In ,,,

Actieproject: Seechild rehabilitatie

Boze geesten, vloeken en hekserij zitten erachter!

Die overtuiging draagt bij aan de marginalisering van mensen met een geestelijke beperking in de Oegandese samenleving.

De grote, soms dramatische successen van de eerste groep, zorgden voor een overweldigend aantal nieuwe aanmeldingen bij Seechild in Kampala. De staf van Seechild wil met een volgende groep jongvolwassenen beginnen. Met € 5000 kunnen ze met 15 tot 20 mensen starten.

Hun motivatie en de aanvraag met financiële details vindt u hier(Engels)

De Mede dankzij uw geweldige steun kon dit centrum het personeel aanhouden en tijdens de covid-19 crisis nog wat thuiszorg verlenen.
Families moeten in de kosten bijdragen, maar dat is in de huidige economische situatie voor velen een te groot probleem.
Gehandicapt zijn ze al kansarm, maar sociale uitsluiting en gebrek aan zorg dwingt hen tot een zwervend bestaan.
Elf jongvolwassenen haalde Seechild van straat in 2018. De medewerkers zorgden allereerst voor goede medische behandeling en leerden de pupillen zichzelf te verzorgen. Het tweede jaar kwamen aangepaste beroepsvaardigheden aan bod, opdat ook deze mensen voor een groot deel in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Hun families hebben ook een actieve rol in deze aanpak.

Hier leest u meer over de successen van de eerste twee jaar.

Lees hier over die moeilijke jaren 2020-‘21 tijdens de covidcrisis.

Door de crisis moet de opzet voor een financieel zelfstandige toekomst van deze, zo belangwekkende organisatie, volledig worden herzien.
Zij werken nu plannen uit, samen met Tusaidiane Uganda, voor een varkenshouderij met land- en tuinbouw, als deel van een stabielere financiële basis.

Hier vindt u meer informatie over de opzet en geschiedenis van dit project.