Change the Game Academy: Facts and Figures

Change the Game Academy: Facts and Figures

Project nummer :

Naam project :

Contact persoon stichting Mirembe:

Categorie :

Partnerorganisatie donorkant :

Partnerorganisatie in Oeganda:

Contactpersoon:

Plaats, adres project :

7097

Change the Game Academy

Annie Spierings/ Guus Verzellenberg

empowerment, onderwijs

Wilde Ganzen/ Edukans/ Kerk in Actie

Elisabeth Namaganda Foundation, Daughters of Charity

Icco in Kampala (Patricia van Delft Kerk in Actie PI)

Kampala, Uganda

Korte beschrijvingimg_20161115_130352a
Deskundigheidsbevordering en training van lokale besturen en project managers.
De scholing is gericht op bevordering van financiële zelfstandigheid, goede inbedding in de lokale gemeenschap en waar nodig verbetering van management capaciteiten.

Tijdspad: het onderwijs traject loopt +/- een jaar. Het bestaat uit meerdere bijeenkomsten en tussentijdse coaching.
Datum aanvraag: juli 2016
Datum afsluiting: eind 2017.
Evaluatie: in samenwerking met de organiserende Nederlandse partner organisaties en verslagen van de deelnemende Oegandese partners

Kostenspecificatie:
De kosten blijken in februari 2017 een stuk lager uit te vallen dan in september daarvoor waren geraamd.
Kosten per organisatie voor twee deelnemers voor de cursussen inclusief transport, logies coaching et cetera worden nu:
€   400 voor de Oegandese partner. (wordt in Oegandese Shilling afgerekend)
€ 1.930 voor Edukans / Kerk in Actie / Wilde Ganzen
€ 1.712 voor de Nederlandse partner.
Dus voor Stichting Mirembe: € 3.424  voor vier deelnemers van twee organisaties.
€ 50 pp eigen bijdrage van de partners voor de consultatiebijenkomst bleek een te hoge drempel. Die is door Mirembe overgenomen.  Dat is € 200.
Totaal € 3.624  komt voor rekening van stichting Mirembe.

Aan verschillende partners zijn vooraf de noodzakelijke laptops en notebooks verschaft om deelname te faciliteren.

Actieproject Kerst 2016
U bracht voor de Change the Game Academy training in totaal  € 6280 bijeen! Een geweldig resultaat. Hartelijk dank. Dit toont aan dat ook u de ideeën achter deze aanpak onderschrijft.
De uiteindelijke kosten vallen aanmerkelijk lager uit dan in november was verwacht. De meeropbrengst van de actie wordt gebruikt om de capaciteitsopbouw van de lokale besturen en hun plannen om de duurzaamheid van hun projecten te verbeteren verder te ondersteunen. Ook willen we dit inzetten om initiatieven van onderlinge steun en samenwerking van projectpartners in Oeganda te bevorderen.

Voortgang
Op de consultatie bijeenkomst in november krijgen de deelnemers zicht op de mogelijkheden en stellen zij samen de inhoud van de eigenlijke cursus vast.
Een van hen schrijft:  “We want to learn more in view of our increasing need of local fundraising and community mobilization”.
De training van 13 t/m 17 februari blijkt leerzaam en stimulerend. We krijgen enthousiaste reacties.
De deelnemers verwerven nieuwe inzichten, leren andere manieren om de lokale bevolking te betrekken in hun werk.
Na deze week formuleren de cursisten opdrachten  om de verworven inzichten toe te passen in de planning en uitvoering van hun projecten.
Er wordt ook stil gestaan bij de relatie met de donors. Een citaat van een deelnemer: ‘But I think that -if we are to change the game- also our donors need to learn that they cannot tell us what to do from abroad without listing to our local views. We both need to work together for changing the game.’

De derde bijeenkomst van de Change the Game Academy van 8 tot 12 mei ging vooral over lokale fondsenwerving.
De deelnemers schrijven:
‘De kennis die we opgedaan hebben over lokale fondswerving is van uiterst belang voor het voortbestaan van onze programma’s en de duurzaamheid van onze organisatie’.
‘Ik weet nu dat lokale fondswerving over meer gaat dan over geld. Het draagt eraan bij dat lokale mensen zich ook eigenaar gaan voelen van het project’. Lees hier meer over de laatste training

Ook de onderlinge uitwisseling blijkt inspirerend en lijkt een pril begin van een  netwerk van lokale organisaties. Via internet houden ze met de trainers en elkaar contact.
Buiten de context van deze training blijken de mensen elkaar weten te vinden en te helpen met maken van plannen en het opstellen van projectaanvragen.

Reünie en begin netwerk
In juli 2019 is de eerste een eerste reünie georganiseerd van de CtGA cursus groepen 2017 en 2019. Het is de bedoeling dat deze evaluatie bijeenkomst ook het begin wordt van meer netwerk activiteiten in het Platform Uganda. Lees hier het  betreffend nieuwsbericht  en hier  het verslag van Sharifa Nabaweesi. (Engels)

Gerelateerd aan dit project:

Geef een hengel in plaats van vis’
De wereld verandert snel, ook in Afrika.
Door de veranderde economische en politieke situatie in ons deel van de wereld neemt de donorgeldstroom bovendien af.
Veel lokale ontwikkelingsorganisaties kunnen niet voortbestaan zonder buitenlandse steun.
Hulp, hoe goed bedoeld ook, creëert vaak afhankelijkheid.
Dit risico onderstreept het belang van duurzaamheid in de ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder …

Change the Game Academy is
het nieuwe kennispla.orm, geïnitieerd door Wilde
Ganzen, met een digitale kennisportal en klassikale
trainingen over lokale fondsenwerving, lobby en
advocacy in lage en middeninkomenslanden.

Bekijk hier de: Flyer van de Change the Game Academy

Meer informative en details over : Change the Game Academy

  • Zie hier  een prachtig voorbeeld van de ‘inspiring case’ van de Elisabeth Namaganda Foundation opgenomen in de cursus.