Individuele sponsoring van schoolgeld.

Individuele sponsoring van schoolgeld.

Sponsering van een individuele student van het Help Me to School Programme. (HMtSP)

Voor de bemiddeling via Stichting Mirembe is de volgende procedure afgesproken:

 • De Nederlandse sponsor sluit een contract met Stichting Mirembe.

Hierin wordt de sponsering voor de betreffende student afgesproken voor een bepaalde opleiding of een bepaalde periode.
Hoogte en termijnen van de betalingen worden vastgelegd. Als de looptijd tenmiste vijf jaar is kan dit in de vorm van een formele schenkingsovereenkomst.

 • Stichting Mirembe op haar beurt garandeert de betaling van deze opleiding aan het Help Me to School Programme in Kampala.
 • Zo gewenst kan de Nederlandse sponsor anoniem blijven voor zowel het Help Me to School Programme als voor de Oegandese student en diens familie.

Selectie en toetsing van de aanvraag voor studiefinanciering

Dit gebeurt door het bestuur van het HMtSP dat in Kampal gevestigd is.

De volgende gegevens van de student worden daarvoor vastgelegd:

 • Volledige namen, geboortedatum en -plaats met een kopie van een ID met pasfoto.
 • Naam en adres van ouder(s), verzorger(s) en naaste familie
 • Kort overzicht van de voorgaande school opleidingen en rapporten
 • Een aanbevelingsbrief van een door het bestuur van het HMtSP en Stichting Mirembe erkende autoriteit, als het om een nieuwe aanmelding gaat.

Voor een student die al deelneemt in het HMTS Programme is dit uiteraard niet meer nodig.

Van de school moet aanwezig zijn:

 • Een brief met bevestiging van de toelating
 • Een begroting resp. rekening van de school met de schoolgelden, bijkomende kosten als examengelden, uniform, verplichte materialen en schoolbehoeften.

Het bestuur van het HMtSP beoordeelt deze gegevens en doet eventueel onderzoek naar de draagkracht van de betreffende student en de familie.
Reiskosten en kosten van levensonderhoud komen als dat kan voor rekening van de familie of de student zelf. Dit naar oordeel van het bestuur van het HMtSP.
Schoolgelden en bijkomende kosten worden in principe door het HMtSP rechtstreeks aan de onderwijsinstelling betaald.

Schoolresultaten en verantwoording

 • De student of diens vertegenwoordiger rapporteert de schoolresultaten aan het HMtSP.
 • Zo gewenst krijgt de sponsor daar kopieën van via het HMtSP.
 • Het HMtSP legt jaarlijks verantwoording af van activiteiten en de financiën.
 • De student correspondeert met het HMtSP en niet rechtstreeks met de sponsor, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Hebt u vragen hierover of belangstelling voor deze vorm van sponsoring, neem dan contact met ons op.

Gerelateerd aan dit project :

HMTS-webKorte beschrijving:

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds. Het fonds is in een transitiefase om uiteindelijk financiële zelfstandig te kunnen zijn..

Lees verder …

De zorg voor de kinderen van Elisabeth!HMTS-5

Kampala, Oeganda, 12 juni 2012.
Elisabeth Namaganda overlijdt, twee dagen na haar 72e verjaardag.
Zij laat 61 weeskinderen na.

Rose Najiga vraagt zich af: ‘Hoe moet het nu verder met hen? Ze in de steek laten is ondenkbaar!’

Lees meer…

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds.

 

Doel: Kansarme kinderen is staat stellen lagere en middelbare school en een eventuele beroepsopleiding te voltooien. Sinds de oprichting zijn ruim tweeduizend kinderen geholpen.

Lees meer..

%d bloggers liken dit: