Facts en figures (HMTSP)

Facts en figures (HMTSP)

Help Me to School Programme

Facts & figures

Projectnummer:

Naam project:

Contactpersoon Mirembe:

Categorie(ën) :

# 7400

Help Me to School Programme

Guus Verzellenberg

Schoolgeld, Onderwijs, Weeskinderen

Partnerorganisatie in Oeganda:

Contact persoon :

The Elisabeth Namaganda Foundation

Rose Nayiga

Rose Nayiga geeft leiding aan het fonds samen met Benedicta Nassanga die de administratie doet. Zij zijn beiden vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Naam partnerorganisatie waarmee we samenwerken aan donorkant :

Van Doorn Stichting
P.O. Box 301
6500 AH Nijmegen

www.vandoornstichting.com

Adres project:

Plot 206, Lubaga Road, Opposite Lubaga Hospital, Kampala Uganda

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds.

Doel:

Kansarme kinderen in staat stellen lagere en middelbare school en een eventuele  beroepsopleiding te voltooien.

Sinds de oprichting zijn ruim twee duizend kinderen geholpen.
In 2011 in totaal 61 leerlingen: 36 kinderen volgden lagere school (P1-P7), 18 de middelbare school (S1-S6) en 7 studeerden aan een hogere beroeps- of universitaire opleiding.

Vanwege de smalle financiële basis is in 2012 afgesproken niet uit te breiden en het aantal kinderen in het fonds min of meer gelijk te houden tot het eigen draagvermogen van het fonds groot genoeg is.

In 2013 waren er 35 lagere school- en 10 middelbare schoolstudenten en 8 volgden beroeps- en hogere opleidingen.

Het HMtSP wordt sinds 1979 doorlopend ondersteund door Stichting Mirembe.
Met ingang van 2012 is de ondersteuning vooral gericht op het ontwikkelen van grotere financiële onafhankelijkheid.

Voortgang:

Mirembe stimuleert o.m. de deelprojecten die gericht zijn op local fundraising: eigen bijdrage uit de gemeenschap genereren.
Voor vervanging van de oude tenten van het Party tenten project werd in 2012 UGX 18.200.000 bijgedragen door Stichting Mirembe.
De aanleg van de parkeerplaats is uit eigen middelen betaald.

Uitgangssituatie in 2011: van de jaarlijkse begroting  was 55% afkomstig van buitenlandse donaties.
De opbrengst van het partytentenproject was dat jaar € 3300,-: 14% van de bestedingen.

2013
Het partytentenproject en de parking brengen samen UGX 20.48.000 op!
Dit is ruim € 6000,- en  34,5 % van de jaarkosten van         UGX   66.272.635
Bijdrage van Stichting Mirembe in 2013                                UGX   22.943.240
Andere donaties en individuele sponsoring                         UGX      9.336.240

2014
de totale jaarkosten                                                                   UGX   58.952.906
Bijdrage Stichting Mirembe                                                      UGX   14.000.000
andere donaties en individuele sponsoring                          UGX   17.437.000
opbrengst partytenten en parkeerplaats samen                 UGX   26.365.000

Dat betekent dat 44,7% van de financiering in 2014 uit de lokale fundraising komt!

Deze begroting van het jaar 2015 bedraagt UGX  57.930.000: de totaalkosten voor ondersteuning van 47 kinderen.
De financiering van de voortgezette opleiding van twee studenten is overgenomen door de Van Doorn Stichting. Deze kosten komen niet meer voor rekening van het Help Me to School Programme.

Het bestuur van de Elisabeth Namaganda Foundation gaat zich ook richten op het ontwikkelen van lokale charitatieve initiatieven. Voor deze activiteiten is echter behoefte aan specifieke deskundigheid bevordering.
Via Cordaid nam een van de bestuursleden van de Elisabeth Namaganda Foundation in november ’14 deel aan en training Local Resource Management.
De Change the Game Academy van Wilde Ganzen, Icco en kerk in Actie biedt in 2017 een intensievere  training. Een tweetal van de jongere bestuursleden nemen er aan deel. Dit werp z’n vruchten af!

Plannen voor 2016 en 2017

Voor 2016 geeft Stichting Mirembe net als in 2015 een budget ondersteuning van UGX 12 000 000 . (+/- € 3400)
Onze structurele bijdrage zal de volgende jaren echter geleidelijk worden afgebouwd.
Plannen, die het fonds meer financieel onafhankelijk zullen maken, worden verder uitgewerkt.
De bedoeling is verder te investeren in winkeltjes en een snackrestaurant aan de rand van de parkeerplaats.

De opbrengst van de KERSTACTIE 2015 was daarvoor bestemd: € 6185, brengt de beoogde zelfstandigheid iets meer binnen bereik. Het nodige bedrag is € 11.000,-.
Het bestuur van de Elisabeth Namaganda Foundation, dat verantwoordelijk is voor dit schoolgeldproject kan nu vooruit.
Aan de laatste voorwaarde, het formele gebruiksrecht van het land, is voldaan  zij krijgen het groene licht om deze deelprojecten te starten. Door ambtelijke corruptie duurt het echter nog tot medio 2019 voordat de bouw feitelijk kan beginnen.

23 juni 2018, De Elisabeth Namaganda Foundation wordt ten doop gehouden en sticht het Elisabeth Namaganda Fund. een succesvolle start van deze lokale charitatieve organisatie.
Lees er hier meer over

2019: studentenhuisvesting

Het bestuur van het ENF krijgt in 2018 een stuk land aangeboden, op dezelfde heuvel als het UCMTI is gevestigd. Een oud-pupil van het Help Me to School Programme wil het perceel voor een ‘vriendenprijsje’ aan het ENF overdragen. In de directe omgeving zijn zeven universiteiten en hoge scholen gevestigd. Aan goede studentenhuisvesting is groot gebrek. De grondprijzen schieten er omhoog.
Een ‘student hostel’ zou een gegarandeerde en permanente bron van inkomsten kunnen betekenen voor het schoolgeldenfonds.

Voor de aanbetaling brengen de lokale leden van het Elisabeth Namaganda fonds in juni 2019 ruim 25% van de koopsom bijeen. Stichting Mirembe steunt dit initiatief en doet haar best om op korte termijn  de resterende € 18500,- te genereren.

  • PS. Voor gedetailleerde rapporten en begrotingen kunt u contact opnemen.

 

Gerelateerd aan dit project :

De zorg voor de kinderen van Elisabeth!HMTS-5

Kampala, Oeganda, 12 juni 2012.
Elisabeth Namaganda overlijdt, twee dagen na haar 72e verjaardag.
Zij laat 61 weeskinderen na.

Rose Najiga vraagt zich af: ‘Hoe moet het nu verder met hen? Ze in de steek laten is ondenkbaar!’

Lees meer…

HMTS-webKorte beschrijving:

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds. Het fonds is in een transitiefase om uiteindelijk financiële zelfstandig te kunnen zijn..

Lees verder …

HMTS-2Met deze mogelijkheid kunt u de voortgang van uw sponsoring op de voet volgen.

Lees meer..

%d bloggers liken dit: