In ,

Project muziek voor kinderen met beperkingen

Muziek, dans en drama zijn stimulerende en helpende werkvormen voor kinderen en jongvolwassenen met beperkingen. SEECHILD wil instrumenten aanschaffen en via een train-de-trainers opzet deze behandelwijze introduceren.

Deze MDD behandeling is een deel van het behandelplan dat Seechild wil aanbieden op het dagcentrum in Bunamwaya. Hiervoor is € 2620,- nodig.

 

Dit actieproject is in november 2019 afgesloten. Er is €2.800 gedoneerd. Dank voor uw bijdrage!

 

Schoolgeldfonds
De armoede in deze wijken in een groot probleem. Noodzakelijke hulp en behandelingen kan door ouders en familie vaak niet volledig worden betaald. Het bestuur van Seechild heeft een schoolgeldfonds opgericht waaruit 50% van de ouderbijdrage kan worden betaald als dit voor hen op geen andere wijze mogelijk blijkt. Met € 6.562 kan het fonds een start maken.
Wij willen hen hiermee helpen en onderzoeken samen hoe dit steunfonds op een meer duurzame wijze kan worden uitgevoerd. De eerste ideeën zijn veel belovend en worden verder uitgewerkt.

Wilt u hen en ons hierin steunen?

Doneer via de website of direct o.v.v.:  Seechild.

Verder in 2019
Met de ervaringen van het eerste jaar kon Seechild in 2019 het werk volgens plan uitbreiden. Mirembe draagt daar op diverse onderdelen aan bij. De behandelgroepen worden groter . Voor de uitbreiding van het rehabilitatieprogramma stelt Mirembe begin 2019 € 9.805 ter beschikking. Kerk in Actie heeft hierin bijgedragen.

Transport
Voor de thuisbezoeken van de staf en het vervoer van de gehandicapte kinderen naar het instituut en eventuele andere behandelaars vormt transport een groot probleem. Daarvoor ontbreken nu de middelen. De staf van het centrum wordt ondersteund door Tusaidiane in hun pogingen hiervoor steun te krijgen bij internationale organisaties voor gehandicaptenzorg in Kampala. Het blijkt een
moeizaam traject. Wij houden u op de hoogte.

Lees ook over Seechild’s veelbelovend eerste jaar en de tweede vestiging in Mpigi.
Meer achtergronden vindt u hier.

Gedetailleerde aanvragen en projectbegrotingen zijn beschikbaar bij het secretariaat.

%d bloggers liken dit: