Tag Archives: Ontwikkelingssamenwerking

Kawempe Youth Centre meer nodig dan ooit!

De scholen zijn eindelijk weer begonnen! Ook het KYC is weer open!

De Brassband komt weer iedere dinsdag en donderdag oefenen. Cursussen zijn herstart en van de internet faciliteiten wordt druk gebruik gemaakt.

‘Zoveel kinderen kunnen echter niet terug naar school en verwachten nu hulp van ons’, schrijft Esther Kyazike, die het centrum leidt.
‘Dit vraagt om nieuwe activiteiten. Vooral om de kinderen te ondersteunen met leren. De gemeenschap heeft naast boeken echter ook schoolgeld, uniformen en zoveel meer nodig’.

Ook melden zich meer scholen aan voor de mobiele bibliotheekservice. Dit, in combinatie met een vernieuwing van de officiële syllabus, vergt een nieuwe, grotere boekenvoorraad. Gelukkig helpt een Nederlandse stichting hen met een bijdrage van € 5000.

(meer…)

Het gaat goed met de jongeren van Mushanga en hun varkentjes.

14 februari 2022. Winnie Nyonyozi rapporteert.

Het project van de Mushanga Central Youth Development Association is goed op gang.
Na de start hebben zich nog acht jongeren bij de groep aangesloten.
Alle 36 deelnemers hebben intussen een biggetje ontvangen. Ook voer is meegegeven.
Zij leerden in de training waar ze op moeten letten en zijn nu zelf verantwoordelijk voor huisvesting en verzorging.
Een tweetal jongeren zijn deskundige vrijwilligers. Zij houden in de gaten of het goed gaat en gaan op huisbezoek. Door corona is dat nog niet bij iedereen gelukt. Zij hebben nu 18 jongeren bezocht en daar gaat het prima, de varkens groeien goed! Sommigen bundelen hun krachten en zorgen samen voor vier biggen. Bij anderen helpt hun moeder mee.

(meer…)

Bezoek aan St Francis Little Birds school

Mannya, Rakai district, 28 januari 2022.
De school was in volle gang na bijna twee jaar lockdown.

Kees Ebskamp, Sharifa Nabaweesi en Ivan Tomusange van Tusaidiane Uganda (TUL) bezoeken de school en vergaderen met de schoolleiding en het School Management Committee (SMC).

De school is weer begonnen met 120 nieuwe en 220 ‘oude’ leerlingen. Het schoolhoofd, Godfrey Mutaawe verwacht wel dat ervan die ‘oude’ leerlingen zich nog een aantal alsnog zal melden.

Onze Duitse partner St. Francis-Rakai-Initiative Marburg financierde twee maal Covid-19 noodhulp waardoor de leerkrachten toch salaris kregen en onderwijs bij leerlingen aan huis konden verzorgen. Daardoor zijn, in tegenstelling tot andere particuliere scholen in Oeganda, hier de meeste leerkrachten weer terug.
Twee door de overheid aangestelde leraren zijn vervangen en er is een nieuwe ICT trainer. In totaal zijn er 15 leerkrachten op een totaal van 21 stafleden.

(meer…)

Succesvolle heropening van de Kachica school

Maandag 10 januari 2022, Kamuli, Rakai.
Ze zijn er weer! Met een overweldigend aantal leerlingen heropent de Kamuli Childcare Nursery & Primary School.

Iedereen is blij na de schoolsluiting die in Oeganda 20 maanden duurde.
Eerst een verplichte tweedaagse training over covid maatregelen en hygiëne op school dan kunnen ze weer aan de slag.

Maar niet overal! Zo’n 5000 scholen deden niet mee. Ze waren failliet gegaan of konden niet open wegens een tekort aan leerkrachten. Deze hadden ruim twee jaar geen salaris gehad en moesten ander werk zoeken voor inkomen voor hun gezinnen.
Op andere plaatsen kwam slechts één op de tien leerlingen terug naar school. Ouders hebben geen schoolgeld of kinderen moeten noodgedwongen helpen om het gezinsinkomen aan te vullen. Veel tienermeisjes zijn zwanger geraakt of vervroegd uitgehuwelijkt.

(meer…)

In memoriam Ferry Muller

Amsterdam, 10 december 2021.
Plotseling is hij er niet meer.

Ferry Muller, de liefdevolle en onafscheidelijke partner van Joke.
Zorgzaam was hij en had altijd een uitgestoken hand naar ieder die zijn hulp gebruiken kon.

Vanaf 1994 zijn Ferry en Joke actief betrokken bij onze stichting.

Na 1999 verzorgden zij samen voor stichting Mirembe het drukwerk en versturen van de jaarlijkse Kerstbrief.
Op 9 december jl. postte Ferry de laatste brieven.

Met Joke zullen velen hem missen.

Ferry a

Blij met nieuwe collega’s

Maar liefst drie nieuwe collega’s zijn recent het bestuur en de werkgroep van Stichting Mirembe komen versterken!

Alle drie hebben hun voetafdrukken in Oeganda achtergelaten en dragen het land en de Oegandezen een warm hart toe.

Eufride Klein Rouweler, uit Elst, behartigt in de werkgroep de belangen van het Mushanga project.

Romko de Kan en Margriet de Kan–Boon, uit Scharendijke, treden toe tot het Mirembe bestuur.
Zij oriënteren zich nog over de taken die zij op zich gaan nemen.

Judith Grootscholten treedt na jaren intensief werk voor Kawempe Youth Centre terug uit het bestuur, maar blijft beschikbaar in de werkgroep als adviseur voor Kawempe YC.

In de Mirembe organisatie onderscheiden wij twee categorieën: mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, en leden van de Mirembe werkgroep.
De laatsten hebben een meer omschreven taak waarbij zowel de inhoudelijke- als de vergaderbelasting beperkter is.

Maak nader kennis met de nieuwe en de overige leden van het Mirembe team.