In ,

Actieproject: SEECHILD moet verder!

Het centrum mag weer starten!
Maar alleen volgens strikte corona-richtlijnen van de regering. Oude gebouwen moeten daarvoor worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Daarvoor is € 4000 nodig. Door de crisis is er nauwelijks inkomen. € 8.500 kost het om het centrum dit jaar  draaiend te houden. Totaal dus: € 12.500, waarvoor wij u om hulp vragen!

Helpt u ons om de toekomst van SEECHILD veilig te stellen? Namens de kinderen en hun ouders hartelijk dank!

SEECHILD (Sustainable and Effective Empowerment of Children with Disabilities) startte dit project 2018 in Bunamwaya, een dorpje bij de hoofdstad Kampala.

Het jaar 2020 start hoopvol voor Seechild. Een enthousiaste staf brengt de pupillen kennis en vaardigheden bij om zich in het leven beter te kunnen redden. Het centrum staat goed bekend in de omgeving. Ouders en verzorgers worden betrokken bij de educatie van hun kinderen. Samen maken zij zich sterk om het stigma van gehandicapt-zijn te doorbreken.

Maart 2020

De coronapandemie sluit het centrum. De kinderen blijven thuis. Het team zoekt hen op, geeft fysiotherapie en hulp bij huiswerk. Een paar jongeren mogen op het centrum werken aan hun beroepsopleiding.

Crisis
Transport ligt stil en markten en winkels worden gesloten. Ouders verliezen hun baan of werk. Het ontbreekt aan inkomen; het centrum krijgt geen contributie meer voor het schoolfonds. Met een grote inzet van de staf probeert Seechild zo goed en kwaad als het kan te overleven. Stichting Mirembe geeft, dankzij uw steun, noodhulp: voor twee maanden voedsel en salarisondersteuning voor de staf.

Januari 2021
De directeur, Fred Matovu, stuurt een jaarverslag over 2020. Dat kunt u hier lezen (Engels)

Hij verwoordt zowel de trots en de rijkdom aan initiatieven van deze organisatie als de grote problemen waarvoor zij staan. Er is veel lokale steun, maar zonder steun van buiten zal het niet lukken in 2021.

Februari 2021: het centrum mag weer starten! Maar alleen volgens strikte corona-richtlijnen van de regering. Dit betekent: zo mogelijk aangepast onderwijs op afstand en op het terrein extra maatregelen voor hygiëne en verplichte onderlinge afstand. Drie bestaande, oude, half afgebouwde lokalen moeten daarvoor worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Daarvoor was € 4000 nodig, dat eind februari is overgemaakt.
In april bericht Fred Matovu bericht dat het centrum weer open is. Lees daar hier meer over.

Dan is er nog het tekort aan inkomen. € 8.500 kost het om het centrum dit jaar  draaiend te houden.

Totaal dus: € 12.500, waarvoor wij uw hulp vragen!

Over SEECHILD, de voortgang en lotgevallen van dit project berichtten wij u al vaker:

  • Hier vindt u meer achtergrond informatie over dit project.

Het vorige nieuwsbericht: