In ,

Capaciteitsversterking jongerencentrum KYC

Kawempe Youth Centre,  op weg naar een sociale onderneming

KYC bestaat ruim twintig jaar en is in die periode enorm gegroeid. Het heeft vele duizenden kinderen en jongeren ondersteund. De geplande ontwikkeling van KYC naar een sociale onderneming moet dit belangrijke werk voor de toekomst veilig stellen.

Een jaar geleden meldden we de start van het door Wilde Ganzen mee gefinancierd project dat de contouren van een toekomstig KYC zou schetsen (link naar: https://www.stichtingmirembe.nl/wp/kawempe-youth-centre-de-grenzen-van-groei/)

Aanleiding hiervoor was de ongekende groei van KYC, die helaas niet samenging met een afname van afhankelijkheid van donorfinanciering. Om het belangrijke werk in de toekomst te kunnen blijven garanderen, zal KYC moeten investeren in het verbreden van het donorbestand en in het vergroten van eigen inkomsten.

Niet makkelijk

Dat is geen makkelijke klus. De jeugdbibliotheek en mobiele bibliotheek voor scholen, het ICT programma met computertraining en internetfaciliteiten, de dans- en muziekgroep en de vele activiteiten in de lokale gemeenschap: ze brengen eenmaal niet zo makkelijk geld in het laadje. Temeer omdat KYC al deze activiteiten ook voor mensen met een minimale beurs (de meesten) toegankelijk wil houden.

KYC is voor ruim vijftig procent van haar vaste lasten afhankelijk van donoren. Mirembe heeft KYC de afgelopen tien jaar ondersteund. Stichting Mi Corazon is een belangrijke partner voor ons daarbij. Ook heeft KYC diverse andere donoren en projectpartners aan zich weten te binden, die activiteiten meefinancieren en/of mee-uitvoeren.

Volgende stap

De toekomst van het werk van KYC is desondanks beter gegarandeerd als het KYC lukt toe te groeien naar een sociale onderneming. Met steun van Wilde Ganzen is daarom eind 2019 een consultant aan het werk gegaan. Met bestuur, medewerkers en jongeren heeft hij een bedrijfsplan voor de komende vijf jaar ontwikkeld. Ook is onderzocht hoe KYC het aantal en soort sponsors en donoren kan uitbreiden. De plannen zouden uitmonden in concrete projecten en bijbehorende financieringsvoorstellen. Maar toen kwam corona.

Aanpassing

KYC is geruime tijd gesloten geweest en in de tweede helft van 2020 heropend in een nieuwe werkelijkheid. De armoede is schrikbarend toegenomen. Organisaties als KYC zullen de komende tijd met beperkingen te maken blijven houden, om virusverspreiding te voorkomen. Het business plan  moet worden aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid.

We verwachten dat KYC in de eerste helft van 2021 deze aanpassing heeft afgerond en financieringsverzoeken heeft ingediend bij diverse partijen. In de loop van 2021 zal KYC dan een start kunnen maken met het toegroeien naar een sociale onderneming. Wij willen KYC graag blijven steunen in deze belangrijke ontwikkeling, in ieder geval de komende twee jaar.

De begroting voor de ontwikkeling van het business plan, met medewerking van een consultant bedraagt € 1.635,- (7.000.000 Ugandese Shilling).

Project nummer ———————————————

Naam project————————————————-  Capaciteitsversterking jongerencentrum: van NGO naar social enterprise

Contact persoon Mirembe ———————————-  Judith Grootscholten

Categorie(ën) ( alleen categorieën uit de lijst!)———— Capaciteitsversterking

Partnerorganisatie donorkant——————————- Wilde Ganzen

Partnerorganisatie Oeganda——————————— Kawempe Youth Centre

Contactpersoon Oeganda———————————— Esther Kyazike

Uitvoerende partnerorganisatie Oeganda—————– n.v.t.

Contactpersoon uitvoerende  organisatie—————– n.v.t.

Plaats, en  adres project ———————————- Kawempe, Kampala, Uganda