Leden van bestuur en werkgroep

Leden van bestuur en werkgroep

guus-500


Guus Verzellenberg,
voorzitter


Bestuurslid van Mirembe vanaf 1980.

Van 1975 t/m 1979 werkzaam geweest in Oeganda als tropenarts in Nkozi Hospital, gelegen op de evenaar op de weg van Kampala naar Masaka.
In 1979, tijdens en na de burgeroorlog tegen Idi Amin, werkte hij in Rubaga Hospital, Kampala.

Vervolgens was hij huisarts in Boxmeer, waar hij na 31 jaar in 2011 zijn praktijk beëindigde.

Van 1997 tot september 2013 doceerde Guus aan de Voortgezette Opleiding tot Huisarts van het Radboud UMC te Nijmegen.Sylvia Zurmühle,  penningmeester


Bestuurslid sinds begin 1990.

Sylvia Zurmühle werkte van 1982 t/m 1987 in Oeganda.

Van 1982 t/m 1985 uitgezonden door Interteam Luzern, Zwitserland, als administratief medewerkster Rubaga Hospital, Kampala.

In 1986 en 1987 was zij als teamlid van de German Emergency Doctors, coördinator voor de medische projecten in Oeganda.

Sylvia werkte tot maart 2019 als senior financiële administratie bij Attero te Moerdijk.Annie Spierings,
secretaris


Secretaris van Stichting Mirembe sinds 1990.

Van 1968 t/m 1971 werkte Annie in Oeganda en Tanzania in het beroepsonderwijs voor meisjes en jonge vrouwen.

Door de jaren heen was ze actief in vrijwilligerswerk gericht op de derde wereld, met name Afrika.

Annie was tevens tot 2012 lid van de projectencommissie Afrika van Stichting Melania. Dit is een grote internationale organisatie, gericht op ontwikkelingssamenwerkingsprojecten voor vrouwen.Margriet de Kan Boon


Margriet woonde van 1982 tot juni 1985 in Oeganda.
Zij is in Kampala getrouwd met Romko en moeder geworden.

‘In een buurtschap van Kampala was ik lid van een vrouwengroep’, vertelt zij
‘Moeder- en kindzorg stonden centraal. Met onder meer samen zingen en rollenspellen werden bewustwordingsprocessen in gang gezet.
In Nederland had ik een HBO opleiding maatschappelijk werk gedaan en was werkzaam bij verschillende voogdij-instellingen; Stichting Jeugdbelangen, voor Nederlandse jongeren en bij “Stichting De Opbouw” voor minderjarige asielzoekers zonder ouders’.

Eenmaal terug in Nederland werkte Margriet bij de Raad voor de Kinderbescherming, deed schoolmaatschappelijk werk bij de Sociaal Pedagogische Dienst en was indicatieadviseur zorg.
‘Ik kom graag op voor -waar de klappen vallen-’, motiveert zij haar keus voor Mirembe.
Margriet is sinds eind 2021 lid van de Mirembe werkgroep.

carla-500


Rose Muberalugo, lid algemeen bestuur


Rose werkt als allround verpleegkundige in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en bij Buurtzorg in de wijkzorg.

Rose Muberalugo is in 1979 geboren in Rwanda. Tijdens de genocide in 1994 is zij via het Rode Kruis naar Nederland gekomen. Veel van haar familieleden kwamen toen om. Een deel van de familie vluchtte naar Oeganda en bouwde er een nieuw bestaan op. Rose zoekt hen regelmatig op.

Rose is de trotse moeder van een volwassen dochter Martha en zoon Tyron, die net op school zit.
Sinds januari 2017 is ze lid van het algemeen bestuur.
Over haar motivatie en betrokkenheid, met name bij het Kamuli Child Care project , leest u hier meer.Tom Vollers


‘Met kennis van de werktuigbouwkunde heb ik vooral als bedrijfskundige gewerkt.
Zodanig was ik jaren lang actief in de automatisering en het beheer ervan bij Stork en DNV (KEMA).

Na mijn pensionering kreeg ik meer zicht op de gerichte hulp, zoals die door particulier initiatieven als Stichting Mirembe geboden wordt aan lokale organisaties in Oeganda.

Natuurlijk is financiële ondersteuning belangrijk. Maar de inbedding daarvan in een visie die uitgaat van de eigen kracht van de lokale partner en planmatig werken aan duurzame onafhankelijkheid, maakt het voor mij pas echt zinvol.
Daarom wil ik de activiteiten van de stichting daadwerkelijk ondersteunen’.

Tom maakt sinds voorjaar 2022 deel uit van de Mirembe werkgroep.


Eufride Klein Rouweler


In 1990-1991 heeft Eufride 6 maanden stagegelopen in Oeganda, in Jinja bij St Moses Children Care Centre. Zij deed toen de verkorte HBOV en werkte in het weeshuis.

‘Ik ging ook met sister Mary op huisbezoek bij aidspatiënten. Een prachtige leerzame tijd waar ik vooral onder de indruk was van de veerkracht van de mensen en de mooie natuur. Met St Moses heb ik nog steeds contact, met een aantal vrijwilligers sturen we af en toe nog een kleine bijdrage.’

Eufride is getrouwd met Jan-Willem, samen hebben zij twee zonen die studeren en nog thuis wonen. Zij werkt in Beuningen als directeur van de welzijnsorganisatie Stichting Perspectief.
‘Met 28 collega’s werken we aan een leefbaar dorp en het welzijn van inwoners.’  Sinds eind 2021 is Eufride actief lid van de Mirembe werkgroep.


Judith Grootscholten


Judith is onderwijskundige en werkte van 1998 tot 2000 in Oeganda bij een lokale NGO, actief op het gebied van onderwijs.
Zij stond aan de wieg van Kawempe Youth Centre, één van de projecten die Mirembe ondersteunt. Ook trainde zij leerkrachten in ervaringsgericht onderwijs en ondersteunde zij ontwikkelingsinitiatieven bij een participatieve benadering.

Terug in Nederland werkte zij binnen ontwikkelingssamenwerking, met leren en veranderen als rode draad: ondersteunen van young professionals in de sector, capaciteitsversterking van zuidelijke partnerorganisaties, campagnes en op verandering gericht onderzoek in de Nederlandse samenleving.

Bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving is wat haar drijft en inspireert. Sinds augustus 2018 óók als vrijwilliger bij Stichting Mirembe. Tot eind 2021 is zij lid van het algemeen bestuur, daarna blijft zij, als  adviseur voor Kawempe Youth Centre en lid van de werkgroep, meer op de achtergrond.


Ferry_Joke-500


Joke Muller-Meyer


Joke werkte in Oeganda als leerkracht op de Christ the King Secondary School in Kalisizo in de jaren 1961-1965.

Van 1994- 1998 maakte ze deel uit van de Mirembe werkgroep.

Sinds 1999 verzorgen Joke met haar man Ferry het drukken en verspreiden van de kerstbrief.

Na het plotse overlijden van Ferry, in december 2021, wil Joke graag actief betrokken blijven bij Stichting Mirembe.

Lees hier het in memoriam van Ferry.


olav-500


Olav van Vliet


Bij de Mirembe werkgroep sinds 2012.
Olav was van 2006 tot en met 2008 in Masindi, Oeganda.
Hij werkte voor de Engelse organisatie Voluntary Services Oversea.
Hij trainde lokale mensen om zelf computers en netwerken te kunnen onderhouden.

Momenteel werkt Olav als adviseur kwaliteit bij stichting Portuur, voor twee middelbare scholen in Twente en de Achterhoek.

Regelmatig bezoeken onze bestuursleden Oeganda. Zij betalen zelf hun reiskosten.
Alle betrokkenen bij de stichting zijn vrijwilligers en genieten geen inkomen uit hun werk voor de stichting.
Stichting Mirembe heeft geen personeel in dienst.