In Kamuli Childcare Nursery and Primary School,Landbouw-Veeteelt,Nieuws,Onderwijs,Vrouwen

Het groeit goed!

Trots neemt Jane Nakalema ons mee door haar tuinen.
Kijk hoe goed alles erbij staat!

De bonen zijn al zover dat ze eind december gegeten kunnen worden en gedroogd voor later.
De witte kool begint al kroppen te vormen.
De zoete aardappelen en de mais worden midden januari geoogst.
Na drogen wordt de mais op de molen, die nu op school staat, tot maismeel gemalen.
Als alles goed gaat zijn er twee oogsten per jaar.

Jane vertelt: ‘Mijn leven en vooral dat van mijn kinderen is veel beter geworden vanaf het moment dat Mirembe met de andere sponsoren in Kamuli kwam. De kinderen kregen en krijgen nog steeds les, maar nu in goede gebouwen. Op school krijgen ze ook een maaltijd. Thuis kan ik mijn kinderen nu ook genoeg te eten geven.’

Jane heeft zeven kinderen waarvan er nog vier op de Kachica school zitten. De oudste drie zaten ook op deze school. Jane is een actief mens, lid van de plaatselijke Kyabiwa-Bakyala Twezimbe Women Group (Kyabiwa vrouwen vooruit!) en betrokken lid van het oudercomité van Kachica.

Solidariteit
Tijdens de corona lockdown, drie jaar geleden, vreesde men dat alleenstaande, kinderloze vrouwen geïsoleerd zouden raken en dat bij ziekte niemand zich om hen zou bekommeren. Elke vrouw werd toen ‘gekoppeld’ aan een kind uit een ander gezin. Zo deelden zij via de school ook mee aan de voedselnoodhulp. Ook voor die vrouwen is er de Twee-Generatie Aanpak.

De schoolleiding stuurt regelmatig verslagen en foto’s van de voortgang van het twee-generatie project. Het eerst verslag gaat over de start van de activiteiten. Het tweede rapport toont de eerste resultaten.

Zie ook het Kachica Baseline Report, opgesteld door de maatschappelijk werker van het URDT. (Engels)
Dit is het verslag van een onderzoek onder 69 gezinnen die als eerste groep in het najaar 2023 gestart zijn. Het geeft een goed beeld van het leven van de mensen in die gemeenschap.

Voorgaande berichten over dit schoolproject vindt u hier.