Categorie:  Nieuws

SEECHILD verder op weg.

Noodzakelijk vervoer

Begin 2023 werd de tweede vestiging van Seechild geopend: Mpigi Integrated Skills Training Centre (MISTC).
Veel van de pupillen vanhet centrum in Mpigi wonen verspreid op het platteland.
‘Vervoer is noodzakelijk om ook voor deze kinderen met beperkingen onderwijs en behandeling mogelijk te maken’, vertelt Sharon Nakawungu, de manager van MISTC.
‘Ouders kunnen wel wat bijdragen, maar voor de aanschaf van een auto is gewoon geen geld’.

Een aanvraag bij MIVA maakt het mogelijk.
Een tweedehands Toyota pick-up kost € 26.300. MIVA betaald ¾ deel en Mirembe,
Mirembe ¼ deel: € 6 575.

Deze eenmalige handreiking is ook wezenlijk voor de financiële stabiliteit van het centrum in Mpigi.

(meer…)

Welkom Antonie Louter

Heel blij zijn we dat Antonie ons team komt versterken!

Antonie is in 2021 voor het eerst in Oeganda en helpt vier maanden als vrijwilliger bij het opzetten van een kleine onderneming.
Hij verbleef toen bij Ester Kyazike, de directeur van Kawempe Youth Centre.
Inmiddels is hij begin dit jaar weer een aantal weken teruggekeerd en blijft onverminderd gefascineerd en geïnteresseerd in Oeganda.

Antonie is afgestudeerd Econometrist en werkt bij een sociaal investeringsfonds dat zich focust op de versterking van het sociale ecosysteem van Rotterdam.

‘Ik wil met mijn opgedane harde en zachte skills graag bijdragen aan de projecten van Mirembe, startend met Kawempe Youth Centre,’ vertelt hij.

In de Mirembe werkgroep voor Kawempe Youth Centre kan hij, verwachten wij, bijdragen aan het uitwerken en implementeren van de plannen op weg naar een grotere financiële stabiliteit van het centrum.

In de Mirembe organisatie onderscheiden wij twee categorieën: mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, en leden van de Mirembe werkgroep.
De laatsten hebben een meer omschreven taak waarbij zowel de inhoudelijke als de vergader belasting beperkter is.
Antonie Louter

Nieuwe impuls voor het Kawempe Youth Centre

Dankzij veel vrijwilligers en haar uitgebreide netwerk bruist het KYC van activiteiten.

Het Centrum heeft echter maar drie betaalde medewerkers, die het vuur uit hun teenslippers lopen.
De dagelijkse beslommeringen van dit drukke centrum slokken al hun tijd en energie op. Ook de bestuurlijke capaciteit schoot de afgelopen jaren te kort om als sociale onderneming levensvatbare plannen te maken voor een steviger financiële basis en die veranderingen door te voeren.

Er gloort echter hoop!

(meer…)

Van de straat en trots op jezelf worden

Ook wij zijn echt trots op het succes’, vertelt Fred Matovu over het Rehabilitatieprogramma van Seechild.

Het team van het Bunamwaya Integrated Skills Training Centre (BISTC) in Kampala begeleidt gedurende drie jaar intensief drie groepen van elk ongeveer 20 deelnemers. Dit jaar start het derde jaar van de derde groep.

Fred vervolgt: ‘We zijn erg blij dat meer dan 40 pupillen echte vaardigheden hebben verworven en nu gelukkig bij hun gezin en familie wonen en deelnemen aan zinvolle activiteiten. Eén van de deelnemers komt zelfs in aanmerking om een medewerker van BISTC te worden!’

Het programma richt zich op oudere jeugd en jongvolwassenen met vaak meervoudige beperkingen.
Bij Seechild krijgen ze weer een gezicht. Samen met hun familieleden zorgen zij voor regelmaat in hun leven, reguliere medische zorg, passend onderwijs en een beroepsopleiding.
Het Kitebi Health Center II en Butabika National Referral Hospital voor geestelijke gezondheidszorg verzorgen daarbij de medische behandeling.
Seechild geeft ook trainingen aan ouders en verzorgers en houdt voorlichtingsbijeenkomsten voor de hele gemeenschap.

(meer…)

Groeten uit Kachica, Kamuli

‘Groeten van de kinderen, de staf en de ouders van Kachica’, schrijft Rose Muberalugo, begin maart op reis in Oeganda.

‘Ik ben dankbaar dat het gelukt is Kachica te bezoeken, een verassing voor mij en voor iedereen daar!
De ontvangst is heel plezierig en goddank blijkt iedereen in goede gezondheid.
Voor het eerst breng ik twee dagen door bij de mensen in Kamuli.
Nu kan ik ook enkele gezinnen bezoeken die de vruchten plukken van het Twee-generatie project.
De afstanden zijn te groot om ze allemaal op te zoeken.

(meer…)

Het groeit goed!

Trots neemt Jane Nakalema ons mee door haar tuinen.
Kijk hoe goed alles erbij staat!

De bonen zijn al zover dat ze eind december gegeten kunnen worden en gedroogd voor later.
De witte kool begint al kroppen te vormen.
De zoete aardappelen en de mais worden midden januari geoogst.
Na drogen wordt de mais op de molen, die nu op school staat, tot maismeel gemalen.
Als alles goed gaat zijn er twee oogsten per jaar.

Jane vertelt: ‘Mijn leven en vooral dat van mijn kinderen is veel beter geworden vanaf het moment dat Mirembe met de andere sponsoren in Kamuli kwam. De kinderen kregen en krijgen nog steeds les, maar nu in goede gebouwen. Op school krijgen ze ook een maaltijd. Thuis kan ik mijn kinderen nu ook genoeg te eten geven.’

(meer…)