In ,,,

Mushanga Social Centre, DELTA trainingen

Mushanga Social Centre, DELTA trainingen
Project nummer: 7134

Voorgeschiedenis:
In 2008 diende Ms. Winfred Nyonyozi een projectvoorstel voor DELTA training in bij stichting Mirembe. Deze aanvraag werd overgedragen naar stichting Melania die in november 2008 voor één jaar € 7.150 toekende.
In 2009 was Winfred in Nederland en diende opnieuw een aanvraag in bij Stichting Mirembe voor een vervolg van DELTA trainingsprogramma’s. Tijdens het bezoek van Winfred aan Impulsis werd medefinanciering door deze organisatie voorgesteld en in mei 2010 door Impulsis goedgekeurd.
Het eerste trainingsprogramma kon eind januari 2011 beginnen.

Opzet van de Training:
Deze leiderschapstraining maakt gebruik het model ‘Training For Transformation’.
De DELTA training (Development, Education, Leadership Training in Action) wordt in vier maal een week gegeven met tijd ertussen om wat geleerd is in praktijk te brengen. De hele cursus duurt een jaar.
Doel: Leiders van lokale ontwikkelings- en politieke groepen trainen, zodat zij hetgeen zij leren kunnen doorgeven aan andere leden van de groep.
Thema’s van de training zijn: ontwikkelen van leiderschap; groepsdynamiek ( fasen van een groep; regels vaststellen; constitutie schrijven; oplossen van conflicten; omgaan met verschillen, Johari’s Window; Maslow’s piramide;) gender issues; voeding; family planning; seksuele voorlichting en HIV; duurzaamheid en milieu; markt onderzoek en project plannen; sparen en lenen; biologische landbouw; eenvoudige boekhouding.
Tijdens iedere fase zijn er ook uitwisselingsbezoeken aan andere projecten.


Resultaat: 

mushanga, cursusgroep bIn totaal werden er ruim 150 leiders en leidsters getraind, waaronder een vijftigtal politieke leiders. 30 politieke leiders kregen nog een extra week training in december 2013. Deze groep presenteerde zich bij een internationale manifestatie van de Graal in januari 2014, samen met de 7 getrainde groepen van de Counseling en Home Care afdeling.

Facts & figures

Project nummer: 7134
Naam project: DELTA (Development, Education, Leadership Training and Action) training programma’s
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel
Categorieën:onderwijs, gezondheidzorg, landbouw, empowerment, vrouwen.
Partnerorganisatie donorkant: Impulsis
Plaats: Mushanga Social Centre, P.O. box 64, Kabwohe, Sheema District.
Partner organisatie in Oeganda: de Grail Uganda
Naam contactpersoon: Winfred Nyonyozi

Cijfers:
Tijdspad: meerjarig
Datum aanvraag en start project: november 2009; januari 2011.
Datum afsluiting: april 2014.

Begroot bedrag in UGX 51.377 .000 = € 16.730.
Stichting Mirembe € 7.000
Impulsis € 7.000
andere fondsen € 2.730
Eigen aandeel Mushanga Social Centre € 1.000 en gebruik van alle faciliteiten van het Sociaal Centrum.

Gerelateerd aan dit project :

Algemeen
In het heuvelachtig Ankole ligt het dorpje Mushanga, 40 km ten westen van Mbarara in zuidoost Oeganda. Het heeft naast het Gezondheidscentrum een Sociaal Training Centre, een kerk met pastorie en verschillende middelbare en lagere scholen.

De afdeling Training en Counseling van de Mushanga Health Unit organiseert diverse trainingen en opleidingen in de lokale taal, het Runyankore.
Angelica Nsiimenta heeft sinds 1998 de leiding van de programma’s.
Deze richten zich vooral op armoede bestrijding en basisgezondheidszorg en preventie.

Lees verder …

mushanga HU 5Mushanga Health Unit III en Mushanga Social Centre

In het heuvelachtig Ankole ligt het dorpje Mushanga, 40 km ten westen van Mbarara. Hier staat een Social Centre en een Health Unit

Lees meer …

mushanga sc stafHet sociaal werk van Mushanga is in 1958 tegelijkertijd begonnen met het medische werk in hetzelfde oude schoolgebouw. Na verschillende renovaties staat er nu verschillende gebouwen voor activiteiten.

Lees meer …

De Health Unit begon als ‘dispensary’ in 1958 in een oud schoolgebouw als een eenvoudige kliniek en is sindsdien meerdere malen gerenoveerd en gemoderniseerd.

Lees meer …

mushanga 7134 SC mushanga, delta cursusgroep aDe afdeling Training en Counseling van de Mushanga Health Unit organiseert diverse trainingen en opleidingen in de lokale taal, het Runyankore.

Lees meer facts and figures.