In

Actieproject: SEECHILD moet verder!

Het centrum moet weer sluiten!
Juni 2021. De nieuwe lockdown legt het land stil. De kwetsbare pupillen en de staf zijn in nood. Er is er geen inkomen. € 4.500 kost noodhulp voor 3 maanden voedsel en medicijnen.  Daarna is het nog niet voorbij! Wij vragen uw hulp ook om SEECHILDs toekomst veilig te stellen!

Namens de kinderen en hun ouders hartelijk dank!

SEECHILD (Sustainable and Effective Empowerment of Children with Disabilities) startte dit project 2018 in Bunamwaya, een dorpje bij de hoofdstad Kampala.

Het jaar 2020 start hoopvol voor Seechild. Een enthousiaste staf brengt de pupillen kennis en vaardigheden bij om zich in het leven beter te kunnen redden. Het centrum staat goed bekend in de omgeving. Ouders en verzorgers worden betrokken bij de educatie van hun kinderen. Samen maken zij zich sterk om het stigma van gehandicapt-zijn te doorbreken.

Maart 2020

De coronapandemie sluit het centrum. De kinderen blijven thuis. Het team zoekt hen op, geeft fysiotherapie en hulp bij huiswerk. Een paar jongeren mogen op het centrum werken aan hun beroepsopleiding.

Crisis
Transport ligt stil en markten en winkels worden gesloten. Ouders verliezen hun baan of werk. Het ontbreekt aan inkomen; het centrum krijgt geen contributie meer voor het schoolfonds. Met een grote inzet van de staf probeert Seechild zo goed en kwaad als het kan te overleven. Stichting Mirembe geeft, dankzij uw steun, noodhulp: voor enkele  maanden voedsel en salarisondersteuning voor de staf.

Januari 2021
De directeur, Fred Matovu, stuurt een jaarverslag over 2020. Dat kunt u hier lezen (Engels)

Hij verwoordt zowel de trots en de rijkdom aan initiatieven van deze organisatie als de grote problemen waarvoor zij staan. Er is veel lokale steun, maar zonder steun van buiten zal het niet lukken in 2021.

Februari 2021: het centrum mag weer starten! Maar alleen volgens strikte corona-richtlijnen van de regering. Dit betekent: zo mogelijk aangepast onderwijs op afstand en op het terrein extra maatregelen voor hygiëne en verplichte onderlinge afstand. Drie bestaande, oude, half afgebouwde lokalen moeten daarvoor worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Daarvoor was € 4000 nodig, dat eind februari is overgemaakt.
In april 2021 bericht Fred Matovu dat het centrum weer open is. Lees daar hier meer over.

7 Juni 2021 De corona epidemie piekt en na beperkte maatregelen gaat heel het land opnieuw in volledige lockdown!
Alle activiteiten op het centrum stoppen en daarmee ook de inkomsten.
De stafleden willen doorgaan met het thuis bezoeken van de meest kwetsbare  kinderen en hen met medicijnen en voedsel helpen.
Maar zowel zijzelf als als veel van hun pupillen hebben niets te eten!
Zie hier hun verzoek om noodhulp. (Engels)
Uit onze beperkte reserves konden wij op hun noodkreet reageren met het overmaken van € 4.500,-  (UGX 19.050.000)
Wij verwachten dat zij hiermee voor drie maanden vooruit kunnen.

Als zij daarna weer open kunnen, kost het nog eens € 8.500 om het centrum dit jaar  draaiend te houden.

Totaal dus: € 17.000, waarvoor wij deze zomer uw hulp vragen! Hiervan hebben we al € 8.500 kunnen overmaken.

Over SEECHILD, de voortgang en lotgevallen van dit project berichtten wij u al vaker:

  • Hier vindt u meer achtergrond informatie over dit project.

Het vorige nieuwsbericht: