Tag Archives: Stichting Mirembe

Netwerken en expertise: de Change the Game Academy

21 en 22 mei 2024
Wilde Ganzen en het Uganda National NGO Forum (UNNGOF) organiseren een geanimeerde tweedaagse conferentie voor oud-deelnemers aan de CtGA-trainingen.

Onze partners, werkzaam in het onderwijs, de gezondheidszorg, buurtcentra en andere sociale projecten zijn zonder uitzondering toegewijd en goed opgeleid in hun vak. Goed besturen, zakelijk leiden van hun ‘sociale onderneming’ wordt door veel van hen echter als een vak apart ervaren.
Er is grote behoefte aan kennis en vaardigheden om hun organisatie te verbeteren, lokaal fondsen te verwerven, de eigen gemeenschap te betrekken en last-but-not-least een vruchtbare relatie met de overheid te realiseren.
De Change the Game Academy biedt lokale trainingen, een platform voor uitwisseling en een website met online cursussen en handige ‘tools’.
Veel van onze partners nemen al vanaf 2017 deel aan deze scholings- en netwerkbijeenkomsten.

Esther Kyazike van het Kawempe Youth Centre doet verslag.

(meer…)

Één jaar het ‘Twee Generatie project’: hoopvolle resultaten

‘Sinds het begin van het nieuwe schooljaar in februari 2024, krijgen we meer schoolgeld binnen’, schrijft Fred Kalanzi Kizito, het hoofd van de Kachica school.

‘Ook is de voedselzekerheid van de gezinnen verbeterd’.
‘Maar’, schrijft hij, ’ons doel lijkt wat hoog gegrepen dat 90% van de 70 huishoudens hun gezinsinkomen met 60% hebben kunnen vergroten. Dan hebben ze voldoende goede voeding voor de kinderen en houden deel over om te kunnen verkopen om schoolgeld te kunnen betalen. Het blijkt dat dit 40 van de 69 gezinnen het eerste jaar lukt. We moeten ons streefdoel bijstellen zijn blij als 60% van de gezinnen dat halen’.

‘Bij het instrueren van leraren en leerlingen in het eerste jaar werd duidelijk dat sommige onderdelen van de cursus meer aandacht nodig hebben.
Een nieuwe lichting leerlingen en hun ouders zullen dit jaar aansluiten. Ook zij zullen weer onderwezen en begeleid moeten worden. We blijven ook de gezinnen van de eerste groep bezoeken.’

(meer…)

SEECHILD verder op weg.

Noodzakelijk vervoer

Begin 2023 werd de tweede vestiging van Seechild geopend: Mpigi Integrated Skills Training Centre (MISTC).
Veel van de pupillen vanhet centrum in Mpigi wonen verspreid op het platteland.
‘Vervoer is noodzakelijk om ook voor deze kinderen met beperkingen onderwijs en behandeling mogelijk te maken’, vertelt Sharon Nakawungu, de manager van MISTC.
‘Ouders kunnen wel wat bijdragen, maar voor de aanschaf van een auto is gewoon geen geld’.

Een aanvraag bij MIVA maakt het mogelijk.
Een tweedehands Toyota pick-up kost € 26.300. MIVA betaald ¾ deel en Mirembe,
Mirembe ¼ deel: € 6 575.

Deze eenmalige handreiking is ook wezenlijk voor de financiële stabiliteit van het centrum in Mpigi.

(meer…)

Nieuwe impuls voor het Kawempe Youth Centre

Dankzij veel vrijwilligers en haar uitgebreide netwerk bruist het KYC van activiteiten.

Het Centrum heeft echter maar drie betaalde medewerkers, die het vuur uit hun teenslippers lopen.
De dagelijkse beslommeringen van dit drukke centrum slokken al hun tijd en energie op. Ook de bestuurlijke capaciteit schoot de afgelopen jaren te kort om als sociale onderneming levensvatbare plannen te maken voor een steviger financiële basis en die veranderingen door te voeren.

Er gloort echter hoop!

(meer…)

Van de straat en trots op jezelf worden

Ook wij zijn echt trots op het succes’, vertelt Fred Matovu over het Rehabilitatieprogramma van Seechild.

Het team van het Bunamwaya Integrated Skills Training Centre (BISTC) in Kampala begeleidt gedurende drie jaar intensief drie groepen van elk ongeveer 20 deelnemers. Dit jaar start het derde jaar van de derde groep.

Fred vervolgt: ‘We zijn erg blij dat meer dan 40 pupillen echte vaardigheden hebben verworven en nu gelukkig bij hun gezin en familie wonen en deelnemen aan zinvolle activiteiten. Eén van de deelnemers komt zelfs in aanmerking om een medewerker van BISTC te worden!’

Het programma richt zich op oudere jeugd en jongvolwassenen met vaak meervoudige beperkingen.
Bij Seechild krijgen ze weer een gezicht. Samen met hun familieleden zorgen zij voor regelmaat in hun leven, reguliere medische zorg, passend onderwijs en een beroepsopleiding.
Het Kitebi Health Center II en Butabika National Referral Hospital voor geestelijke gezondheidszorg verzorgen daarbij de medische behandeling.
Seechild geeft ook trainingen aan ouders en verzorgers en houdt voorlichtingsbijeenkomsten voor de hele gemeenschap.

(meer…)

Groeten uit Kachica, Kamuli

‘Groeten van de kinderen, de staf en de ouders van Kachica’, schrijft Rose Muberalugo, begin maart op reis in Oeganda.

‘Ik ben dankbaar dat het gelukt is Kachica te bezoeken, een verassing voor mij en voor iedereen daar!
De ontvangst is heel plezierig en goddank blijkt iedereen in goede gezondheid.
Voor het eerst breng ik twee dagen door bij de mensen in Kamuli.
Nu kan ik ook enkele gezinnen bezoeken die de vruchten plukken van het Twee-generatie project.
De afstanden zijn te groot om ze allemaal op te zoeken.

(meer…)