In ,

Tusaidiane

Stichting Tusaidiane activiteiten binnen stichting Mirembe     

Per 1 januari 2020 neemt Mirembe de activiteiten en projecten van de Stichting Tusaidiane in Nederland over.

Tusaidiane is in 2001 opgericht door Kees Ebskamp. Het doel van de stichting was om scholen en lokale gemeenschappen in Uganda te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden.   Het werkterrein was drinkwatervoorziening voor scholen, gezondheidscentra en gemeenschappen, zonne-energie en inkomens verwervende initiatieven. Vanwege de groei in activiteiten is in 2008 de zelfstandige onderneming Tusaidiane Uganda Ltd. (TUL)opgericht om als lokale partner deze projecten gerichter te kunnen ondersteunen. 

Er is veel bereikt in 20 jaar
In de periode dat de Stichting actief was is voor ca. 1 miljoen euro aan grotere en kleinere projecten gerealiseerd, waarvan ca. 50% aan schoon en veilig drinkwater. Verder is voor ongeveer €200.000,= besteed aan de aanschaf van leermiddelen en het betalen van schoolgelden en is eenzelfde bedrag geïnvesteerd in de bouw van schoollokalen, slaapzalen en toiletten.
Ten slotte is er €100.000,= beschikbaar gesteld voor inkomensverbetering in de vorm van micro-kredieten. Al deze projecten zijn gefinancierd door donaties van particulieren en subsidies van fondsen en andere stichtingen in Nederland. 

Zelf fondsen werven
Naast deze 1 miljoen euro directe steun heeft de Stichting gestimuleerd dat Tusaidiane Uganda Ltd zelf fondsen ging zoeken voor de activiteiten en projecten. Deze Oegandese organisatie heeft sinds 2009 meer dan € 700.000 aan fondsen geworven binnen en buiten Oeganda.
De Stichting Mirembe heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.

Stichting Tusaidiane stopt
Na 20 jaar onvermoeibaar werken aan de doelstellingen van de Stichting in Nederland is voor Kees Ebskamp de tijd aangebroken om geleidelijk een stap terug te doen. De lopende en nog te ontwikkelen activiteiten worden onder gebracht bij Mirembe, een stichting waarmee Tusaidiane al langer samenwerkt.  Kees zal vanuit Oeganda de belangen van de Tusaidiane projecten en activiteiten blijven behartigen.

Een uitgebreide toelichting op projecten van TUL is te vinden op www.tusaidiane.org (Engels)

Aandachtsgebieden

De overgedragen “Tusaidiane Portfolio” omvat de onderstaande aandachtsgebieden: 

  • * Schoon en veilig drinkwater; naast technische service en onderhoud ook ondersteuning van lokaal bestuur in voorlichten en bevorderen van goed dringwatergebruik .
  • * Micro-kredieten voor o.m. vrouwengroepen ; business training en inkomensverbetering om uit de armoede spiraal te komen.
  • * Het “Boekenfonds”: projecten voor leermiddelen en ICT-benodigdheden.
  • * Projecten voor schoolontwikkeling: zowel ondersteuning van schoolmanagement en administratie als voorzien in gebouwen, leermiddelen, meubilair, speel- en sportfaciliteiten.
  • * Schoolgeld, zowel voor individuele studenten als ondersteuning bij het organiseren van lokale schoolgeldfondsen.
  • * Hulp aan mensen met fysieke en verstandelijke beperkingen 

 

Tusaidiane Uganda Ltd. ‘geafrikaniseerd’
Op 21 januari 2017 heeft Kees Ebskamp alle eigendomsrechten van deze sociale onderneming overdragen aan de Oegandese bestuursleden. Het dagelijks management van TUL kwam in handen van Sharifa Nabaweesi.
De Tusaidiane Trust is op 25 juli 2018 opgericht. Dit non-profit fonds, onder Oegandees bestuur, is eigenaar en beheerder van de grond met het huis, waar TUL kantoorruimte huurt. Ook kan deze Trust gelden beheren en bv leningen verstrekken b.v. aan TUL of andere organisaties. Een Trust kan positief bijdragen aan de mogelijkheden buitenlandse fondsen te verwerven.

 

Tusaidiane Uganda Ltd. voorkeurspartner van Stichting Mirembe

Voor Stichting Mirembe treedt Tusaidiane Uganda Ltd. (TUL) al enige tijd op als installateur van drinkwater- en zonne-energie-installaties, uitvoerder van bouw- en renovatieprojecten, coach en trainer van lokale besturen en als adviseur en trustee in financiële  zaken.  
In de jaren dat Mirembe en TUL samenwerken  groeide onze waardering. Zij weten een zakelijke, doelgerichte aanpak en accurate en transparante verslaglegging te combineren met een persoonlijke coaching en leiding geven op grass-root niveau.

Tusaidiane Uganda Ltd. in de problemen

In het najaar van 2022 rezen er echter tegen een van de senior medewerkers ernstige verdenkingen van corruptie.
Wij zagen ons genoodzaakt de samenwerking met TUL te bevriezen.

Het bestuur van TUL  deed onderzoek naar de verdenkingen en bracht het structureel disfunctioneren van Sharifa Nabaweesi in haar taken en representeren van de organisatie aan het licht.
Na deze zorgvuldige procedure bleef op 3 december 2022 haar ontslag de enig mogelijke optie.
Het bestuur van Stichting Mirembe waardeert de zorgvuldigheid en het respect voor alle betrokkenen waarmee het Bestuur van Tusaidiane Uganda  Ltd. te werk is gegaan.
Wij overleggen met hen over het weer normaliseren van onze relatie met TUL.

Gelukkig bleef de Tusaidiane Trust buiten deze verdenking en konden lopende zaken door haar worden  behartigd.

 

In veel projecten van Mirembe speelt TUL een rol. Een overzicht van deze projecten en de nieuwsberichten daarover vindt u hier