In

Kawempe Youth Centre

Kawempe Youth Centre: daar waar kinderen en jongeren groeien

Kawempe
Het leven in Kawempe, een dichtbevolkte buitenwijk van Kampala met ruim 300.000 inwoners, kent
veel uitdagingen.
Meer dan de helft van de bewoners leeft in armoede. Zij die werk hebben, werken als dagloners. Ze
verdienen elke dag net genoeg, of net te weinig, om zichzelf en hun familie te onderhouden. De
lokale economie is vooral een informele.
Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn van slechte kwaliteit. In grote delen van de
wijk is geen schoon water of riolering.
Het ontbreekt de meeste scholen aan basale benodigdheden als schoolboeken; om maar niet te
spreken over computers. Veel kinderen volgen alleen basisonderwijs. Voor voortgezet onderwijs is
vaak geen geld. Dat terwijl de wijk voor meer dan de helft uit kinderen en jongeren bestaat.
De toekomst ligt in handen van deze generatie.

KYC maakt verschil
In deze context probeert Kawempe Youth Centre (KYC) elke dag weer het verschil te maken voor kinderen en jongeren. Opgericht in 1999 biedt KYC een bibliotheek, ICT voorzieningen en tal van educatieve programma’s en activiteiten. Middenin de wijk geeft KYC kinderen en jongeren een plek om even zichzelf te zijn. Om plezier in lezen te ontdekken. Om talenten te ontplooien. Om te leren en te studeren. Om muziek te maken en te dansen. Om spelletjes te doen. Om zelfkennis op te doen en regie over en vertrouwen in de eigen toekomst te versterken.
Inmiddels hebben vele tienduizenden jeugdigen hiervan geprofiteerd

Spin in het web
KYC is uitgegroeid tot een belangrijke voorziening voor de gehele wijk en daarbuiten.
Scholen worden via de mobiele bibliotheek van schoolboeken voorzien. Leerkrachten krijgen training in leesonderwijs en de inzet van ICT. Het internetcafé biedt toegang tot het web.
De dans- en muziekgroep brengt aidswezen en andere kwetsbare jongeren samen. Ze steunen elkaar en verdienen met optredens schoolgeld.
In samenwerking met diverse organisaties in binnen- en buitenland betrekt KYC jongeren bij tal van onderwerpen, van seksualiteit en voorplanting, tot business development en het gratis testen op hiv. In netwerken van gelijkgestemde organisaties laten KYC haar stem horen richting de politiek: ‘Investeer in de jeugd’ Met lokale politieke raden werkt KYC veel samen.
Ze is een ware spin in het web geworden.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over Kawempe Youth Centre.

Kawempe Youth Centre houdt actief een Facebook pagina bij. Die is hier te bekijken.

Mirembe steunt KYC

Stichting Mirembe vindt het werk van KYC heel belangrijk. Daarom steunt ze KYC sinds 2009 met financiële bijdragen en advies. Deze steun wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met Mi Corazon, Wilde Ganzen en Impulsis, en door bijdragen van particulieren. De steun heeft drie pijlers. Klik op de links onder de pijlers voor meer informatie over de projecten.

Organisatieversterking

Het gaat hierbij om het versterken van capaciteit van medewerkers en bestuur, verbeteren van organisatieprocessen en verbeteren van de financiële basis. In 2014 is daarmee gestart, onder de naam ‘Capacity building en verduurzaming KYC (7064)’. Hiertoe werd besloten toen door het wegvallen van een belangrijke donor en de gelijktijdige zwangerschapsverloven van twee medewerkers de kwetsbaarheid van de organisatie goed duidelijk werd. Twee Ugandese coaches hielpen KYC bij de reorganisatie van het bestuur, het (her)schrijven van functie-omschrijvingen voor medewerkers en de sollicitatieprocedure voor bestaande en nieuwe medewerkers. Enkele medewerkers volgden een training of opleiding (project 7049). Verder werd een ondernemingsplan geschreven met het oog op een structurele verbetering van de financiële basis van KYC. Tot die tijd ontving KYC salarisondersteuning van stichting Mi Corazon (project 7058). Het traject werd mede gefinancierd door Impulsis.

Zie hier een  beknopt financieel overzicht van de verschillende deelprojecten in de periode van 2010 -2015.

De praktijk is weerbarstig gebleken. Capaciteit van medewerkers en bestuur is versterkt. KYC heeft een heldere missie, visie en beleid hoe die te realiseren. Organisatieprocessen zijn beter op orde, waaronder de financiële administratie. Het werken aan grotere financiële onafhankelijkheid blijkt lastiger. In 2019 zijn we daarom toe aan een vervolg. Lees hier verder over dit project.  [Link naar nieuwsitem over dit project moet nog online worden gezet (“ KYC – project business development”) ]

Onder deze pijler valt ook bekostiging van de jaarlijkse audit over het afgeronde financiële boekjaar

Lees ook:  Kawempe Youth Centre, de uitdagingen van de groei

Programma’s en voorzieningen

In deze pijler richt steun van Mirembe zich op het ontwikkelen of versterken van activiteiten binnen de drie programma’s van KYC: bibliotheek, IT-centrum en community outreach programma. Daarbij horen ook bouw en renovatie van gebouwen en aanverwante voorzieningen.

Projecten:

Youth Livelihood project: een stimulans voor ondernemerschap onder jongeren.

Uitbreiding boekenvoorraad KYC voor (mobiele) bibliotheek    2018

– Kostuums en instrumenten voor de dans-, muziek- en dramagroep  2016

– Bouw nieuwe toiletten, verbetering verlichting en schilderen gebouwen  verslag volgt nog

– Uitbreiding boekvoorraad en spelmateriaal voor jonge kinderen.  2010-2012 (project 7041) zie overzicht 

– Training leerkrachten in leesonderwijs en opzetten van schoolbibliotheek 2011-2014 (project 7049) zie overzicht

Ontwikkeling van een restauratieve voorziening en winkeltje   2014

Noodhulp en rehabilitatie (coronacrisis)

Door de coronacrisis en langdurige lockdown sloot KYC noodgedwongen haar deuren. Actief bleef het centrum wel. Met steun van Wilde Ganzen en particuliere donateurs heeft KYC voedselhulp aan ruim 80 gezinnen geboden en een succesvolle bewustwordingscampagne in Kawempe gevoerd. Steun werd ook verleend aan KYC in de vorm van salarissteun, om het voortbestaan van het centrum te garanderen. Lees hier meer over de noodhulp:

Lees over Kawempe en KYC tijdens de coronacrisis.
En hoe het verliep: Covid-19 hulproject door Kawempe Youth Centre van start
In  ‘Hoopvolle effecten van noodhulp’ leest u hoe de saamhorigheid van de jongeren in de crisis tot nieuwe  initiatieven leidt.

Met het project ‘Support learning’ dragen we bij aan herstel na de crisis, gericht op onderwijs.

April 2021: Kawempe Youth Centre blijft open en doet er alles aan om de jeugd te ondersteunen.
Als we niet uitkijken ontstaat er een verloren generatie kinderen! lees hier meer.

Hier vindt u alle recente berichten over Kawempe Youth Centre