Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.


Kamuli Childcare, Nursery and Primary School
Het afbouwen van de school is voor de mensen in Kamuli nu topprioriteit!
Daarvoor is nog € 26.000 nodig.
Ook U kunt hen helpen!  Gebruik voor uw bijdrage a.u.b. de donatieknop.
Stand op 21 februari 2020 is € 8018,-
HARTELIJK DANK!

Actueel nieuws

 

 

 

Actie project

Actieproject: Water en het afbouwen van de school in Kamuli

Met de Kerstactie 2019 brachten we gezamenlijk  € 38.762 bijeen voor deze school! Veel mensen en organisaties droegen hieraan bij! Heel hartelijk dank !  € 33.803,67 maakten we over naar Wilde Ganzen , zij verhogen dit tot € 68.176, 50! Maar om de school helemaal af te bouwen is nog meer nodig. Helpt u mee