In Nieuws

Nico Terra versterkt Mirembe bestuur

Welkom aan Nico Terra

 

Nico is psycholoog en is de laatste jaren van zijn loopbaan directeur geweest van het International Water and Sanitation Centre in Den Haag. Dit kenniscentrum ondersteunt (lokale) overheden en partijen in het veld in Afrika, Azië en Latijns Amerika met het opzetten van grootschalige en duurzame water- en toiletvoorzieningen voor de allerarmsten. Hij heeft in dit kader veel landen bezocht om met betrokkenen afspraken te maken over de realisatie van dit soort programma’s.

Nico Terra

Hij wil in zijn werkzaamheden graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en vindt dat de toegang tot schoon drinkwater en hygiënische voorzieningen, zoals toiletten, een mensenrecht zijn, ook voor de meest kwetsbare groepen in de wereld. Dit is vastgelegd door de VN in de Sustainable Development Goals voor de wereld. Voor duurzame ontwikkeling zijn naast dergelijke grootschalige programma’s, in zijn ogen, ook lokale initiatieven onmisbaar.

Vanuit die ambitie is hij recent toegetreden tot het bestuur van de Stichting Mirembe. Hier zal hij de belangen behartigen van de projecten van de Stichting Tusaidiane waar Mirembe verantwoordelijk voor wordt.

Hij zit in nog andere besturen zoals van de Max Foundation. Een private stichting die zich toelegt op drinkwater- en sanitatieprojecten voor de plattelandsbevolking van Bangladesh.

Nico is inmiddels gepensioneerd. Hij woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft drie dochters.