In ,,,,

Mushanga Central Youth Development Association (MCYDA)

Varkenshouden en koffie kweken voor een betere toekomst

Achtergrond
De MCYDA jongeren groep is opgericht in oktober 2020 tijdens de eerste covid-19-lockdown. De 28 jongeren zijn veelal werkeloos geraakt of hebben noodgedwongen hun studie moeten opgeven. Zij vinden elkaar in hun zoeken naar zinvolle bezigheden en de behoefte om hun financiële situatie en die van hun familie te verbeteren.
Zij zijn een spaar- en leengroep begonnen en leggen UGX 5.000 per maand opzij.
De registratie als CBO (Community Based Organization) is verleend.
De groep functioneert onder de hoede van het Mushanga Social Training Centre, dat ook de grond beschikbaar stelt.

Opzet en doel
Het bevorderen van de economische en psychosociale situatie van de jongeren en vaardigheden verwerven voor het houden van varkens en het telen van koffie.

 

Programma en training
Er worden 28 jongeren getraind. Zij krijgen ieder een biggetje van twee maanden oud dat zij eten geven en moeten verzorgen.
Tevens gaan de jongeren aan de slag met het zaaien en planten van koffiebomen waardoor een plantage ontstaat van 1000 bomen. Zij krijgen de zorg voor deze plantage en voor de productie van de koffie.
Van de opbrengst van de koffie gaat 20% in het gezamenlijke spaarfonds van de groep. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongeren er zo economisch en psychosociaal op vooruitgaan.

Door de corona-epidemie hebben zij hun baan verloren, is hun studie gestopt en vervelen zij zich. Dit project geeft zin aan hun leven: ze zijn buiten, werken samen in een team, leren van elkaar en verwerven nieuwe vaardigheden. Zij willen ook samen sporten en een kerkkoor beginnen.
De verwachting is dat dit ook gunstig uitwerkt op hun thuissituatie.
De lockdown stress brengt veel meer huiselijk geweld en familieproblemen met zich mee dan voorheen het geval was.

Wie profiteren ervan?
De 36 deelnemers en met hen ook hun families en de kinderen.
Indirect worden ook de gemeenschap waar de jongeren wonen, de parochie en de Graal-communiteit er beter van.
Zij werken intensief samen met technici van de landbouwschool, met het Mushanga gezondheidscentrum en met het seminarie. Zij dragen allen bij in de zorg voor de biggetjes en de koffieplantage.

Voortgang
Lees hier hoe het in februari 2022 met de jongerengroep en hun varkentjes gaat.

In Juni 2022 sturen zij een aardig beeldverslag (Engels, pdf.)

November 2022: het succes na het eerste jaar en een eindverslag.

Programma facts & figures.
Projectnummer:                7133
Naam project:                    Mushanga Youth Economic Empowerment through piggery farming and coffee growing
Local partner:                     The Grail Uganda: Mushanga Social Training Centre P.O. Box 64,Kabwohe, Sheema District.
Coördinator:                       Noelina Mary Nakabuye
Contactpersoon:                Winifred Nyonyozi
Contactpers. Mirembe:    Eufride Klein Rouweler
Partner donorkant:          The Grail Nederland (financier):
Tijdspad:                            Eenmalige donatie voor een eenjarig project.
Datum aanvraag:              03-09-2021
Start project:                      Oktober 2021
Eindrapport verwacht:    Eind 2022, in opzet zal het project daarna op eigen kracht doorgaan.

Begrote bedragen
Totaal                                 UGX 9.920.000 (€2.560)
Bijdrage donor                 UGX 8.660.000 (€2.200) (De Graal Nederland)
Eigen bijdrage                  UGX 1.260.000 (€360)
Het beschikbaar stellen van de grond

Hier vindt u het gedetailleerde projectvoorstel (Engels)

Lees hier meer over de achtergrond en voorgeschiedenis van het Mushanga Social Training Centre en de Mushanga Health Unit III.

In de loop der jaren zijn regelmatig eenmalige projecten of beperkte steunverzoeken uit Mushanga gefinancierd.
Op bovenstaande pagina van deze projectpartner  vindt u daar een overzicht van.