In Nieuws

Welkom aan Judith Grootscholten

Judith Grootscholten, nieuw in Mirembe

Judith is onderwijskundige en werkte van 1998 tot 2000 in Oeganda bij een lokale NGO, actief op het gebied van onderwijs. Zij trainde leerkrachten in ervaringsgericht onderwijs en ondersteunde  ontwikkelingsinitiatieven via een participatieve benadering.
Zij stond aan de wieg van Kawempe Youth Centre, één van de projecten die Mirembe ondersteunt.  Al die jaren heeft zij contact gehouden met Esther Kyazike, de oprichtster en leidinggevende van dit buurtcentrum en bibliotheek.

Judith Gr a

Terug in Nederland werkte zij bij diverse organisaties binnen de ontwikkelingssamenwerking.
Leren en veranderen waren hierin de rode draad: ondersteunen van young professionals in de sector, capaciteitsversterking van zuidelijke partnerorganisaties, campagnes en op verandering gericht onderzoek in de Nederlandse samenleving.
‘Het kunnen bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving is wat mij drijft en inspireert’ vertelt zij. ‘Sinds augustus 2018 dus óók als vrijwilliger bij Stichting Mirembe’.

Judith zal met Carla van Thiel de contactpersoon zijn voor Kawempe Youth Centre en op termijn deze functie van Carla overnemen.
Wij zijn heel blij dat Judith met haar betrokkenheid en brede ervaring als professional in de ontwikkelingssamenwerking onze Mirembe werkgroep komt versterken.

%d bloggers liken dit: