In ,,

Actieproject Elisabeth Namaganda Foundation (afgesloten)

Noodkreet voor extra schoolgeld:

‘I regret to report to you that we have failed to raise the required fees for term 3.
We have a shortage of Ugx. 3,760,000/-  (€ 1000) and the schools opened from 5th to 14th September 2022’.

Aldus een dringend appje dat op 5 september jl. bij ons binnenkwam van Rose Nayiga.

Zij verontschuldigt zich voor de communicatie via de app, er is al drie dagen geen elektriciteit.
De volgende dag, nadat haar telefoon weer is opgeladen, vertelt zij meer:
‘De schoolgelden zijn voor het laatste trimester verhoogd.
De economie in Oeganda is heel problematisch. Het zakenleven functioneert op een laag pitje.
De vaste, plaatselijke donateurs van het Elisabeth Namaganda Fonds kunnen niet zoveel bijdragen als zij hadden toegezegd.
Het restaurant, dat vorig najaar haar deuren opende, heeft minder klandizie dan gehoopt, maar het heeft wel opbrengst’.

Al met al zijn de vooruitzichten niet erg rooskleurig.
Dit is voor het eerst sinds lange tijd, dat wij in de loop van een schooljaar extra moeten bijspringen.
Met spoed heeft onze penningmeester € 1000 overgemaakt om de plaatsen in de school veilig te stellen.

Al sinds onze oprichting steunt stichting Mirembe het Help Me to School Programme, dat door de Elisabeth Namaganda Foundation wordt beheerd.
Het programma helpt kansarme kinderen met schoolgeld en schoolspullen.
De maatschappelijk werkers, allen vrijwilligers, bekijken ieder jaar of en hoeveel de familie zou kunnen bijdragen. Zij houden contact met de scholen en volgen de studenten.

Vorig jaar waren dat 16 lagere school leerlingen en 20 middelbare scholieren. Zeven pupillen volgden een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie. Twee daarvan studeerden eind 2021 af.
Een klein aantal van de studenten wordt geholpen door individuele sponsors in Nederland.

De Elisabeth Namaganda Foundation onderneemt allerlei activiteiten om haar financiële basis te versterken. Het charitatieve fonds wordt gesteund door lokale donateurs die jaarlijks een vaste contributie willen betalen. De exploitatie van het restaurant en een parkeerplaats, de verkoop van varkensvlees en lokale wijn brengen ook geld op. Zo ook het zg. partytentenproject dat in weekenden bijeenkomsten en feesten faciliteert.
In de coronatijd vielen al deze inkomsten weg. Economisch herstel blijft achter waardoor ook de opbrengsten van deze activiteiten tegenvallen. De schoolgelden zijn flink verhoogd.

Stichting Mirembe ondersteunt hen in de uitbreiding van activiteiten op de weg naar financiële onafhankelijkheid.
Maar op de korte termijn is er echter een grotere bijdrage in de schoolgelden voor komend schooljaar nodig. Wij hadden voor 2023 € 6000 gereserveerd. Gezien de recente berichten en de hoge inflatie hier en in Oeganda verwachten we € 9000 budget te moeten gaan bijdragen.
Het streefbedrag voor deze schoolgeldactie is € 3000.

Helpt u mee?

Hier leest u het verslag van de Elisabeth Namaganda Foundation en hun verantwoording over de laatste vier jaar.

Hier vindt u eerdere berichten over de Elisabeth Namaganda Foundation en het Help Me to School Programme.