In ,,

Change the Game Academy, een bijzondere vorm van deskundigheidsbevordering

‘Geef een hengel in plaats van vis’
De wereld verandert snel, ook in Afrika.
Door de veranderde economische en politieke situatie in ons deel van de wereld neemt de donorgeldstroom bovendien af.
Veel lokale ontwikkelingsorganisaties kunnen niet voortbestaan zonder buitenlandse steun.
Hulp, hoe goed bedoeld ook, creëert vaak afhankelijkheid.
Dit risico onderstreept het belang van duurzaamheid in de ontwikkelingssamenwerking.

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding en ontwikkeling in Oeganda  uiteindelijk bij de mensen zelf. Die verantwoordelijkheid nemen ze graag en natuurlijk willen zij daarbij sociaal en economisch zelfstandig zijn.
Die uitdaging aangaan in een snel veranderende maatschappij vraagt om optimale kennis en vaardigheden van bestuurders van organisaties overal ter wereld.

Wilde ganzen, Kerk in Actie en Edukans (dochter van ICCO) ontwikkelden hiertoe de Change the Game Academy.
Dit programma wil besturen en managers van lokale partnerorganisaties helpen om hun doelen waar te maken.
De scholing richt zich op drie terreinen:

  • het creëren van lokale steun,
  • local fundraising (genereren van eigen inkomen) en
  • organisatie & management

De eerste twee aspecten lenen zich bij uitstek voor gezamenlijke training. Men leert van en met elkaar en het bevordert een lokaal netwerk voor uitwisseling en steun.
De behoeften aan verbeteren van organisatie en management kwaliteiten verschillen per organisatie. Individuele trajecten en coaching lijken hier de aangewezen weg. .

De Nederlandse partnerorganisaties zijn op 1 juli 2016 bijeen geweest om de introductie van dit programma voor te bereiden
De introductiebijeenkomst in Oeganda was 13 tot 16 november. De uitgenodigde lokale partners kregen een voorproefje van de aanpak en bepalen samen het uiteindelijke lesprogramma van trainingen en de terugkomdagen.
Een deelnemer schrijft:

“The Change the Game consultation was very interesting:  learning new things and meeting new people. We want to learn more in view of our increasing need of local fundraising and community mobilization.”

fred

ctga-5

De start is begin 2017 en de cursus loopt dat jaar door. De lokale trainers zijn in de tussenliggende perioden beschikbaar om individuele trajecten via internet te coachen.
Als deze eerste ronde succesvol is dan zijn zowel vervolgtrainingen als uitbreiding met meer organisaties mogelijk.

Wij sponsoren twee leidinggevenden van elk van de volgende partnerorganisaties:

  • Elisabeth Namaganda Foundation; de uitvoerder van het schoolgeldfonds Help Me to School Programme. Lees daar hier meer over.
  • Daughters of Charity, deze organisatie runt o.m. een tehuis voor meervoudig gehandicapten en heeft recent Kiwanga Integrated Skills and Training Center Lees daar hier meer over.

Ook twee mensen van Tusaidiane Uganda Ltd. zijn aangemeld voor deelname aan deze cursus.
Zij worden niet betaald door Stichting Mirembe.
Tusaidiane is de Oegandese sociale onderneming die voor Mirembe optreedt als trustee, consultant, coach van projecten en als uitvoerder van bouwkundige en technische installaties.
Deze organisatie heeft een eigen Nederlands steunpunt als contractpartner voor Wilde Ganzen.

Bij het ontwikkeltraject van de Change the Game Academy door Wilde Ganzen zijn wij vanuit de zijlijn betrokken geweest. Aan de uitvoering en eventueel vervolg en uitbreiding hiervan willen wij dan ook onze actieve bijdrage blijven leveren.
Stichting Mirembe is ervan overtuigd met deze aanpak in te zetten op duurzaamheid en zelfredzaamheid van de samenwerkingspartners.
Totaal kosten voor Mirembe  begroot op € 6 520,- vielen uiteindelijk lager uit.

Lees voor details en voortgang de Facts and Figures van dit project.

Gerelateerd aan dit project:

 

Deskundigheidsbevordering en training van lokale besturen en project managers.
De scholing is gericht op bevordering van financiële zelfstandigheid, goede inbedding in de lokale gemeenschap en waar nodig verbetering van management capaciteiten.
Meer facts and Figures over:  Change the Game Academy

Meer informatie en details over : Change the Game Academy

Change the Game Academy is
het nieuwe kennispla.orm, geïnitieerd door Wilde
Ganzen, met een digitale kennisportal en klassikale
trainingen over lokale fondsenwerving, lobby en
advocacy in lage en middeninkomenslanden.

Bekijk hier de: Flyer van de Change the Game Academy

  • Zie hier  een prachtig voorbeeld van de ‘inspiring case’ van de Elisabeth Namaganda Foundation opgenomen in de cursus.