Facts & figures – Veilig drinkwater Tusaidiane

Facts & figures – Veilig drinkwater Tusaidiane

Project nummer :

Naam project :

Contact persoon stichting Mirembe:

Categorie :

Partnerorganisaties donorkant :


Partnerorganisatie in Oeganda:

Naam contactpersoon Oeganda :

Plaats, adres project :

7099

Veilig drinkwater Tusaidiane

Guus Verzellenberg, Ann Spierings

Water, empowerment

Stichting Tusaidiane Nederland ,

Begunstigden: de lokale gebruikers organisaties, de project eigenaren*)

Tusaidiane Uganda Ltd.

Sharifa Nabaweesi

P.O. Box 32071, Kampala-Uganda

Korte beschrijving:
Educatieve upgrade trainingen van lokale besturen en voorlichtingscampagnes aan gebruikersgroepen van al enige tijd bestaande drinkwatervoorzieningen. Doel is het verbeteren van effectief en hygiënisch gebruik van drinkwater.

Werkwijze: landelijke plenaire workshop en lokale trainingen.

Tijdspad: kortdurende interventies van twee dagen op locatie. Trainingen en voorlichting, evaluatiecontacten na 6 en 12 maanden.

Datum aanvraag en start project: aanvraag november 2016 start maart 2017.

Datum afsluiting evaluatie:
medio 2018

Begroot bedrag : € 300-€ 350 per trainingstraject ( twee dagen salaris trainers en
chauffeur, transport en verblijfskosten)

Streefbedrag:
€ 6.800
De in 2017 gevoerde actie bracht € 1555  op. Stichting Mirembe maakt in december 2017 € 3.500 over.

Eigen aandeel Oegandese partner(s):
de ontvangende organisatie zorgt voor huisvesting en
voeding van de trainers en de organisatie en de kosten van de lokale voorzieningen tijdens de trainingen.
Aantal mensen betrokken: varieert per lokale organisatie van 3.000 tot 6.000 gebruikers
Afhankelijk van bv grootte van een school . weeshuis ; te bereiken bevolking, etc.

Inbedding in bestaand systeem:
Training op verzoek van lokale Water Management Committees bestaande uit vertegenwoordigers van lokale gemeenschap, scholen, gezondheidszorg
Voorgeschiedenis: Alle projecten betreft bestaande reeds eerder geïnstalleerde drinkwatervoorzieningen.
Sinds 2005 heeft Tusaidiane 90 projecten geïmplementeerd in 17 Oegandese districten, als volgt verdeeld.:

 • 90 (Dorps-)gemeenschappen met de volgende Instellingen als gast organisatie
 • 39 lagere scholen
 • 29 middelbare scholen & beroepsopleidingen
 • 12 gezondheidscentra & ziekenhuizen
 • 10 zorginstellingen of parochies Meer dan 100.000 potentiële gebruikers
 • Meer dan 2 miljoen liter regenwateropvang
 • 79 Pentair Line Guard UF Purifiers
 • 79 Pompen
 • 79 Batterijen
 • 24 Zonnepanelen

Duurzaamheid en milieu effecten: waterzuivering veelal op zonne- energie. Gebruikt wordt regenwater, bronwater of oppervlaktewater.
Sustainability aspecten: de lokale organisaties zijn zelfstandig.
Evaluatie resultaat vast te stellen door:

 • Toename van het aantal afgenomen liters drinkwater per gebruiker
 • Afname ziekteverzuim op scholen, indien cijfers voorhanden zijn

Lees hier meer over de waterprojecten van Tusaidiane of op de website van Tusaidiane zelf.

Verantwoording en evaluatie. Er zijn 70 lokale water gebruikersgroepen die voor ‘bewustwording’ trainingen in aanmerking komen.
Een twaalftal hebben de training al gehouden, Twintig zijn onder leiding van Tusaidiane gestart. Negentien gebruikersgroepen worden nog benaderd.

Volgende landelijke workshop januari 2018
De ervaringen die zijn opgedaan tijdens alle campagnes, met de resultaten daarvan voor het gebruik van schoon en veilig drinkwater, zullen met de deelnemende organisaties besproken  worden in een nieuwe workshop. Op verzoek van de gebruiksgroepen vindt die bijeenkomst plaats voordat de scholen in januari weer starten. Alle gebruikersgroepen worden uitgenodigd, ook die nog niet aan de upgrade trainingen deelnamen.

Lees hier de gedetailleerde stand van zaken van november 2017 van het hele project. (Engels)
Voor minimaal tien organisaties zijn de trainingen betaald uit de projectbijdrage van Mirembe. De lijst wordt regelmatig geüpdatet en kan zo gewenst tussentijds worden opgevraagd.

Verantwoording november 2017:

Budget and Actuals Mobilization & Sensitization 2017

                Euros         Uganda Shillings
Budget 2017                    6.800         25.160.000   (rate 3.700) 
 Actuals (Jan-Nov) Income      6.789         25.458.750   (rate 3.750) 
 Expenses                    - 3.237      - 12.139.100
 Balance                       3.552         13.319.650
 Still to go:  Workshop      - 1.500      - 6.000.000  (rate 4.000) 
 Balance for 2018              2.052          7.319.650

Terug naar het artikel over Veilig drinkwater, Tusaidiane

%d bloggers liken dit: