In Nieuws

2019, een bijzonder jaar!

In januari dit jaar vierden we ons veertig jaar bestaan.
Mede dankzij onze trouwe donateurs is er die tijd veel tot stand gebracht en er is ook veel veranderd.

Ooit, in 1979, begonnen we met het sturen van kleding, genees- en hulpmiddelen, en het financieren van incidentele projecten. Nu, 40 jaar later, ligt de nadruk op meerjarige afspraken over structurele verbetering van managementcapaciteit en duurzaamheid.

Dat kunnen we niet meer alleen.
We werken steeds meer samen met zowel uitvoerende partners in Oeganda als andere organisaties aan onze kant van de wereld.
Uitwisselen van expertise en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid voor financiering en begeleiding schept meer mogelijkheden maar vergt ook veel overleg.

De Mirembe werkgroep
Op Hemelvaartsdag, aan het slot van de succesvolle Hallo Wereld manifestatie in Boxmeer, hebben we afscheid genomen van Hanny Friesen, Carla van Thiel en Irene van Beekum.
Feitelijk was Hanny al langer geleden gestopt en Irene heeft de projecten onder haar hoede onlangs kunnen afsluiten.

Judith Grootscholten is vorig jaar al begonnen met het overnemen van de de taken van Carla.
Blij zijn wij met de komst van Nico Terra . Hij zal de Tusaidiane portefeuille binnen ons bestuur gaan beheren. Tusaidiane Uganda Ltd. zal daarin de preferente uitvoerder zijn en een partner met verschillende mogelijke rollen.

Tusaidiane Uganda Ltd. (TUL)
treedt sinds 2013 op als uitvoerder, coach, trainer, adviseur en onze trustee voor projecten die wij steunen.
Hun Nederlandse partner, Stichting Tusaidiane, wordt per januari 2020 opgeheven. Het bestuur verzocht onze stichting de Tusaidiane taken over te nemen. Wij hebben hiermee ingestemd en verwelkomen haar trouwe donateurs, die hebben toegezegd, nu via Stichting Mirembe, TUL te blijven steunen.
Nieuw in dit kader is de oprichting van de Tusaidiane Trust.
Deze onafhankelijke organisatie in Kampala kan gelden beheren en leningen verstrekken zonder de risico’s die een zakelijke Ltd. met zich meebrengt.

Binnen Mirembe betekent dit alles een bezinning op het verdelen van de taken en zo mogelijk verder uitbreiden van de werkgroep met nieuwe leden.

Samenwerken
Gezamenlijke financiering en het delen van deskundigheid blijken steeds belangrijker.
Al jaren bundelen we onze krachten met het Duitse St. Francis-Rakai-Initiative Marburg voor de St. Francis Little Birds School en de Fralibi CDA in Mannya, Rakai.

Wilde Ganzen  is betrokken bij een drietal van onze projecten.
Mi Corazon  is een belangrijke sponsor. Eerder waren dat ook Stichting Melania, Kerk in Actie, ICCO, Edukans, Impulsis, Cordaid, Miva, en de Internationale Graal beweging.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en Partin zijn belangrijke lokale en landelijke belangenbehartigers en overlegpartners.

Netwerken
Het Platform Oeganda biedt sinds twee jaar gelegenheid voor uitwisseling van ervaring en expertise aan een twaalftal organisaties in Nederland, die op heel diverse terreinen in Oeganda ontwikkelingswerk doen. Het levert veel op voor iedereen.

Graag willen zij een dergelijke uitwisseling ook mogelijk maken voor hun partners in Oeganda.
Een aantal ex-deelnemers aan de Change the Game Academy-trainingen, wil de kern vormen van een ‘Platform Uganda’. Dit voorjaar hielden zij een reünie in Jinja. Zie eerder bericht.
Sharifa Nabaweesi , directeur van Tusaidiane Uganda, neemt het voortouw.
Het blijkt toch een lastig proces, maar Wilde Ganzen ziet het belang van dit initiatief en ondersteunt het.

%d bloggers liken dit: