In ,,,

Actieproject: Water en het afbouwen van de school in Kamuli

Met Kerst 2018 brachten we gezamenlijk € 30.664 bijeen voor deze school!
Heel hartelijk dank !
Wilde Ganzen
verhoogde dit tot bijna € 46.000.
Nu moet er water worden aangelegd en we willen helpen de school af te bouwen.
Veel mensen en organisaties dragen hieraan bij!
Helpt u mee om € 20.000 bijeen te brengen?


Wat is er gebeurd
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door de schoolleiding en de bouwgroep.
Tusaidiane Uganda ondersteunt en coacht hen.
De drie kleuterlokalen zijn af. Ook de bibliotheek en het administratiegebouw met bijbehorend meubilair zijn in gebruik. De poort en de omheining zijn klaar en elektriciteit is aangelegd.
De gemeenschappelijke watervoorziening voor de school en het dorp kon wegens geldgebrek niet uitgevoerd worden. De bestaande put is dit jaar ingestort.
Zowel voor de mensen zelf als voor het verder bouwen is water nu topprioriteit!

Kamuli Childcare, Nursery and Primary School
Kamuli is een klein dorpje in Zuidwest Oeganda aan de grens met Tanzania met veel Rwandese vluchtelingen. De actieve vrouwengroep en dorpsvereniging namen het voortouw voor de opvang van weeskinderen en begonnen een aantal jaren geleden een schooltje.
De onderwijzers met de leerlingen halen zeer goede resultaten op de landelijke eindexamens.
Toch wil het Oegandese Ministerie van Onderwijs primitieve schooltjes als deze sluiten.
Stichting Tusaidiane schoot in 2017 geld voor om de bouw van de eerste nieuwe klaslokalen te versnellen. Dit overtuigde de inspectie om gedurende een paar jaar de situatie te gedogen.
De dorpsgemeenschap, verenigd in de KACHICA CDA, zet zich op veel manieren in en kocht bv. recent een stuk land erbij om de toegang en de indeling van het terrein te verbeteren.

Lees hier meer over de achtergronden en vorderingen van dit project.

Het Actieplan 2020 van Kachica is ambitieus.
Niet alleen het slaan van een waterput met het pomphuis en het ingraven van leidingen naar de school en het dorp zijn cruciaal. Uiteindelijk gaat het om de afbouw van deze school: drie nieuwe klaslokalen, twee slaapzalen, een keuken, een overdekte eetzaal en alle meubilair en aanvullende leermiddelen.

Daar is veel geld voor nodig. In totaal gaat het om € 94.000!
Wilde Ganzen beloofde een extra bedrag en financiert de bouw van drie nieuwe klaslokalen .
Zij zetten weer een premie van 50% op het resultaat van onze gezamenlijke acties.

Helaas dragen zij om principiële redenen niet bij aan de bouw van de  slaapzalen voor de examenklassen. Wij respecteren hun standpunt en zijn het met dit principe niet oneens.  Dit besluit  hoorden wij echter vrij laat. De Kerstbrief was al gedrukt en de vorige Nieuwsbrief klaar voor verzending; deze vermelden nog een streefbedrag van € 9000. Wij moeten nu meer bijdragen dan waar wij oorspronkelijk van uit gingen.

Gelukkig zetten op diverse plaatsen zetten mensen hun schouders eronder!.
De Rotary en de Minkema Stein school in Woerden doen mee. Zij voerden acties in 2019 en zullen dat ook in het nieuwe jaar doen.
Ook de donateurs van de voormalige Nederlandse Stichting Tusaidiane dragen flink bij.
Stichting Mirembe streeft samen met de N.H. Gemeente Heumen en Malden deze kerst naar een bedrag van € 20.000!

Uw bijdrage is zeer welkom!

%d bloggers liken dit: