In ,,,,,

Kerstactie: Kawempe Youth Centre in de bres voor kansarme jongeren!

Juist nu, in de corona malaise, is dat van levensbelang!
Maar zonder inkomen lukt dat niet.
Help deze toegewijde werkers de crisis door!
Met € 5.000 kunnen ze een half jaar verder en het jeugdcentrum open houden. Daarmee helpt u vele jongeren.
Alvast hartelijk dank!

Dit ontmoetingscentrum met bibliotheek, internetcafé en studiezaal, heeft in haar twintigjarig bestaan tienduizenden kinderen en jongeren ondersteund. Zij kunnen bij KYC zichzelf zijn, hun talenten ontdekken, spelen, leren en hun toekomstkansen vergroten. Dat is geen overbodige luxe in Kawempe: in deze grote buitenwijk van Kampala leeft meer dan de helft van de bevolking in armoede. De relatief jonge bevolking is laag geschoold en gedoemd haar kostje bij elkaar te scharrelen in de informele sector. KYC betekent voor menigeen een keerpunt naar een meer menswaardig en onafhankelijk bestaan.

Het reguliere werk van KYC viel door de corona crisis stil.
De medewerkers organiseerden met de van de jongerenvertegenwoordigers uitgebreide voorlichtingscampagnes en verschafte voedselhulp aan tachtig gezinnen.*)
Het centrum is inmiddels wel weer open, maar mag niet meer dan tien personen tegelijk ontvangen.
De jeugd mist KYC en KYC mist de jeugd. Maar KYC mist ook de broodnodige inkomsten. De vijf medewerkers zijn hiervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. En ook de maandelijkse elektriciteitsrekening moet worden betaald.

Begin 2021, als de scholen weer open gaan, kan KYC meer activiteiten ontplooien. Maar we verwachten dat er dan nog circa zes maanden nodig zijn voordat het inkomen weer op niveau is.
Twee grote projecten staan op het punt te beginnen. Die brengen op korte termijn nog weinig geld in het laadje, maar vragen wel menskracht.
In één project worden 175 jongeren getraind in ondernemerschap, begeleid naar kredietverstrekkers en ondersteund in het opzetten en managen van bedrijfjes. Lees daar hier meer over
Het andere project richt zich op het centrum zelf: KYC te laten uitgroeien tot een sociale onderneming, met een financieel duurzame toekomst. We berichtten er hier eerder over.
Corona was ook de stok tussen de spaken voor de start en uitvoering van dit plan.
Voor beide projecten is steun toegezegd of reeds verkregen, van het vermogensfonds KS Foundation, Wilde Ganzen en Stichting Mi Corazon.

Het komend half jaar overbruggen kan echter niet zonder extra hulp. Er is ongeveer 5.000 euro nodig. Helpt u mee? Met die steun kunnen de vijf medewerkers hun werk blijven doen en kan het belangrijke werk van KYC doorgaan. Heel hartelijk dank!

*) op onze website doen wij gedetailleerd verslag van deze noodhulp projecten

Hier leest u meer over het Kawempe Youth Centre

MEEROPBRENGST KERSTACTIE
Seechild zorgt voor gehandicapte kinderen. Ook zij worstelen om te overleven en weer open te kunnen.
Alle meeropbrengst van deze kerstactie is om Seechild door de crisis te helpen. Lees hier meer.