Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.


Weerbaarder willen ze worden, de vrouwen van CHIDFEA.
Voor hun gezinnen, voor elkaar.
Samen voor nieuw inkomen zorgen. De crisis leert harde lessen.
Steun deze ondernemende vrouwengroep!
 
Stand op 31 december € 8.475,-  Het streefbedrag van € 7.500 is overtroffen!
Hiermee kunnen wij na de start ook de vervolgfases gaan financieren!


Gebruik voor uw bijdrage a.u.b. de donatieknop.

HARTELIJK DANK!

Actueel nieuws

Tusaidiane activiteiten binnen stichting Mirembe

Tusaidiane logo klein

Actie project

Actieproject kerst 2021: CHIDFEA

De CHIDFEA vrouwen geven niet op. Ondernemend als zij zijn willen ze een gezamenlijk naaiproject. Op verschillende plaatsen kleding maken en herstellen. Eerst samen op les! Voor gezinnen betekent dat opnieuw inkomen en het gemeenschappelijk kredietfonds wordt sterker. Ondersteun deze veerkrachtige vrouwen! Wij vragen uw hulp zodat zij de volgende stap in onafhankelijkheid kunnen maken.