In ,,,,

Elisabeth Namaganda Foundation Schoolgelden

‘Education is the most powerful weapon to change the world’ (Nelson Mandela).

Alle Oegandese kinderen willen heel graag naar school!
Maar dat kan niet iedereen betalen! Schoolgelden zijn hoog en stijgen jaarlijks.
De vrijwilligers van de ENF kennen de kinderen en omstandigheden, en zorgen dat kansarme kinderen naar school- of beroepsopleiding kunnen.
Wilt u helpen?

In de zeventiger jaren zorgde Elisabeth Namaganda ervoor dat de kinderen van de slachtoffers van de wrede dictator Amin opgevangen werden en naar school konden. Zo begon het Help Me to School Programme. (HMtSP)
Na haar overlijden in 2012 neemt de Elisabeth Namaganda Foundation (ENF) die taak over.

Het HMtSP wordt sinds 1979 doorlopend ondersteund door Stichting Mirembe.
Sinds het begin zijn ruim drie en een half duizend kinderen geholpen!
Vanwege de smalle financiële basis is in 2012 afgesproken niet uit te breiden en het aantal kinderen in het fonds min of meer gelijk te houden.
In 2023 waren er  12 lagere school- en 18 middelbare schoolstudenten en 10 pupillen volgden beroeps- en hogere opleidingen.
Enkele studenten worden via Mirembe ondersteund door individuele sponsoren.

Met ingang van 2012, na het overlijden van Elisabeth Namaganda,  is de hulp vooral gericht op het verwerven van grotere financiële onafhankelijkheid.
Totdat dat dit doel bereikt wordt zal Stichting Mirembe jaarlijks het budget voor schoolgeld aanvullen om de continuïteit van de opleidingen te kunnen garanderen.

Hier leest u meer over het Help Me to School Programme en hoe het ENF bestuur zich inspant om eigen inkomen te verwerven.

Hier vindt u voorgaande berichten over dit schoolgeldfonds.

*)Schoolgelden variëren en stijgen sterk:
Lagere school € 150 tot € 450,
Middelbare school € 300 tot€ 750,
Beroepsopleiding € 450 tot € 1000, en hogere opleiding € 1500 of meer.

Daar komen boeken en uniformen nog bij.
Door de leefsituatie van sommige kinderen moeten ze op een kostschool.
Niet altijd lukt het de familie ook die kosten te dragen.
De medewerkers van de ENF bespreken met de familie wat zij wel kunnen bijdragen.
Doorgaans betaalt de ENF uitsluitend het schoolgeld en rechtstreeks aan de school.