In Gehandicapten,Gezondheidszorg,Nieuws,Onderwijs,SEECHILD,Tusaidiane

SEECHILD Bunamwaya Centre, Kampala, het tweede jaar

2019 is het tweede jaar van deze organisatie voor kinderen met beperkingen. Het centrum levert onderwijs, training en revalidatie. De staf verleent ook thuiszorg.

 

In de loop van dit jaar vroegen wij u bij te dragen voor het Muziek, Dans en Drama project en het Schoolfonds van Seechild.
Stichting Basta in Nijmegen schonk € 1500 en € 1000 kregen we van het Frankeland Steunfonds derde Wereld. In totaal bracht U €  2800 bijeen!
Heel hartelijk dank aan allen die bijgedragen hebben!
Mirembe kon daarmee beide deelprojecten helpen realiseren!

Een overzicht van de verschillende deelprojecten die dit jaar zijn gehonoreerd:

 1. MDD-programma. Muziek, dans en drama zijn belangrijke werkvormen in de dagelijkse behandeling van kinderen en jongeren met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Voor € 2650 krijgen leraren en therapeuten specifieke training en kunnen na de aanschaf van instrumenten en kleding de lessen beginnen. Met optredens en een band presenteren de leerlingen zich aan de gemeenschap; goed voor de beeldvorming!
 2. Schoolfonds.  Schoolgeld, hoe weinig ook, is voor sommige families een groot probleem. Veel gehandicapte jongeren missen daardoor de nodige zorg en opleiding. De overheid reageert met veel mooie woorden, maar levert geen financiële steun. De jaarlijkse bijdrage van Stichting Mirembe in de algemene kosten is echter niet bedoeld om het centrum draaiend te houden. Bijdragen van de familie en de gemeenschap zijn essentieel.
  Met € 6562 is een fonds gevormd dat voor 30 pupillen voor 50% in de kosten bijdraagt. De andere helft blijft toch voor de (armlastige) familie.
  Wij onderzoeken samen hoe dit steunfonds op een meer duurzame wijze kan worden uitgevoerd. De eerste ideeën zijn veel belovend en worden verder uitgewerkt
 3. Een bedrag van € 595 was bedoeld voor een EHBO-kist en een EHBO-training voor vijf stafleden. Echter alle 10 stafleden hebben de training van het Rode Kruis gevolgd. Hierdoor was het geld op en wordt de EHBO-kist later aangeschaft.
 4. Rehabilitatieprogramma. Dit programma is bestemd voor jeugdigen en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek, die op straat leven. Het is een moeilijke doelgroep waarvoor extra expertise en geduld vereist is.
  Met € 10.540 zijn twee groepen gestart. Kerk in Actie heeft hieraan bijgedragen.
 5. Managementondersteuning. Het opzetten van dit grote project met zijn deelprojecten en complexe problematiek vergt veel van het team van SEECHILD. Ook het komend jaar nog wordt via Tusaidiane Uganda het management ondersteund op de weg naar een financieel gezonde en zelfstandige organisatie.


Transport

Voor de thuisbezoeken van de staf en het vervoer van de gehandicapte kinderen naar het instituut en eventuele andere behandelaars vormt transport een groot probleem. Daarvoor ontbreken nu de middelen. Tusaidiane helpt de staf van het centrum in hun pogingen hiervoor steun te krijgen bij internationale organisaties voor gehandicaptenzorg in Kampala. Het blijkt een moeizaam traject.

Lees ook over Seechild’s veelbelovend eerste jaar en de tweede vestiging in Mpigi.
Meer achtergronden vindt u hier.

Gedetailleerde aanvragen en projectbegrotingen zijn beschikbaar bij het secretariaat.