Categorie:  Landbouw-Veeteelt

Hieronder ziet u ons nieuwsoverzicht in de categorie: Landbouw- Veeteelt.
Lees hier alles over onze projecten en landbouw-veeteelt.

Permaculture is a philosophy of working with, rather than against nature; and of looking at plants and animals in all their functions, rather than treating any area as a single product system.
Author: Bill Mollison

Samen aan je toekomst bouwen, het werkt!

Mushanga Central Youth Development Association begon in oktober 2021 een project voor jongeren met als doel hun economische en psychosociale situatie te verbeteren en vaardigheden te leren.
Zij krijgen praktijkonderwijs in aanleg en onderhoud van een koffieplantage en in het houden van varkens.
In ontmoeting met elkaar bouwen deze jongeren aan hun toekomst.
Zij leren, werken en sporten samen en zijn een spaar- en leengroep en zelfs een koor begonnen.

Nu, een jaar later, sturen zij een verslag en een gedetailleerde verantwoording.

(meer…)

Het gaat goed met de jongeren van Mushanga en hun varkentjes.

14 februari 2022. Winnie Nyonyozi rapporteert.

Het project van de Mushanga Central Youth Development Association is goed op gang.
Na de start hebben zich nog acht jongeren bij de groep aangesloten.
Alle 36 deelnemers hebben intussen een biggetje ontvangen. Ook voer is meegegeven.
Zij leerden in de training waar ze op moeten letten en zijn nu zelf verantwoordelijk voor huisvesting en verzorging.
Een tweetal jongeren zijn deskundige vrijwilligers. Zij houden in de gaten of het goed gaat en gaan op huisbezoek. Door corona is dat nog niet bij iedereen gelukt. Zij hebben nu 18 jongeren bezocht en daar gaat het prima, de varkens groeien goed! Sommigen bundelen hun krachten en zorgen samen voor vier biggen. Bij anderen helpt hun moeder mee.

(meer…)

Kiwanga school voor gehandicapte kinderen een half jaar na de start.

Fred Matovu rapporteert.

Een half jaar na de start van de school zijn er 27 kinderen in verzorging en opleiding op het Kiwanga Integrated Skills Training Centre. Met de bewoners van het Philips House meegeteld wonen er nu 38 pupillen.
Het aantal nieuwe aanmeldingen groeit en toont de grote behoefte aan opvang en opleiding van kinderen met vaak meervoudige beperkingen.

(meer…)

Opening van de school voor gehandicapte kinderen.

Kiwanga Intergrated Skills Training Centre (KISTC).
 Motto: “Disability is a hidden ability”.

Het was een plechtige ceremonie op 3 mei 2016 in Kiwanga, Kampala.
De aartsbisschop zegende de kinderen, de staf en de gebouwen.
Kees Ebskamp van Tusaidiane Uganda vertegenwoordigde Stichting Mirembe en hield een inspirerende toespraak. Voor de kinderen was het feest.

Kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen hebben in Oeganda een beroerd bestaan. Zij worden vaak overdag opgesloten als de ouders werken en andere kinderen naar school zijn. Ze raken getraumatiseerd en dat vergroot hun beperkingen

(meer…)

Passievruchten en meer..

Projecten van het Fralibi Foster Family Microcredit Fund.

Zaterdag 20 januari 2016.
Guus Verzellenberg bezoekt een aantal kleine ondernemingen die gefinancierd worden uit het microkrediet fonds voor de pleeggezinnen van de Fralibi ontwikkelgroep in Mannya.
Met Kees Ebskamp en Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane wordt hij rondgeleid door leden van het Fralibi bestuur.

Enthousiast voeren zij hun gasten mee langs de zeer uiteenlopende projecten.

(meer…)

Mijlpaal voor St. Cecilia Kisubi Domestic Science Training School

Officiële erkenning mijlpaal voor goed draaiende school.

Deze school heeft zich ontwikkeld van een amper overlevende school voor kansarme, moeilijk lerende meisjes tot een volwaardig instituut dat een breed scala van opleidingen biedt op verschillende niveaus.
Dat ging niet zonder slag of stoot.

(meer…)

  • 1
  • 2