Contact Mirembe

Contact Mirembe

Voor vragen over onze stichting, onze projecten en opmerkingen naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Ook indien u klachten heeft over onze stichting of een van onze medewerkers hebben we graag dat u dat laat weten, bij voorkeur met ons contactformulier of per brief.
Een klacht of een opmerking nemen wij altijd serieus en wij zullen er op zo kort mogelijke termijn op reageren. Uiteindelijk helpt u daarmee ons functioneren te verbeteren.
Stichting Mirembe heeft een interne klachtenregeling. Zo gewenst is deze bij het secretariaat op te vragen.

Stichting Mirembe verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In de privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Heeft u vragen over de financiën, een donatie of wilt u een adreswijziging doorgeven, dan graag uw bericht naar onze administratie.


Postadres:

Secretaris Stichting Mirembe
Oude Groenewoudseweg 252
6524 WS Nijmegen


Bank: ABNAMRO Raamsdonksveer NL28ABNA0422572020, BIC/Swift: ABNANL2A
Kamer van Koophandel ’s Hertogenbosch No.: 41080687, pdf uitreksel.
Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI beschikking
Kennisbank Filantropie, ANBI pagina van stichting Mirembe
Privacy Verklaring juni 2018, Privacy Verklaring