Facts & figures – Child Development and Family Empowerment Action

Facts & figures – Child Development and Family Empowerment Action

Project nummer :

Naam project :

Contact persoon stichting Mirembe:

Categorie :

Partnerorganisatie donorkant :

Partnerorganisatie in Oeganda:

Naam contactpersoon Oeganda :

Plaats, adres project :

7063

CHIDFEA

Annie Spierings

microkrediet, vrouwen, empowerment

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer

Tusaidiane Uganda Limited- Kampala

Lydia Matov

Kampala, Uganda, P.O.box 27729
bezoekadres: Off Gaba Road Plot 878 Block 250 Bunga

Omschrijving project: microkrediet verlenen aan een startende groep vrouwen om uit de armoede spiraal te komen. Training in beheer van het fonds, eenvoudig boekhouden en ondernemen. Coaching door Tusaidiane Uganda over 3 jaar in aflopende frequentie. Via de gezondheidswerker begeleiding in vraagstukken over gezondheid en opvoeding.

Duur : een jaar

Datum aanvraag: 06-09-2014

Datum sluiting: na eerste jaarrapport. Het project wordt daarna nog vijf jaar gevolgd

Totaal gevraagd bedrag:           UGX 9.600.000

Eigen bijdrage:                              UGX 1.500.000

Kredietfonds:                                 UGX 8.100.000  = € 2500

Training en coaching:                UGX 2.672.000  = € 840

Totaal Mirembe:                             € 3340

Eventueel lening voor jaar 4 en 5  €  360

 Microkrediet. De driejarige training en begeleiding door Tusaidiane Uganda, wordt door stichting Mirembe bekostigd. Zij coachen de groep bij het beheer van het kredietfonds en krijgen scholing in het  van kleine handelszaken, winkeltjes, enz.  We verwachten  dat de groep in het vierde en vijfde jaar zich zelfstandig kan handhaven en groeien. Mocht er na het derde jaar verdere training nodig zijn dan kunnen zij daarvoor bij St. Mirembe een renteloze lening aangaan.

Resultaat
Voortgangsrapport mei 2015

Voor de start verschafte het bestuur van de Child Welfare Adoption Society de groep een lening zodat begin juli 25 vrouwen een eerste lening konden opnemen, variërend van  UGX 100.000  tot 200.000 . (100.000 UGX = € 30,30). Ze betalen terug in 10 termijnen met 15% rente. Deze 25 vrouwen lossen zonder uitzondering af sinds augustus 2014.
De gift van Mirembe verschafte de groep een eigen kapitaal.

In december kregen nog een 20 vrouwen een lening. Dank zij de goede aflossingsdiscipline van de groep konden in maart 2015 nog eens 10 dames een lening krijgen zodat er nu 65 leningen zijn uitgegeven.

De vrouwen zijn ook begonnen met sparen.
Zij kwamen overeen dat bij opnemen van een lening 10% van het bedrag op je persoonlijke spaarrekening bij CHIDFEA bijgeschreven wordt. Dit helpt hen te sparen en mettertijd bouwen ze een eigen kapitaaltje op en daarmee onafhankelijkheid.
Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane begeleidt hen en bezoekt de verschillende ondernemingen van de deelnemers. Zij vertelt in haar verslag hoe 13 vrouwen hun lening gebruiken.  Lees hier hoe hun handel een zetje krijgt. Sylivia Nakaziba koopt bij voorbeeld een koelkast voor haar restaurant, Agnes Nakiwuge kan de omzet van de handel in visproducten vergroten en Juliet Nakirijja kan nu meer producten verkopen in haar kapsalon en  schoenen kraam.
Chidfea rapport mei 2015; type projecten

 


Terug naar Child Development and Family Empowerment Association

 

Lees hier de stand van zaken  in juni 2017

Het verslag van het bezoek in januari 2018: CHIDFEA volwassen

Armoede is de moeder van alle problemen.
Lees over het succes
van de CHIDFEA vrouwen, maart 2019

Het RAMPJAAR 2020: CHIDFEA dubbel getroffen: Covid-19 pandemie en hoogwater. Lees hier verder.