In ,,,,

Ggulama Domestic Science Training Center

Ggulama Social Training Centre ligt wat afgelegen op het platteland. Ongeveer 8 km ten zuidwesten van Masaka stad. De school is bestemd voor meisjes en jonge vrouwen, meest uit arme gezinnen. Daarom is het schoolgeld heel laag. Wezen krijgen vaak een beurs. In twee jaar worden zij voorbereid op hun toekomst met vakken als koken, catering, landbouw, kleine veeteelt en naaien Er is plaats voor ongeveer 50 studenten intern en 10 studenten extern.

Veel studenten volgen de hotel- en cateringcursus. De kortlopende computer cursus is ook populair bij de dagstudenten. De meeste leerlingen vinden na de opleiding werk of zetten een eigen bedrijfje op. De school, gesticht door Elizabeth Namaganda, is een project van de Graalbeweging.

Stichting Mirembe ondersteunt deze school al sinds 1988. Bij de start gaf Mirembe geld voor meubilair, keukengereedschap, naaimachines en naaimateriaal. In de beginjaren droegen we ook bij aan de salariëring van de staf (project 7020). Van begin af stimuleerden we opzet van inkomen genererende projecten. Naast het houden van koeien en varkens, intensivering van de landbouw ook de exploitatie van een kleine kantine en winkel waar leerlingen en buren dagelijkse benodigdheden kunnen kopen. Daarnaast heeft Mirembe er Ecosan toiletten helpen bouwen. Deze leveren met de mest van het vee voeding  voor de biogasinstallatie. Ook deze werd door Mirembe betaald. Inmiddels heeft de school ook voldoende elektriciteit door zonne-energie, eveneens gedeeltelijk door Mirembe gefinancierd.

ggulama school 500

Het meest recente project 7021 is steun bij het starten van een varkenshouderij volgend het Indigenous Micro Organism principe. De inkomen genererende projecten dienen ook als demonstratie projecten en ondersteuning in het onderwijs

Uitgevoerde projecten: Project 7020 (salarisondersteuning) in 2003; project 7021 (herstel en verbetering landbouw) in 2004  en 2013; project 7022 (bouw bio-toiletten) in 2007; project 7023 (reparatie en vergroten zonne-energie systeem) in 2007; project 7024 (biogasinstallatie) in 2007.

Ggulama demo farm

Alle projecten zijn inmiddels gerealiseerd

Contactpersoon was Mrs. Immaculate Kasendwa, hoofd van de school, sinds 2011 is de Maria Nantege contactpersoon.

Gerelateerd aan dit project :

F&F – Ggulama IMO Piggery Project

piggery project 2aFacts & figures – Ggulama IMO Piggery Project

Korte beschrijving: Varkensfokproject volgens IMO methode. Inkomen genererend en demonstratie project voor landbouw onderwijs.

Lees meer …

F&F – Ggulama reparatie solar project

 Ggulama SolarFacts & figures – Ggulama reparatie solar project

Korte beschrijving: Het solar systeem dat eerder door Stichting Melania was aangelegd moest worden gerepareerd en uitgebreid..

Lees meer …

F&F – Ggulama Ecosan Bio-toiletten

Ggulama ecosanFacts & figures – Ggulama Ecosan Bio-toiletten

Korte beschrijving: Realisatie van Bio-toiletten voor de productie van biogas.

Lees meer …

F&F – Biogas project Ggulama

Ggulama, biogasFacts & figures – Biogas project Ggulama

Korte beschrijving: Aanleg van een biogasinstallatie om te koken.

Lees meer …