De Nalatenschap

De Nalatenschap

Help Me to School Programme (HMtSP)

Elisabeth_Namaganda

De nalatenschap: de zorg voor de kinderen van Elisabeth!

Kampala, Oeganda, 12 juni 2012. Elisabeth Namaganda overlijdt, twee dagen na haar 72e verjaardag.
Zij laat 61 weeskinderen na.

Rose Najiga vraagt zich af: ‘Hoe moet het nu verder met hen? Ze in de steek laten is ondenkbaar!’
Elisabeth was een onvermoeibare voorvechtster van emancipatie voor de vrouwen en de kansarmen.
Zij stond voor haar idealen en kwam daar onverschrokken voor op, ook in moeilijke politieke en maatschappelijke situaties.

In de jaren ’72-74 ontfermt Elisabeth zich over de kinderen van de slachtoffers van dictator Idi Amin.
Zij steunt de omgeving met geld, voedsel en advies en zorgt dat ze weer naar school kunnen.
Zij wijkt niet voor de intimidatie door dit wrede regiem.
Met steun van een bevriend echtpaar groeit het initiatief uit tot een fonds dat schoolgelden verstrekt aan kansarme kinderen.

Aanvankelijk slachtoffers van de diverse oorlogen, nu zijn het  veelal achtergebleven kinderen  van door aids getroffen families. Ruim 2000 kinderen hebben sinds de start van het schoolfonds hun schoolopleiding af kunnen maken.

Het bevriende echtpaar verdween uit beeld, maar Elisabeth startte kleine projecten die geld opleverden. Het succesvolle Party Tenten project , door Stichting Mirembe gesteund, is daar een voorbeeld van.
Verder kreeg zij van alle kanten kleine bedragen toegestopt.
Die laatste bronnen dreigen nu op te drogen. Veel van deze privé donaties blijken niet toegankelijk voor de achterblijvers.

Voor Rose Najiga is Elisabeth meer dan een charismatische en inspirerende persoonlijkheid, iemand van wie de betekenis voor het land Oeganda moeilijk overschat kan worden.
Elisabeth nam Rose als jong meisje onder haar hoede. Stimuleerde haar, gaf haar zelfvertrouwen.
Zij zorgde voor haar school- en vervolgopleidingen zodat Rose ten slotte een opleiding in financiële administratie kon volgen.
Zij werd uiteindelijk de onderdirecteur van het Uganda Catholic Management &Training Institute en is nu de beheerder van het HMtSP.

Twee weken voor het overlijden  van Elisabeth was Guus Verzellenberg voorzitter van Stichting Mirembe, op het centrum op Rubaga Hill en sprak Rose daar.
‘Hoe nu verder, Rose?’
‘De kinderen de school laten afmaken en zo het fonds langzamerhand eindigen? Dat nooit!’, zei zij gemotioneerd.
‘Wij in Oeganda moeten toch ook zelf voor onze kinderen kunnen blijven zorgen!’

Haar droom: een zelfstandig voortbestaan van het fonds en zo in navolging van Elisabeth Namaganda kansarme kinderen te blijven ondersteunen.
Zo heeft Elisabeth het fonds in haar handen kunnen achterlaten.

We hadden een lang gesprek en bespraken plannen om het Help Me to School Programme onafhankelijk te maken.

Voortgang

Augustus 2014. Twee jaar verder zijn we nu.
De plannen die het fonds op weg moeten helpen naar financiële zelfstandigheid krijgen steeds meer vorm.
Al voor de formele oprichting van de Elisabeth Namaganda Foundation in mei 2014 hadden de betrokkenen het startschot gegeven voor de aanleg en exploitatie van een parkeerplaats naast het terrein van het Uganda Catholic Management & Training Institute. Met de eerste opbrengst wordt uitbreiding van deze service gefinancierd.

Het volgende project is de aanleg van een autowasplaats voor de auto- en motortaxi’s die wachten bij de school en het aangrenzende ziekenhuis.
Veelbelovend is ook de opzet voor samenwerking met de Van Doorn Stichting.

Lees verder voor meer details  over deze projecten.

Wat kunt u doen?

Steun het Help Me to School Programme!

Met een eenmalige bijdrage of een donatie in de vorm van een periodieke gift, voor u fiscaal gunstig en voor het fonds een aantal jaar vast inkomen.
Als u wilt kunt u ook de opleiding van een individuele student sponseren.

Het kunnen voltooien van de lagere en middelbare school en een lagere beroepsopleiding zijn de belangrijkste doelstellingen van het HMtS Programme.
Hogere beroeps- en universitaire opleidingen zijn erg duur, ook in Oeganda.
Bovendien zijn de kansen op passend werk voor mensen met een hogere opleiding op de Oegandese arbeidsmarkt beperkt.
De meest begaafde studenten in het  School Programma, ongeveer één op de tien, wil men toch de kans geven verder te studeren. Voor hen wordt dan een sponsor gezocht.

Met het bestuur van het HMtSP  is een procedure afgesproken voor de individuele sponsoring.
Stichting Mirembe bemiddelt daarin en u sluit daartoe een aparte overeenkomst. Lees er hier meer over.

Gerelateerd aan dit project :

HMTS-2Met deze mogelijkheid kunt u de voortgang van uw sponsoring op de voet volgen.

Lees meer..

HMTS-webKorte beschrijving:

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds. Het fonds is in een transitiefase om uiteindelijk financiële zelfstandig te kunnen zijn..

Lees verder …

hmts-3

Fact and Figures:

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds.

Doel:

Kansarme kinderen is staat stellen lagere en middelbare school en een eventuele beroepsopleiding te voltooien. Sinds de oprichting zijn ruim tweeduizend kinderen geholpen.

 

Lees meer..

%d bloggers liken dit: