In ,,

Kachica, de twee-generatie aanpak

Nooit meer met een lege maag naar school!

Dat is de droom van alle ouders en kinderen in Kamuli.
De moeders maken samen met de leerlingen plannen voor de toekomst van hun eigen gezin.
De lessen zijn begonnen  en het land bewerken ook.
Deze ‘two generation approach’ is nu op school een vast programma onderdeel.
Zij krijgen onderricht, instructies en begeleiding bij de uitvoering.
Met uw hulp wordt hun droom waar!

Cursus
De opbrengst van de Kerstactie 2022 (€ 5400)  bekostigde de training van de leraren, de vertegenwoordigers van de vrouwengroep, de ouders en de lokale overheid.
Van 9 tot 13 januari 2023 waren deze tien mensen te gast op de African Rural University (ARU) in Kagadi.
De door de Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) op maat gemaakte cursus blijkt een groot succes.
Zij danken u daarvoor en sturen een gedetailleerd verslag. Dat vindt u hier.(Engels)

Enthousiast en vol nieuwe inspiratie hebben de deelnemers plannen uitgewerkt voor de school en de gemeenschap.

Vrouwen, de spil van de verandering.
In deze arme, weinig ontwikkelde streek is er overwegend veeteelt en weinig landbouw.
De meeste mensen hebben bij hun eenvoudige woningen meestal wel een stukje grond voor eigen gebruik. Door de klimaatcrisis verschuiven de seizoenen en heerst er droogte en dus voedselschaarste.
De moeders maken samen met de leerlingen plannen voor de toekomst van hun eigen gezin. Op school krijgen zij onderricht, instructies en begeleiding bij de uitvoering.
Deze twee-generatie aanpak is nu een vast onderdeel van het schoolprogramma.

Een meerjarenplan
Leraren en ouders moeten getraind worden.
Zaai- en pootgoed en kleinvee voor o.a. een demonstratieboerderij op de school is aangeschaft, evenals landbouwmateriaal om moeders en kinderen thuis te helpen bij de start.
Een plan voor meer jaren, een fundamentele verandering van onderaf kost immers tijd.
Ze pakken aan! Op school en op het land thuis wordt gewerkt, geplant en gezaaid.
De maatschappelijk werkers van de ARU zullen dit proces begeleiden.
De raming voor de opzet en uitvoering van deze twee-generatie aanpak is € 23.000,-voor de komende drie jaar.
Hier vindt u de details (Engels)

Een moderne schoolleiding
Daarnaast hebben het schoolhoofd, Fred Kalanzi en zijn staf zelf ondersteuning nodig in het verbeteren van hun leidinggevende capaciteiten.
Een transparante en up-to-date professionele administratie is noodzakelijk voor een goed management van de school en al deze programma’s. Hiervoor is Godfrey Bukenya, een ervaren coach uit de regio, aangetrokken. De hiervoor nodige € 2.400 maakt deel uit van de totale projectbegroting.

Naast lessen in landbouw en veeteelt wil de school graag ICT onderwijs gaan aanbieden om ook voor hun leerlingen goede kansen te creëren in de moderne maatschappij.
Definitieve plannen en begrotingen voor alle deelprojecten zijn nog niet klaar.

De eerste prioriteiten liggen bij de verbetering van de sociale en economische situatie van de kinderen en hun families.

Wilde Ganzen helpt ook! Zij willen graag bijdragen aan dit project  dat door de lokale gemeenschap zelf worden gedragen en uitgevoerd.

De school en de ouders gaan in ’t voorjaar ’23 meteen aan de slag. Het plantseizoen begint in augustus !
Voor het totale driejarenplan van capaciteitsverbetering en de tweegeneratie aanpak is € 28.500 nodig.

Wilt u hen helpen? Gebruik voor uw bijdrage s.v.p. de donatieknop.

HARTELIJK DANK!

 Zie hier de drie jarige visie voor de Kachica school en gemeenschap. (Engels)

Zie het Kachica Baseline Report opgesteld door de maatschappelijk werker van het URDT. (Engels)
Dit is het verslag van een onderzoek onder 69 gezinnen die als eerste groep in het najaar 2023 gestart zijn.
Hierin worden ook de te behalen doelen van dit project concreter.

De achtergrond informatie over de kerstactie 2022 leest u hier

Hier leest u alle voorgaande berichten over deze school.

Meer over de African Rural University vindt u  hier  (Engels)

Facts and Figures bij de start in 2017 van het bouwproject voor deze school.