In ,,,,,

SEECHILD

Seechild is van start!

Zo’n 150 gasten vierden de ‘lancering’ op 25 januari 2018. De mensen zijn enthousiast en bieden een helpende hand. De rondgang in de wijken in oktober toonde de grote behoefte aan hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen en wekte ook veel verwachtingen. De eerste pupillen meldden zich op 5 februari.

Lees hier het verslag.

SEECHILD, voluit Sustainable Effective Empowerment of Children with Disabilities, is een onafhankelijke organisatie voor ouder-begeleiding en zorg in de thuissituatie van gehandicapte kinderen. Het op te richten Bunamwaya Integrated Day Skills Training Centre zal scholingsprogramma’s bieden aan kinderen en jongeren met lichamelijk en geestelijke beperkingen.
Initiatiefnemers zijn Fred Kirigwajjo Matovu en zijn collega’s Susan Namujjumbi, Florence Mukwaya en Charles Ddungu, die meer dan 10 jaar ervaring hebben in de zorg voor mensen  met meervoudige beperkingen en kwetsbare kinderen.
Zij hebben allereerst onderzocht hoeveel mensen hun hulp nodig hebben en waar die ondersteuning dan precies uit zou moeten bestaan.
Ook zochten zij aansluiting bij bestaande belangengroepen in de gezondheid- en jeugdzorg, onderwijs en anderen in de lokale gemeenschap die de zorg voor gehandicapten van belang vinden.
De lokale overheid heeft al huisvesting aangeboden waar zij hun centrum kunnen beginnen en waarvoor zij het eerste jaar geen huur hoeven te betalen.
Tusaidiane Uganda coacht hen bij de administratieve- en managementaspecten van dit project.

De oprichters van SEECHILD willen dat hun plannen reëel zijn, aansluiten bij de behoeften van deze kansarme groep kinderen en dat het centrum op termijn ook financieel zo onafhankelijk mogelijk is.

SAM_2438a

In september en oktober 2017 verrichtten zij dit z.g. baseline onderzoek dat door Kerk in Actie en Stichting Mirembe gezamenlijk is gefinancierd.
Het aantal kinderen en het gebrek aan voorzieningen bleek groter dan verwacht. De meest gevonden aandoeningen zijn het gevolg van aangeboren hersenafwijkingen en verstandelijke handicaps.

Lees hier verder de details van hun onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van de ouders en toekomstige cliënten met beperkingen.
Zij schreven een strategisch ontwikkelingsplan waarin zij aangeven hoe zij in vijf jaar hun doelen willen verwezenlijken.
Op korte termijn leidt dit tot een tweetal actieplannen waarmee het centrum wil opstarten.

SAM_2421a

Project één: Dagopvang en scholing in algemene dagelijkse basisvaardigheden voor jeugd.
De start is met 50 kinderen. Ook de ouders en verzorgers worden in de training betrokken.
De familie en andere betrokkenen zullen substantieel moeten bijdragen in de kosten zodat dit project op den duur financieel zelfstanding kan zijn.
Het gebouw is door de lokale gemeenschap ter beschikking gesteld en het eerste jaar vrij van huur.
UGX 25.000.000 ( € 6.250) is nodig voor de startinvesteringen en het eerste jaar zorg verlenen.

Project twee: Rehabilitatie en opvang van verstandelijk beperkte mensen van 18 jaar en ouder.
Deze mensen zwerven meestal door de stad. De bedoeling is hen van de straat te halen en uiteindelijk terug te brengen in de zorg van hun eigen familie en omgeving.
Dit is een veel meer gecompliceerde groep. Zij moeten vaak eerst onderzocht en behandeld worden door medisch specialisten. Ook hier is scholing en ondersteuning van de eigen zorgverleners een essentieel deel van het programma.
Het plan is te starten met elf personen. De bedoeling is geleidelijk tot drie groepen uit te breiden.

Eenmaal gestart zal het lastiger zijn dit programma volledig financieel zelfstandig te maken. Het organiseren van steun uit de lokale gemeenschap is dan ook een deel van de opzet en ook hierin zal Tusaidiane Uganda het management bijstaan.
UGX 18.000.000 ( € 4.500) is het bedrag dat nodig is voor de start van het project en het verlenen van de zorg in het eerste jaar.

Verdere plannen en aanvragen voor financiële steun voor het tweede en de volgende jaren worden gebaseerd  op de resultaten en bevindingen van het eerste jaar.
Regelmatig houden wij u op de hoogte van de voortgang en het wel en wee van dit project.
Hier vindt u een overzicht van alle berichten over Seechild.

Opzetten en uitbouwen van een organisatie voor zorg voor gehandicapte kinderen en hun
verzorgers in de thuissituatie. De verschillende deelprojecten worden opgezet op grond van een baseline onderzoek. Meer Facts and Figures over: Seechild

Fred maakte in Kiwanga de start in 2016 van het KISTC centrum voor gehandicapte
kinderen tot een succes. Hij wist de ouders te mobiliseren, verwante organisaties
te betrekken en verschillende donoren te werven. Lees meer over de man achter SEECHILD: Wegens succes ontslagen

SEECHILD, Sustainable Effective Empowerment of Children with Disabilities, een nieuwe
onafhankelijke organisatie voor ouder-begeleiding en zorg in de thuissituatie van gehandicapte
kinderen. Lees meer over het begin: SEECHILD startup