In ,

St. Cecilia Kisubi Domestic Science Training School

Kisubi ligt aan de weg van Kampala naar Entebbe. Het dorp heeft een groot aantal scholen en een ziekenhuis.
Deze huishoudschool voor kansarme meisjes, gesticht in 1981 door de toenmalige pastoor Fr. Gillain en een vrouwengroep van de parochie, is jarenlang geleid door Jane Namugenyi.
In 1994 heeft Jane, maatschappelijk werker en lid van de Graal, met hulp van Emmaus een slaapzaal neergezet. Jane werd in 1998 ziek en overleed een jaar later. Het bestuur stelde Mrs Scholastica Nalongo Kato aan als nieuw schoolhoofd. In december 1999 nam zij contact op met Stichting Mirembe.

kisubi 11

Ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van Stichting Mirembe
Door de ziekte van Jane was het aantal studenten gedaald. Meisjes waarvoor schoolgeld betaald werd bleven weg. De leerkrachten kregen te weinig salaris. Er was te weinig meubilair, vrij veel achterstallig onderhoud, en alle elektrische naaimachines waren kapot.

€ 300  : overbrugging voor salarissen om de leerkrachten voor de school te kunnen behouden.

€ 2500 : meubilair en aanvulling van de keukeninventaris

€ 3300: reparatie van de naaimachines en 2 watertanks met dakgoten en leidingen.

In 2001 waren er 53  studenten in het 1e en 2e jaar.
De school krabbelde op en het aantal studenten nam toe tot 83 in 2002.
In dat jaar kwamen er 46 leerlingen, Aids-wezen die werden gesponsord door TASO, het  Ugandese ondersteuningsfonds voor Aids slachtoffers.
Vooral de catering opleiding liep goed. Vernieuwend was een plan om de studenten ervaring op te laten doen met catering voor klanten buiten de school. Dit leverde tevens inkomen op voor de school. Mirembe hielp:

€ 4500 voor een kleine partytent, stoelen, rechauds en een aanvulling voor keukenmateriaal: de opbrengst van een kerstconcert van de Kiwami’s in Amersfoort.

kisubi 03

 

2003: 101 studenten, waarvan 79 intern.
Naast het hoofd waren er zeven leerkrachten voor de vakken koken, catering, naaien, handenarbeid, Engels, hygiëne en gezondheid en kleinschalige landbouw. De opleidingen duren 2 jaar.
Eind 2003 kregen 70 studenten hun getuigschrift.

2003 – 2005. Sponsering van Benedict Kiriisa, de zoon van Mrs Nalongo.
Hij was al leraar Engels op school. In 2001 was heel duidelijk dat de school een goede manager nodig had.
Stichting  Mirembe betaalde drie jaar Benedict ’s opleiding Administratie en Management van Uganda Martyrs University op voorwaarde dat hij na zijn afstuderen minimaal drie jaar aan de school in Kisubi verbonden zou blijven. In oktober 2005 is hij afgestudeerd en werkt er nog steeds.

 

In 2004 waren er 104 studenten waarvan 94 intern.
Veel vernieuwingen dat jaar. De opleidingen voor kleuterleidster en kapster werden gestart.
Voor de tweedejaars studenten werden stages ingevoerd (Industrial Training).

kisubi 06
De schoolgelden werden verhoogd.
Acht kostschoolstudenten bleven ook in de vakanties. Zij waren te arm om schoolgeld te betalen en hielpen daarom mee in de kleine projecten die extra inkomsten moesten brengen: kapsalon, catering, verhuur van stoelen, verzorging van de schoolplantage, de varkens en de kippen.
De staf volgde cursussen om hun eigen niveau te verhogen.
De school werd officieel geregistreerd als beroepsopleiding bij het Aartsbisdom Kampala, bij de Uganda Private Vocational  Institutes Association, en bij het Directorate Industrial Training van het Ministerie van Onderwijs.

Project # 7090: € 3400, leermiddelen. Daarvan zijn meer naaimachines gekocht, een paar computers en de eerste materialen voor de start van de opleiding voor kapsters.
Ook tekstboeken voor de leerkrachten van de nieuwe opleiding Nursery Teaching (kleuterschoolleidster).

2005:

Met de groei van de school kwam een tekort aan klaslokalen en huisvesting van de studenten.
Meest urgent was de brandgevaarlijke oude slaapzaal uit 1994 met stapelbedden van driehoog.

€ 18 000, directe gift aan de school van een bevriende donor. Plannen voor nieuwe slaapzalen.

Twee gebouwen met goten en watertanks, naast elkaar met elk zes kamers. Toch nog drie stapelbedden per kamer, 72 bedden in totaal, met toiletten, wasruimten en latrines.
Het eerste slaapgebouw en één klaslokaal werden in 2005 voltooid.

# 7093, € 7300, opbrengst van onze kerstactie, besteed aan nieuwe keukeninventaris en machines en meubilair voor de klaslokalen.

# 7092, € 29 000, een directe gift van Wilde Ganzen en € 15 600 via Mirembe van andere donoren. Hiervan worden het tweede slaapgebouw meer klaslokalen en de nieuwe instructiekeuken voor catering neergezet.

# 7091, € 12 400: € 6 200 van de Rotary Cuyk werd door Edukans verdubbeld. Bestemd voor een voor de veiligheid noodzakelijke omheining van het terrein.

In 2007 telt het bestuur 11 leden. In de omschrijvingen van de doelstellingen ligt er minder nadruk op kansarme meisjes. St Cecilia wordt aan de schoolnaam toegevoegd.

# 7095, € 4500 voor naaimachines, grote tafels om stoffen te knippen en andere materialen om de naaiopleiding met een mode-opleiding uit te breiden.

# 7051 € 6450 voor de start van een opleiding tot dierverzorger en veterinair assistent. Deze opleiding werd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Veeteelt grotendeels extern op locatie gegeven. Mede door een uitbraak van de varkenspest is die niet echt van de grond gekomen. De school heeft wel weer een kleine varkensfokkerij.

kisubi 08

2010 Het uitgebreide jaarverslag van de school laat een grote omslag zien.
Het bestuur is uitgebreid. Er zitten meer mensen in met academische graad.
Mrs Nalongo Kato is nog steeds hoofd van de school.
Benedict Kiriisa is Principal geworden en heeft nu de feitelijke leiding.
Daarnaast zijn er 14 docenten, de meesten met een vakdiploma.

In de jaren daarna heeft Stichting Mirembe op verzoek van de school nog meegedacht over het opzetten van inkomen genererende projecten en de exploitatie van een computerlokaal annex internetcafé.
Men kon echter bij herhaling geen goede ondernemingsplannen hiervoor maken .
Wij schatten de levensvatbaarheid van die projecten te laag in en Stichting Mirembe heeft uiteindelijk die aanvragen niet gehonoreerd.

Het jaarverslag 2012/2013

In 2013 ontvangen alle opleidingen een volledige officiële registratie van het Ministerie van Educatie en Sport. Studenten kunnen nu op hun eigen niveau de nationale examens doen.
Op de dagopleiding worden nu ook jongens toegelaten

Er zijn dertig docenten: vijf met een academische graad, tien met een vakdiploma en drie met een Certificate. Sommige docenten hebben bijscholing nodig.
Aantal studenten in 2013:

voor LBO  64 1e jaars, 65 2e jaars,
voor Hoger MBO en HBO, 49 studenten

LBO niveau:

 • Home Economics,
 • Cooking & Catering
 • Tailoring
 • Hairdressing, een zeer praktische opleiding

Lager MBO:

 • Tailoring & Fashion Design

Hoger MBO:

 • Nursery Teaching & Early child development.
 • Hotel Management & Institutional Catering:, certificate

1-2 jarig HBO:

 • Business studies.

Alle opleidingen hebben verplicht les in computer training, Engels en landbouw.

De school leidt op tot de eindniveaus:

 • eigen vakopleiding , LBO en lager MBO niveau
 • Certificate: S6 + I jaar HBO (1 j HBO kan ook zijn S4 + 2 jaar MBO)
 • Diploma: S6 + 2 j HBO.
  Studenten kunnen met een Diploma als zij willen verder voor Bachelor, dat is nog 3 jaar universiteit. Dit staat qua niveau gelijk met ons HBO, dat meestal ook als Bachelor telt.

Voor het eerst hebben ook de ouders een inbreng in het jaarverslag.
Ze willen regelingen voor het betalen van het schoolgeld en vragen om maatregelen om ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. Verder willen ze dat de staf iedere student verplicht om mee te werken in de tuinen. Eigen voedsel kunnen verbouwen is nog steeds belangrijk in Uganda.
Ten slotte willen ze graag dat hun kinderen computervaardigheden en beter Engels leren
De school is helemaal selfsupporting en niet meer afhankelijk van buitenlandse hulp.

kisubi 07