In ,,,,,,,

Mushanga Health Unit, afgesloten projecten


Fact sheet Mushanga H.U., Reparatie dak hostel

Project nummer 7028
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel
Categorie(ën): Gezondheidszorg..
Naam partnerorganisatie donorkant: De Graal Nederland
Naam partner organisatie in Oeganda: The Grail Uganda
Naam contact resp. verantwoordelijke persoon daar: Polly Amoti Nyangoma.
Plaats: Mushanga, Sheema District, Uganda.

Feiten en cijfers project.
Doel: Reparatie dak hostel.
Tijdspad: eenmalig.
Datum aanvraag en start project: november 2013
Datum afsluiting: mei 2014
Begroot bedrag:                                       UGX  15.464.000     € 4990
De Graal Nederland bijdrage                                                    € 2013
Eigen aandeel Oegandese partner(s): UGX   3.000.000,-      €   910
Stichting Mirembe                                                                       € 2067

Motivatie:
Mushanga Health Unit heeft een klein hostel met flats voor verpleegkundigen en vroedvrouwen.
Het dak lekte en er was te weinig geld voor reparatie.
Het project is goedgekeurd onder voorwaarde dat er een plan gemaakt wordt voor onderhoud van de gebouwen door bestuur van de Health Unit.
opm.: alle gebouwen in Mushanga behoren aan Mbarara Diocees en worden door de Graal beheerd.


Factsheet  project fietsen voor dorpsgezondheidswerkers, counselors

mushanga HU 4Project nummer: 7131
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel Categorie: gezondheid; aids.
Naam partnerorganisatie: The Grail Uganda; Mushanga Health Unit dep. Counseling en Home Care
Naam verantwoordelijke: Angelica Nsiimenta
Plaats: Mushanga, Sheema District, Uganda.

Feiten en cijfers project
Korte beschrijving. De getrainde dorps counselors en gezondheidswerkers doen hun werk vrijwillig. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten met werk supervisie. De doorgaande training en motivering van H.U. Counseling en Home Care zijn de basis voor het voortbestaan van deze groep vrijwilligers Deze mensen wonen rondom Mushanga H.U. Leden van deze groep hebben kleine inkomens genererende projecten om hun kleine inkomen aan te vullen.
Om hun motivatie te ondersteunen kregen 10 van de 40 werkers een fiets om hun transpoort te vergemakkelijken. De fietsen werden verloot en ook een aantal vrouwen won een fiets. Grote hilariteit want vrouwen fietsen niet. De fiets werd ook aan hen gegeven om te benadrukken dat mannen en vrouwen gelijk zijn in het werk dat zij doen…

Tijdspad, eenmalig.
Datum aanvraag en start project: 2007
Datum afsluiting: 2007

Begroot bedrag: voor 10 fietsen                                       UGX 1.150.000 =  € 515
voor een uitwisselingsbezoek aan Kasese CBHC projecten    UGX    400,000 = € 180
totaal                                                                                                        € 695.
Eigen aandeel Oegandese partners: vrijwilligers werk.
Aantal mensen betrokken: 40 vrijwillige gezondheidswerkers.
Resultaat: De 10 fietsen werden officieel uitgereikt en het uitwisselingsbezoek was een groot succes.


Factsheet project twee  regenwatertanks stafhuis Health Unit

Mushanga HU 2Project nummer: 7132
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel
Partner organisatie: The Grail Uganda
Categorie: Gezondheidszorg, water
Naam contactpersoon: Margaret Nassuuna
Plaats: Mushanga Health Unit P.O. box 64, Kabwohe, Sheema District

Feiten en cijfers project
Korte beschrijving: Dit stafhuis heeft 2 stenen regenwatertanks gebouwd in 1976 tijdens het regime van Idi Amin met cement van slechte kwaliteit. Beide tanks lekken en plaatselijke waterbron is in Kabwohe op ongeveer 5 km. afstand.
Doel: Zelfvoorziening water.
Tijdspad: eenmalig
Datum aanvraag en start project: januari 2005, juli 2005
Datum afsluiting: december 2005
Begroot bedrag in                      UGX 3.289.000 =   € 1.500
Eigen aandeel Oegandese:          UGX 1.645.000      €    500
Aantal mensen betrokken: 6 stafleden en patiënten Health Unit
Duurzaamheid: januari 2015: beide watertanks van 5000 liter voldoen nog goed.


Factsheet project computer voor de Hospital Unit

Mushanga HU 3Project nummer: 7133
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel
Categorie: Gezondheidszorg.
Naam partner organisatie in Oeganda: The Grail, Uganda
Naam contact: Sr. Polly Nyangoma
Plaats: Mushanga P.O. box 64, Kabwohe Sheema District

Feiten en cijfers project

Korte beschrijving: Vanwege een onveilig beschermde computer van het Health Unit was deze gecrasht door blikseminslag.
Doel: Vernieuwen kapotte computer en aankoop beveiligingssysteem.
Tijdspad: Eenmalig
Datum aanvraag en start project: juli 2005 en oktober 2005

Datum afsluiting: december 2005
Begroot bedrag in € 400
Eigen aandeel Oegandese partner: Bliksemafleider op dak.


Factsheet project Mushanga Health Unit Solar Energy

mushanga HU cbhc basic groupProject nummer: 7135
Contact persoon Mirembe: Carla van Thiel
Categorie: Gezondheidszorg, energie.
Naam partner organisatie in Oeganda: Bisdom Mbarara (Grail Uganda)
Mushanga, P.O. box 64, Kabwohe, Sheema District.
Naam contact resp. verantwoordelijke persoon daar: Polly Nyangoma

Feiten en cijfers project
Korte beschrijving: Solar Energie voor Gezondheidscentrum.
Doel: zelfvoorziening elektriciteit.
Tijdspad: eenmalig.
Datum aanvraag: december 2008 en start project juli 2009
Datum afsluiting: maart 2010
Begroot bedrag:                                 UGX 14.500.000  =  € 5.000
Eigen aandeel Oegandese partner:        UGX      852.500

Motivatie aanvraag: onstabiele en frequent langdurig onderbroken openbare elektriciteit voorziening.
In 2005 werd door Stichting Melania (Nederland) Solar Energie gefinancierd voor de kraamkliniek (verloskamer, spoelruimte en zaal).
In september 2008 deed Polly Nyangoma een verzoek tot ondersteuning om solar in de overige vertrekken te realiseren (laboratorium en apotheek). Dit is ook bestemd voor een nieuwe koelkast voor medicijnen, vaccins en laboratorium materiaal en een computer.

Financiële verantwoording:
1. Installatie Solar in verpleegsters hostel            1.200.000
2. Installatie Solar in mannenzaal                          1.400.000
3. Installatie Solar in vrouwen- en kinderzaal      1.240.000
4. Koelkast                                                                  6.200.000
5. Computer                                                               4.812.500
Totaal:         UGX  14.852.500

Een van de stafleden is verantwoordelijk voor controle en onderhoud.
Januari 2014: de solar blijkt in goede conditie en bespaart de kliniek veel geld en zorg.

Gerelateerd aan dit project :

Algemeen
In het heuvelachtig Ankole ligt het dorpje Mushanga, 40 km ten westen van Mbarara in zuidoost Oeganda. Het heeft naast het Gezondheidscentrum een Sociaal Training Centre, een kerk met pastorie en verschillende middelbare en lagere scholen.

De afdeling Training en Counseling van de Mushanga Health Unit organiseert diverse trainingen en opleidingen in de lokale taal, het Runyankore.
Angelica Nsiimenta heeft sinds 1998 de leiding van de programma’s.
Deze richten zich vooral op armoede bestrijding en basisgezondheidszorg en preventie.

Lees verder …

mushanga sc stafProjecten Mushanga Social Centre

Het sociaal werk van Mushanga is in 1958 tegelijkertijd begonnen met het medische werk in hetzelfde oude schoolgebouw. Na verschillende renovaties staat er nu verschillende gebouwen voor activiteiten.

Lees meer …

mushanga HU 5Mushanga Health Unit III en Mushanga Social Centre

In het heuvelachtig Ankole ligt het dorpje Mushanga, 40 km ten westen van Mbarara. Hier staat een Social Centre en een Health Unit

Lees meer …

mushanga, cursusgroep bDeze leiderschapstraining maakt gebruik het model ‘Training For Transformation’.

Lees verder …

mushanga 7134 SC mushanga, delta cursusgroep aDe afdeling Training en Counseling van de Mushanga Health Unit organiseert diverse trainingen en opleidingen in de lokale taal, het Runyankore.

Lees meer facts and figures.