In ,,,

Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Een toekomst voor Kamuli, een klein dorp aan de grens Oeganda-Tanzania

September 2016: Rose Muberalugo bezoekt Kamuli.
Rose is geboren in Rwanda. Tijdens de genocide in 1994 kwamen veel van haar familieleden om. De rest raakte verspreid over de wereld. Rose kwam via het Rode Kruis in Nederland terecht. Een deel van haar familie vluchtte naar Oeganda en bouwde daar een nieuw bestaan op. Rose zoekt hen er regelmatig op.
Zo komt Rose in Kamuli, een zeer arm dorpje in Rakai district aan de grens met Tanzania.

Geschiedenis en achtergrond
Kamuli is een eenvoudige kleine nederzetting die met de komst van de Rwandese vluchtelingen snel gegroeid is  Zij zijn nu de meerderheid van de bevolking. Een zorgzame vrouwengroep trok zich het lot aan van de vele weeskinderen. Zij namen die wezen in huis en verzorgen hen als hun eigen kinderen. De vrouwen hebben een klein onderling microkredietfonds. Zij zijn heel actief en hebben de gemeenschap, inclusief de betrokken priester, weten te mobiliseren. Het dorp heeft een eigen ziekenhuisje en kerkje.
De bestaande lagere school, die zichzelf al nauwelijks kon bedruipen, is te klein. De school heeft 244 meisjes en 232 jongens met 10 leerkrachten. Onderwijzers en leerlingen zijn heel gemotiveerd. Dat blijkt wel uit de uitstekende resultaten voor het schoolverlatersexamen eind 2016: alle 20 kandidaten eindigen in Divisie1, het hoogst haalbare resultaat! Zie hier de officiële uitslag.

De droom van ouders en leerkrachten in het School Management Committee is een een volwaardige, erkende school met goede leervoorzieningen. Zij zijn heel gedreven, maar zonder hulp van buiten lukt het nooit zich uit deze armoede te ontworstelen.
Bij het bezoek blijkt dat het de school aan bijna alles ontbreekt.
Het meest schrijnend zijn de gebrekkige toiletvoorzieningen.
Rose reist in gezelschap van de familie van der Spiegel uit Malden bij Nijmegen. Steun en toeverlaat na haar komst in Nederland werden zij de Nederlandse opa en oma van haar kinderen.
Ook zij worden geraakt door het enorme verschil tussen deze simpele school in Oeganda en de Nederlandse scholen.‘Hier willen we wat aan doen’
Hennie en Jan van der Spiegel besluiten met Rose om hier bekendheid aan te gaan geven.
Er wordt gebrainstormd. Voorop staat dat het een project van de mensen zelf is, want alleen dan heeft het toekomst. Belangrijk lijkt dan ook dit project op kleine schaal te starten zodat het daarna uitgebreid en gedragen kan worden door de plaatselijke gemeenschap.
Tusaidiane Uganda Ltd. dat via St. Mirembe o.m. in Mannya , Rakai een schoolproject uitvoert, wordt betrokken in de plannen. Zij zien mogelijkheden en kunnen op korte termijn de bouwvallige toiletten vervangen.

Kerst 2016
Op initiatief van de familie van der Spiegel presenteert Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane U.L. de eerste opzet in de protestantse gemeente te Heumen. De collecte en een sponsor -taartenactie van de gemeenteleden geeft de eerste geldelijke ondersteuning. Hartverwarmend! De toiletten kunnen gebouwd worden en zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar in februari 2017 in gebruik genomen.

Het wordt een gemeenschappelijke droom: deze school uit te bouwen tot een project dat geworteld is in de lokale gemeenschap met een opzet zoals de organisatie rond de St Francis Little Birds N&P School in Mannya – Rakai.
Dat betekent de komende jaren actieve campagnes, zowel in Kamuli als in Heumen.
In Kamuli organiseert de lokale groep zich tot een formele stichting. Als geregistreerde CBO kan zij de school gaan beheren en eigenaar zijn van het land en de gebouwen. Tusaidiane heeft veel ervaring in het begeleiden van lokale bestuurders op dit soort trajecten. Met een stevig fundament in de gemeenschap is er veel mogelijk!

Plannen worden uitgewerkt:  lokale capaciteiten en financiële potentie van de actievoerders in Nederland bepalen prioriteiten en het tijdspad.
Er is zoveel nodig: de bestaande klaslokalen moeten verbeterd worden. Het hoognodige voor goed onderwijs ontbreekt: er zijn geen schoolborden, onderwijsmateriaal ontbreekt, kasten, tafels en stoelen zijn nodig. Naast deze basale zaken wordt er gedacht aan elektriciteit op zonne- energie, een paar watertanks, een keuken en een omheining van het terrein. Ook een  bibliotheek en een sportveld staan op de verlang lijst.
Om te voldoen aan de eerste basisbehoefte is begonnen met een betere sanitaire voorziening.
We zijn samen gestart en samen staan we sterk!

Lees verder Facts & Figures
en voortgangsrapportages: