In ,,

Organic pig production for Kiwanga – Philips House

Philips House

Het Philips House biedt onderdak aan 12 volwassen bewoners met een zware lichamelijk en soms geestelijke handicap en aan 11 jonge mannen. Zij hebben geen familie of verdere verwanten. Het Philips House is onderdeel van Kiwanga Home van de stichting Daughters of Charity

Daarnaast worden ook kinderen in de vakantieperiode opgevangen. De meeste  bewoners  werden door Zr. Rosa Mystica Muyinda van de straat “opgeraapt”.  Het huis werkt met vrijwilligers. Voor betaalde krachten is weinig geld.
Zie het jaarverslag 2014 van Philips House.
Het verslag van 2015 geeft een goede inkijk in de gang van zaken en de zorg voor de verschillende pupillen van Kiwanga Centre
De verslagen zijn om privacy redenen ingekort.

Het project

500 stallen in aanlegGeconfronteerd met teruglopende lokale sponsoring verzocht het bestuur van Philips House aan St. Mirembe een inkomen generend project te financieren.  Na een marktonderzoek  kozen zij voor een speciaal , milieuvriendelijke varkenshouderij volgens de ”Indigenous Micro Organisms” methode.  “IMO”  .

De varkens worden grootgebracht in uitloopstallen waarvan de ondergrond bedekt is met houtpulp of zaagsel. De mest van de varkens op de grond wordt niet verwijderd. De boden wordt gesprayd met micro-organismen. Deze produceren warmte en verteren de houtpulp en de mest. De varkens wroeten en vreten een deel van de eetbare  bodem weer op.  Voordelen van deze methode boven de traditionele methode:

  1. kosten voor het voer gaan met 30% omlaag.
  2. minder ziekten en antibiotica gebruik doordat de dieren een betere immuniteit ontwikkelen.
  3. een groter aantal varkens gedijen goed in een relatief klein verblijf
  4. het is minder arbeidsintensief

Na zes maanden wordt de bodembedekking vervangen en is het een uitstekende bemesting voor de tuin.

Resultaat

In drie varkenshokken worden  40 biggen opgefokt. Na twee à drie maanden verdeeld over twee hokken; in het derde hok komen de varkens voor reproductie.  De eerste twee generaties biggen worden gekocht. Daarna kan er met eigen varkens gefokt worden. Er blijkt een goede markt voor. Uit eigen middelen wordt  een vierde stal bijgebouwd.
Zie het verslag over 2014.

Verwachte opbrengst per jaar voor het Philips House  900 tot 950 euro.

Gerelateerd aan dit project :

F&F - Organic pig production for Kiwanga- Philips House

Facts & figures –  Organic pig production for Kiwanga- Philips House

500 stallen in aanlegKorte beschrijving:

Inkomen genererend project, de bouw van een “varkensstal” met drie varkenshokken van 4 bij 4 meter – het fokken van varkens volgens de IMO methode.

Lees meer…

De organisatie: Daugthers of Charity

DoCH catering 4Korte beschrijving:

Deze congregatie van religieuze vrouwen heeft haar oorsprong in Amerika. Imelda Nalmulwanga ( 1938-2009)stichtte in 1972 de Daughters of Charity in Oeganda.

Lees verder..