In Nieuws,Schoolgeld

Samen sterker!

Stichting Mukwano Oeganda en Stichting Mirembe gaan zich samen inzetten voor de Elisabeth Namaganda Foundation. Op 3 februari 2020 hebben we daar afspraken over gemaakt.

Rose Nayiga, Phiona Nalweyiso en Leonard Musolooza maakten een goede indruk op de bestuursleden van Stichting Mukwano, die hen in oktober 2019 in Kampala bezochten.

Na een korte toelichting van het ENF team over hun kerntaak: het beheer en de uitvoering van het Help Me to School Programme, schoolgelden voor kansarme jongeren, vertelden zij vooral over de plannen om financieel zelfstandig te worden.

Het schoolgeld programma is door Elisabeth Namaganda al in de zeventiger jaren gestart, maar pas na haar dood in 2012 werd het in een stichting ondergebracht. In 2018 is het, bij de herdenking van Elisabeth, tot een lokaal gedragen charitatief fonds uitgebreid. Veel Oegandezen, meest ex-pupillen van het programma, gingen met een jaarlijkse bijdrage het fonds steunen. Zij willen wat terug doen, niet alleen  met geld, maar ook met goederen en met diensten op gebieden waarmee zij, dankzij de kans op scholing die zij kregen, hun posities in de Oegandese maatschappij hebben verworven.

De weg naar financiële zelfstandigheid
Er gebeurt al veel. Sinds tientallen jaren brengt het partytenten-project geld in het laatje met de organisatie en verhuur van benodigdheden voor feesten en bijeenkomsten.
Ook het beheer van een parkeerplaats brengt al enige jaren geld op. De bouw van een restaurant en  winkeltje aan dit terrein heeft door corruptie in de ambtelijke procedures ernstige vertraging opgelopen. Phiona geeft een mooie presentatie van deze plannen, waarvan de bouwkosten in ruim vier jaar echter meer dan verdubbeld zijn.
Heel trots en blij zijn ze met het stuk land dat zij in oktober, met steun van stichting Mirembe, konden aankopen. Dit biedt een reële kans om in de toekomst een studenten hostel te bouwen en zo de gewenste financiële onafhankelijkheid te verwerven. Om dat ideaal te verwezenlijken is echter veel meer geld nodig dan zij zelf kunnen opbrengen.

Stichting Mukwano Oeganda ondersteunt de gemeenschap in Kitgum in Noord Oeganda bij het opzetten van een school. Mukwano keek uit naar een tweede, competente en betrouwbare partner in Oeganda om hun missie te verwezenlijken: bijdragen aan vermindering van armoede en het vergroten van kansen tot zelfontplooiing van de meest kansarmen in dat land.
Dat is waar Stichting Mukwano, geworteld in de betrokken en actieve gemeenschap in Aalten, al sinds 2007 voor staat.
Deze stichting richt zich vooral op het versterken van lokale gemeenschappen en nadrukkelijk niet op individuele sponsoring. Hun steun aan de Elisabeth Namaganda Foundation is bedoeld om deze Oegandese organisatie in staat te stellen geheel onafhankelijk individuele school- en opleidingstrajecten te sponsoren.
Stichting Mukwano, Mukwano betekent vriendschap, wil daarom helpen de afbouw van de parkeerplaats en het restaurant te verwezenlijken.

Stichting Mirembe zal op de weg naar financiële onafhankelijkheid de komende jaren het budget van het schoolgeldprogramma blijven aanvullen en de professionaliseringsslag ondersteunen die de Elisabeth Namaganda foundation dit jaar maakt.

Kijk hier voor meer informatie over Stichting Mukwano.
Hier vindt u meer achtergrondinformatie en de laatste berichten over de Elisabeth Namaganda Foundation.

%d bloggers liken dit: