gebruikt om de scholen in stand te houden.
De lokale donateurs dragen bij wat zij kunnen, maar lijden ook onder de stilgevallen economie.
Stichting Mirembe wil helpen om in ieder geval de schoolgelden voor het komend schooljaar te kunnen betalen. Wij laten de ‘kinderen van Elisabeth’ niet vallen.

Meer zorgen
Het Elisabeth Namaganda bestuur maakt zich veel zorgen over het lot van de pupillen. Afstandsonderwijs komt onvoldoende van de grond en bereikt kinderen in de allerarmste gezinnen nauwelijks.
Tienerzwangerschappen nemen toe en voor veel jongeren dreigt een definitief einde van de schoolcarrière. Ook voor de leraren die zonder inkomen zitten!
Vorig jaar en ook recent in de tweede corona-lockdown hebben zij ons om hulp gevraagd om de meest kwetsbare gezinnen en leerkrachten van voedselpakketten te voorzien.
Hier leest u ons eerder bericht over deze noodhulp.

Vertrouwen in de toekomst
De Elisabeth Namaganda Foundation heeft gelukkig een competent en toegewijd bestuur en een aantal trouwe lokale donateurs. Deze meest ex-pupillen van het schoolgeldprogramma dragen niet alleen financieel bij maar verlenen waar mogelijk ook professionele diensten.
De ‘kinderen van Elisabeth’ zorgen ook voor de volgende generaties.

Hier leest u meer over de achtergronden van de Elisabeth Namaganda Foundation.