In Gehandicapten,Gezondheidszorg,Nieuws,noodhulp,Onderwijs,SEECHILD,Tusaidiane

Seechild kon verder, bedankt!

Dankzij u komt Seechild ook het tweede coronajaar door!

Een overzicht:
2018. SEECHILD (Sustainable and Effective Empowerment of Children with Disabilities) startte dit project in Bunamwaya, een dorpje bij de hoofdstad Kampala.

2021. Dit jaar begon hoopvol voor Seechild. Een enthousiaste staf brengt de pupillen kennis en vaardigheden bij om zich in het leven beter te kunnen redden. Het centrum staat goed bekend in de omgeving. Ouders en verzorgers worden betrokken bij de educatie van hun kinderen. Samen maken zij zich sterk om het stigma van gehandicapt-zijn te doorbreken.

Covid-19 crisis
Maart 2020
De coronapandemie sluit het centrum. Transport ligt stil en markten en winkels worden gesloten. Ouders verliezen hun baan of werk.
De kinderen blijven thuis. Het team zoekt hen op, geeft fysiotherapie en hulp bij huiswerk. Een paar jongeren mogen op het centrum werken aan hun beroepsopleiding. Het ontbreekt aan inkomen; het centrum krijgt geen contributie meer voor het schoolfonds.

Met een grote inzet van de staf probeert Seechild zo goed en zo kwaad als het kan te overleven. Stichting Mirembe geeft, dankzij uw steun, met € 4500 noodhulp: voor enkele  maanden voedsel en salarisondersteuning voor de staf.

Januari 2021
De directeur, Fred Matovu, stuurt een jaarverslag over 2020. Dat kunt u hier lezen (Engels)
Hij verwoordt zowel de trots en de rijkdom aan initiatieven van deze organisatie als de grote problemen waarvoor zij staan. Er is veel lokale steun, maar zonder steun van buiten zal het niet lukken in 2021.

Februari 2021
Het centrum mag weer starten! Maar alleen volgens strikte corona-richtlijnen van de regering. Dit betekent: zo mogelijk aangepast onderwijs op afstand en op het terrein extra maatregelen voor hygiëne en verplichte onderlinge afstand. Drie bestaande, oude, half-afgebouwde lokalen moeten daarvoor worden opgeknapt en opnieuw ingericht.
Daarvoor was € 4000 nodig, eind februari is dit bedrag overgemaakt.
April 2021 bericht Fred Matovu dat het centrum weer open is. Lees daar hier meer over.

7 Juni 2021
De corona-epidemie piekt en na eerdere beperkte maatregelen gaat op deze datum  heel het land opnieuw in volledige lockdown!
Alle activiteiten op het centrum stoppen en daarmee ook de inkomsten.
De stafleden ondernemen noodgedwongen allerlei nevenactiviteiten om enig inkomen te verwerven en willen doorgaan met het thuis bezoeken van de meest kwetsbare  kinderen en hen met medicijnen, fysiotherapie en voedsel te helpen.
Maar zowel zijzelf als veel van hun pupillen hebben niets te eten!
Zie hier hun verzoek om noodhulp. (Engels)
Uit onze beperkte reserves konden wij op hun noodkreet reageren met het overmaken van € 4.500,-
Hiermee konden zij voor drie maanden vooruit.

Maar het centrum moet, net als alle scholen, zeker tot januari 2022 de deuren gesloten houden!
Het kost nog eens € 8.500 om het centrum tot volgend jaar  ‘draaiend’ te houden.
Totaal was dit jaar dus € 17.000, nodig.
Van maart tot en met november 2021 hebben wij u hiervoor benaderd.
Dit is gelukt dankzij uw genereuze donaties en bijdragen van Steunfonds Derde Wereld van Frankeland uit Schiedam, het noodfonds van Caritas Sint Petrus en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en Stichting Papikra uit Breezand.
Namens alle ouders, pupillen en alle medewerkers hartelijk dank!

Vervolg
De plannen voor een financieel gezonde en zelfstandige toekomst moeten volledig worden herzien.
Het merendeel van de ouders is door de economische malaise armlastig en kan te weinig bijdragen.
Voorstellen worden uitgewerkt om varkens te gaan houden, waarmee al ervaring bestaat. Ook wordt gedacht om de bescheiden tuinbouw uit te breiden.
Wij houden u op de hoogte.

Over SEECHILD, de voortgang en lotgevallen van dit project berichtten wij u al vaker: