In Nieuws,Overige

Kascommissie: transparante boekhouding en lage overheadkosten

Raamsdonksveer, 29 december 2020.

De heren Jan Ghuijs en Cees Martens MBA, controleerden de financiële administratie en de jaarstukken van Stichting Mirembe. De controle beslaat de jaren 2017 t/m 2019.

Na hun minutieus onderzoek van de verslaglegging over deze drie jaar, complimenteerden zij de penningmeester met transparante administratie.
Met name de inzichtelijke verantwoording van de bestede gelden in de projecten oogstte lof.
Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.

Lage overheadkosten
In 2019 bedroegen de overheadkosten, bestaande uit bestuurskosten, verzekeringen-  reis en administratiekosten 4,75 % van de balanskosten.
Dit betekent dat ook dit jaar ruim 95% van de bestedingen direct aan de lokale projecten in Oeganda ten goede kwamen.
In 2017 waren deze kosten 4,9 en in 2018 4,07 %.
De trend dat deze kosten al jaren rond of onder de vijf procent blijven, wordt hiermee voortgezet.
‘Een opmerkelijk resultaat’ concludeerde de externe kascommissie.

Hier leest u de laatste verklaring van de kascommissie.
Alle financiële jaarverslagen vindt u op de pagina Publicaties.