ONDERWIJS “Education is the most powerful weapon we can use to change the world” ( Nelson Mandela) Mirembe ondersteunt verschillende onderwijs projecten Geef de kinderen een toekomst. “I am not an optimist, but a great believer of hope.” (Nelson Mandela) Hoop doet leven. Geef voor leven! GEZONDHEIDSZORG Kindersterfte, onder 5 jaar, in Oeganda daalt van 178 in 1990 naar 69/1000 in 2012 (Unicef) LANDBOUW - VEETEELT "Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple" ( Bill Mollison ) Ecologische landbouw en veeteelt, voor ons een alternatief? Voor Oeganda een noodzaak! Steun onze demonstratie- en voorlichtingsprojecten MICROKREDIET "Change only takes place through action" (Dalai Lama) Spaar- en leenfondsen voor weduwengroepen en boerencoöperaties Draag bij aan hun onafhankelijkheid WEESKINDEREN “A winner is a dreamer who never gives up” (Nelson Mandela) Help dromers hun droom waar te maken Mirembe steunt pleeggezinnen en opvang huizen VROUWEN "When women thrive, all of society benefits, and succeeding generations are given a better start in life." 
( Kofi Annan) Onze hulp aan kansarmen en kwetsbaren leidt bijna vanzelf tot op vrouwengerichte projecten! Care for the caring! WATER "Water is the driving force of all nature" (Leonardo da Vinci) Drinkwaterprojecten voor school en dorp Schoon drinkwater spaart levens! SCHOOLGELD "Experience is a good school, but the fees are high" (Heinrich Heine) Mirembe helpt schoolgeldenfondsen Sponsor een schoolkind! TOERISME "Zonder omgang met anderen is er geen ontwikkeling" (Jacques Nanema) Toeristische reizen met projectbezoeken Ga mee en ontmoet Oeganda GEHANDICAPTEN "The only disability in life is a bad attitude " (Scott Hamilton) Mirembe gaat voor een veilig thuis en een goede opleiding U kunt hun leven veranderen! EMPOWERMENT "Do not wait for leaders; do it alone, person to person" (Mother Teresa) Training voor dorpsleiders om hun gemeenschap verder te helpen. Versterk het geloof in hun eigen kracht! ENERGIE "The future is green energy, sustainability, renewable energy "(Arnold Schwarzenegger) Duurzame hulp: is gebruik van biogas en zonne-energie bevorderen. Ons leefmilieu is de hele wereld

Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.


JUIST NU
blijkt het
KAWEMPE YOUTH CENTRE van levensbelang voor de kansarme jongeren.
  Met € 5.000 kunnen ze een half jaar verder.


SEECHILD zorgt voor gehandicapte kinderen. Ook zij worstelen om te overleven en weer open te kunnen.
Alle meeropbrengst van deze kerstactie is om Seechild door de crisis te helpen. 

 

 Gebruik voor uw bijdrage a.u.b. de donatieknop.
Stand op 12 januari € 6.790,-

HARTELIJK DANK!

Actueel nieuws

Tusaidiane activiteiten binnen stichting Mirembe

Tusaidiane logo klein

Actie project

Kerstactie: Kawempe Youth Centre in de bres voor kansarme jongeren!

Juist nu, in de corona malaise, is dat van levensbelang! Maar zonder inkomen lukt dat niet. Help deze toegewijde werkers de crisis door! Met € 5.000 kunnen ze een half jaar verder en het jeugdcentrum open houden. Daarmee helpt u vele jongeren. Alvast hartelijk dank! Dit ontmoetingscentrum met bibliotheek, internetcafé en studiezaal, heeft in haar