In Empowerment,Nieuws,Vrouwen,Weeskinderen

Reddingsplan voor Ulrika in Fort Portal

Ziekte, corruptie en andere tegenslagen

‘Ulrika Women and Orphans Development Group’ maakt een moeilijk tijd door.
Bij zijn bezoek in januari 2016 treft Guus Verzellenberg een onaf gebouw aan. Een (te) degelijk uitgevoerde ruimte met kantoortjes, opslag- en sanitaire ruimten in staat van ruwbouw.
Plafonds, vloeren, waterleiding en afvoer, glas en elektra ontbreken waardoor het nog onbruikbaar is.
Zorgwekkender is echter dat het huidig bestuur o.l.v. Fidelis Banura een onzekere indruk maakt. Er zijn geen levensvatbare businessplannen noch capabele mensen om deze uit te voeren.


Eind 2014 werd de toenmalige bestuursvoorzitter verdacht van corruptie en is afgezet.
Zijn opvolger, Mr. Makuruki  Serapio, werd helaas in de loop van 2015 ernstig ziek en overleed in maart 2016.
Tijdens de bouw van de workshop, waarvoor we tijdens Kerst ’14 succesvol actie voerden, staat Fidelis er dan min of meer alleen voor.
Christopher Asaba, haar rechterhand en penningmeester van de groep, heeft en druk bestaan. Hij werkt in Fort Portal, maar reist in de weekenden naar Kampala, waar hij zaterdags een  opleiding tot accountant volgt. Chris schreef dat Fidelis begin 2015 kortdurend ziek was en daar nooit helemaal van is hersteld. Zij lijkt minder besluitvaardig en heeft meer moeite het overzicht te houden.
Als klap op de vuurpijl mislukt het groots opgezette liefdadigheidsfeest op 22 augustus, waardoor het geld ontbreekt om het gebouw af te maken. Zie ons eerder bericht hierover.

Het Ulrika bestuur gaat akkoord met ons voorstel het team van Tusaidiane een assessment te laten uitvoeren van de bouw- en de managementsituatie.
Begin mei blijken hun rapportages confronterend voor zowel het bestuur van Ulrika als voor het  bestuur van Mirembe.
Niet alleen is er nog veel geld nodig om het gebouw gebruiksklaar te maken. Zonder verbetering van de lokale organisatie en de managementcapaciteiten van de leiding is er weinig kans op overleven van het Ulrika project.

Reddingsplan
De bouw- en management experts van Tusaidiane komen naast hun analyse ook met een concept reddingsplan.
Zij prioriteren de verschillende aspecten van de afbouw en inrichting van het terrein met een omheining en een winkeltje. De lokale aannemer kan zijn klus afmaken. Onder supervisie en uitvoering van Tusaidiane worden aanvullende werkzaamheden voorgesteld.

Coaching
Het team van Tusaidiane wil ter plaatse in Fort Portal het vernieuwde bestuur gaan trainen en begeleiden.
De eerste vier maanden maandelijks een volle dag en daarna om de twee maanden.
Christopher Asaba krijgt in Kampala maandelijks een dag individuele coaching in het opzetten en uitvoeren van de verschillende administratieve taken.
Na vier maanden en na een jaar volgen evaluaties en wordt besloten of de begeleiding kan en moet worden voortgezet.

Kosten.
Tusaidiane coachen en rapportages incl. reiskosten       €    3 000
De prioriteiten in de afbouw                                                 €  17 500
De totale kosten worden geraamd op                                  €  20 500

Eigen bijdrage Ulrika                                                             €    2 000
Dit laatste bedrag kan eventueel ook als lening worden gegeven.

Dilemma
De reorganisatie en het versterken van de capaciteit van Ulrika CBO zal geen makkelijk proces zijn, er is vooraf geen garantie op succes.
Nu niet helpen zou echter vernietiging zijn van kapitaal en verlies van menselijk potentieel .
Bovendien laten we dan een dertigtal kwetsbare kinderen in de steek.
Stichting Mirembe heeft besloten zich garant te stellen voor de kosten van de coaching door Tusaidiane.
Voor de overige € 15 000 willen wij andere donoren benaderen.

Ook deden we, met enige aarzeling, weer een beroep op uw vrijgevigheid. U reageerde met € 13.000 aan giften en toezeggingen. Hartelijk dank hiervoor!

 

De uitvoering van het reddingsplan stagneert echter.
Lees daar hier meer over

%d bloggers liken dit: