In ,,,,

CHIDFEA naai- en handwerkproject, kerst 2021

De CHIDFEA vrouwen geven niet op.

Ondernemend als zij zijn willen ze een gezamenlijk naaiproject. Op verschillende plaatsen kleding maken en herstellen. Eerst samen op les! Voor gezinnen betekent dat opnieuw inkomen en het gemeenschappelijk kredietfonds wordt sterker.  Met de kerstactie 2021 vroegen wij u deze deze veerkrachtige vrouwen te ondersteunen.
Om te kunnen starten is € 6.360 nodig.
Daarna is voor iedere volgende fase ongeveer UGX 4900.000 ( € 1225) nodig.
Het streefbedrag voor de kerstactie: € 7.500 is gehaald en overtroffen!
Hiermee kunnen wij ook de gewenste vervolg fases financieren. Heel hartelijk dank!

Dankzij deze hulp kunnen zij de volgende stap in hun onafhankelijkheid maken.

Zij waren al een echt succesvolle vrouwengroep. Het microkredietfonds was een vliegwiel voor hun kleine ondernemingen. Trots waren ze dat ze schoolgeld voor hun kinderen en de huur konden betalen. Zij wilden zich graag verder ontwikkelen: alfabetisering voor een deel van hen en Engelse les voor anderen.

Crises en rampen
Maar door de overstroming en de eerste lockdown in 2020 verloor de helft van de vrouwen hun huis en de meesten hun winkeltje of marktkraam. Ze krabbelden net weer op dit jaar toen de tweede corona lockdown in juni ‘21 hen weer op de knieën dwong. Via Stichting Mirembe kregen zij beide keren noodhulp en werd hun microkredietfonds opnieuw gevuld. Lees daar hier meer over.

Weerbaarder worden
Nu willen zij als groep beter tegenslagen kunnen opvangen en een aantal gezinnen aan nieuwe inkomstenbronnen helpen. In overleg vragen zij Mirembe steun voor een naaiproject waar zowel vrouwen als jongeren aan deel kunnen nemen. Een hoopvol project: de vrouwen verwerven een beter inkomen, de jongeren leren een vak en zijn van de straat. Het sparen in het microkredietfonds versterkt de mogelijkheden van de hele groep.

Dit zijn hun plannen:

 • Naast instructie van een goede naaidocent zijn er 15 naaimachines nodig, 3 speciale apparaten: een lockmachine, een elektrische naaimachine, een apparaat voor
  drukknopen en lesmateriaal en stof
 • Voor de jongeren ook handwerkmaterialen
  De aanschaf van 10 extra naaimachines voor de verhuur zodat de groepsleden en jongeren zelf aan de slag kunnen na afloop van de training.
 • Een grote tent wordt gehuurd als instructieplek
 • Er is een veilige plaats voor de naaimachines en de speciale machines die het eigendom blijven van Chidfea. Deze kunnen later verhuurd worden tegen een kleine
  vergoeding
 • Eerst krijgen de vrouwen, leden van Chidfea en hun kinderen, de kans om een naaitraining te volgen, later ook anderen, waarvoor al een wachtlijst is!
 • De getrainde deelnemers kunnen na afloop van de cursus een tweede, derde groep vrouwen en jongeren verder instrueren.
 • Begonnen wordt in twee groepen met 10 vrouwen en 20 jongeren.

Hier leest u meer over de achtergrond van CHIDFEA.
Daar vindt u ook een overzicht van alle eerdere berichten over deze vrouwengroep.